100 jaar bib

Magda Verstraelen: “Ik verveel me nooit!”


Ik ben de dochter van meester Aug. Verstraelen. Ik ben van ’43.

Lees je veel? En wat?

Ja, zowel boeken, kranten en tijdschriften.

Welk boek van de bib las je het laatst? En wat vond je ervan?

Welk boek dat je ooit las zou je iedereen willen aanraden?

Er is geen specifiek boek dat ik wil aanraden. Er zijn veel mooie boeken.

Welke les heeft het lezen je voor je leven geleerd?

Als jongste dochter van bibliothecaris meester J.A. Verstraelen 18/10/1902 wil ik wel vertellen wat ik mij kan herinneren. De bib zou gesticht zijn in 1920 door Louis Leestmans. Louis was vriend aan huis. Toen ik zeven jaar was ging ik met vader mee naar de Bib om de kachel aan te steken.

Op woensdagavond en zondagvoormiddag van 10 tot 12u was er uitleendienst. Die was in de jongensschool op de markt. Het was een kleine plaats met links en rechts schabben en een kast met rolluiken waar de boeken inzaten die kinderogen niet mochten zien.  In het midden stond een tafel met een houten bakje met lidkaarten en een boek van de uitleendienst.

Daarna kwam er een nieuwe bib in het gemeentehuis boven de achterbouw. Een hele verbetering… zo was er een toog met een deurtje, veel licht en chauffage. Ook daar hielp ik vrijwillig samen met juffrouw Therese Peeraer, Maria Schoenmaekers, Irene Van Hees en Karel Van Gool en dit tot 1965.
Bij ons thuis was zowel Van Hemeldonck (inspecteur lager onderwijs en schrijver), Aster Berkhof en Theo Op de Beeck welkom.

Mijn vader was onderwijzer in het eerste leerjaar en leerde veel jongens en meisjes lezen en schrijven, wat in die tijd niet altijd het geval was. Zo kwam er ook veel volk bij ons thuis die geen raad wisten met een brief of zelfs geen handtekening konden zetten.

In 1965 trok ik naar Vlimmeren waar ik bestuurslid was van het Davidsfonds tot in 2010. Ook daar waren de boeken en de interesse voor literatuur, kunst en cultuur niet ver weg. En nu in deze coronatijd ben ik heel blij dat ik kan lezen, genieten van poëzie en alles wat met taal, kunst en cultuur te maken heeft. Ik verveel me nooit. En hopelijk kunnen we dat nog lang blijven doen…

Reageer

Back to top button