CultuurNieuwsSport

Maak iemand sport- of cultuurlaureaat!

Naar goede gewoonte worden de sport- en cultuurlaureaten in de bloemetjes gezet. Iedereen die het voorbije jaar voor een extra tikkeltje sport- of cultuurbeleving heeft gezorgd in onze gemeente, kan hiervoor genomineerd worden. Tijdens de viering ontvangen zij de titel van sport- of cultuurlaureaat.

Laureatenviering op 9 december

De laatste laureatenviering dateert al van 2019. In 2020 en 2021 huldigden we de laureaten coronaveilig: in openlucht, met de nodige afstand en een gelukzak.

De laureaten van 2020: Rob Cornelissen, KWB Merksplas, Heemkring Merksplas en kookploeg Volleybalclub Merksplas.

De timing van de laureatenviering is wel gewijzigd ten opzichte van vorige edities. In het verleden deden we dat in het begin van het jaar. Dit jaar gebeurt dat op 9 december. Iedereen is die avond welkom in het gemeenschapscentrum.

Nomineren maar!

Ken jij een persoon, groep, ploeg of vereniging die het verdient om in de bloemetjes te worden gezet voor een straffe sportieve of culturele prestatie, een waardevol project of een groots vrijwillig engagement? Iemand die al meermaals de dodentocht heeft uitgewandeld of een boek heeft geschreven? Of die figureerde in een (professioneel) theaterstuk? Iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet als boekhouder, scheidsrechter of dirigent? Enige voorwaarde is dat de kandidaat in Merksplas woont (of woonde) of lid is van een Merksplasse vereniging.

Je hebt nog tot en met 16 oktober om jouw kandidaat door te geven. De vermelde prestaties dienen behaald te zijn na 1 januari 2021. Uitzondering hierop vormen de kandidaturen voor een lifetime achievement.

Selectie van de laureaten

Een selectiecommissie neemt alle kandidaturen door. Zij weerhouden maximum 15 kandidaten uit alle ingediende nominaties. Daarbij houdt ze onder andere rekening met:

  • het niveau van de prestatie
  • de gevergde tijdsinvestering
  • de meerwaarde voor de gemeente

De selectiecommissie streeft daarbij naar een gevarieerde mix van laureaten: cultuur versus sport, individuele prestatie versus groep, ploeg of vereniging,…

Reageer

Back to top button