Cultuur
Populair

Pop-up Cultuurcafé 4: Startschot voor nieuwe aanpak

Dinsdagavond trok de vierde sessie van het Pop-up Cultuurcafé van de Merksplasse Cultuurdienst een veertigtal mensen. Die kwamen vooral uit het verenigingsleven. In de voorbije sessies werd er al veel nagedacht en gepraat over een nieuwe aanpak om het cultuurbeleid in Merksplas dynamischer te maken.

Op deze sessie was het blijkbaar tijd om de start van die aanpak aan te kondigen, en om daarna even aan de kant samen uit te puffen.

Pop-up smaakmaker

Als introotje speelden vijf muzikanten van Impesant/fanfare SW de avond in met charmante bewerkingen van enkele classics. Schepen Monique Quirynen verwelkomde nadien de aanwezigen.

Ann Daems en Ben Verlinden speelden een sketch over een vereniging tussen vroeger en nu, waar Ann teruggreep naar de recepten van vroeger (het traditionele feestprogramma, mensen persoonlijk uitnodigen, tijd nemen en aandacht geven, …) en Ben stond voor de nuchtere, eigentijdse aanpak (met apps, een poll, een alternatief programma, …)

Dat was een aanloopje – na nog enkele nummers van Impesant – voor het woordje van cultuurbeleidscoördinator Kristien Mangelschots. Daarin verwees ze naar de sketch die “uit het culturele leven gegrepen was. Als gemeente willen we geen partij kiezen tussen culturele spelers of iemand met de vinger wijzen. We willen net alle generaties die bijdragen tot onze culturele gemeenschap steunen. Iedere generatie heeft zijn eigen werkwijze en die appreciëren we en willen we blijvend ondersteunen. Maar wel op een efficiënte manier en op de manier die op de vorige cultuurcafés uit de doeken is gedaan.”

Nieuwe structuur

In de derde sessie werd immers een nieuwe structuur voorgesteld met netwerkmomenten (zoals deze cultuurcafés), een kerngroep cultuur en werkgroepen. Die komen in de plaats van de vroegere Cultuurraad en het Dagelijks Bestuur ervan.

De Kerngroep Cultuur zou daarin het hele gemeentelijke cultuurgebeuren stroomlijnen. De Kerngroep zou het beleid mee vormgeven, de erkenningsdossiers en de projectsubsidies opvolgen, … en zo de spil vormen tussen beleid en de werkgroepen.

Een schema uit het derde Cultuurcafé

Zoektocht afgerond

Die avond in oktober werd ook de aftrap gegeven om (nieuwe) mensen aan te trekken voor die kerngroep en de verschillende werkgroepen. Daarvoor was er een folder die een tijdlang in de hal van het Gemeenschapscentrum lag.

Kristien stelde de nieuwe samenstelling van die Kerngroep en de verschillende werkgroepen voor:

  • in de Kerngroep Cultuur zitten Ann Daems, Sofie Geerts, Ellen Vermeiren, Kris Schuermans en Linda Vanherck
  • de bestaande werkgroepen “zijn lopende”:
    • WAK/MAK (rond beeldende kunst en de jaarlijkse expo van amateurkunstenaars), met o.a. Jos Jacobs,
    • Merksplas Mondiaal (rond ontwikkelingssamenwerking), met o.a. Vincent Rascar,
    • Herdenken en Verzoenen.

Daarnaast zijn er ook nog twee nieuwe werkgroepen samengesteld:

  • de Werkgroep Bib met Lies Bluekens, Lieve Courant, Karel Michielsen, Kris Schuermans en Ans Van Trier, en
  • de Werkgroep Programmatie met An Daems, Tom Baeten, Toon Boeckx, Thomas Matthé, Jeroen op de Beeck en Detlev Verhoeven.

Netwerken bij kaas en drank

De agenda van de avond beloofde ook nog ’tips en tricks voor de cultuurwerking van morgen’, maar Kristien nodigde iedereen uit om wat te “verbroederen en mekaar te inspireren” rond een kaasschotel. Op de tafels lagen nog papiertjes waarop iedereen nog ideeën en locaties voor volgende cultuurcafés kon opperen.

Het lijkt wachten op het warmlopen van de verschillende nieuwe of de bestaande – al dan niet ingrijpend veranderde – Werkgroepen.

Er staat immers flink wat werk op de plank, niet in het minst voor de Kerngroep. Daarvoor werden in de eerste sessie al heel wat pijnpunten en ideeën opgelijst.

Reageer

Back to top button