Eindejaarsvragen 2023

John Bruynen

Mensen uit mijn vriendenkring kennen mij vooral als “den Baron”, een bijnaam die ik heb overgehouden aan een verjaardags/verkleedfeestje zo’n 15 jaar geleden. Anderen kennen mij misschien als den aannemer die heel Merksplas-centrum volbouwt 😊

â–º Wat was voor jou de belangrijkste gebeurtenis of trend in 2023 in Merksplas?

Het aanbod aan nieuwe (betaalbare) bouwgronden in de Kleirijtse Driesen. Hopelijk kunnen jonge mensen en gezinnen uit Merksplas zo toch de stap zetten naar het bouwen van een eigen woning in onze mooie gemeente.

► Wie uit Merksplas wil je in de bloemetjes zetten voor wat die dit jaar voor jou én/of ons dorp betekende?

Alle bewoners en vele gedreven vrijwilligers uit Merksplas die ervoor gezorgd hebben dat Merksplas uitgeroepen werd als één van de beste gemeentes van Vlaanderen.
In het bijzonder wil ik de vrijwilligers van De Oversteek bedanken, zij verrichten prachtig werk!
Op professioneel vlak wil ik mijn werknemers bedanken voor hun inzet en hard werk, elk jaar opnieuw.

â–º Wat heeft je op cultureel of sportief vlak het meest bekoord?

Op nationaal vlak: de spannende ontknoping van de kampioenstitel in de Jupiler Pro League (als neutrale supporter). Op persoonlijk vlak (en voor zover dit onder de noemer “cultuur” valt): de 1° plaats op de jaarlijkse quiz van Merksplas SK met onze quizploeg “de Bende van Den Baron”.

â–º Wat heb je het liefst gelezen in 2023?

Zoals gewoonlijk heb ik wegens tijdsgebrek enkel wat artikels uit Humo gelezen en vooral veel (saaie) lastenboeken verteerd.

â–º Aan welk liedje heb je veel gehad het voorbije jaar?

“Under you”, de tweede single uit het nieuwe album But here we are van de Foo Fighters. Fantastisch dat de band na het onverwacht overlijden van hun drummer Taylor Hawkins toch de moed en de drive hebben gevonden om door te zetten.
Volgend jaar als afsluiter te bewonderen op Rock Werchter (tenminste als Dave Grohl zijn been weer niet breekt, zoals in 2017)

â–º Jouw grootste klein geluk in 2023?

Als geboren en getogen Spetser ben ik nogal honkvast en zeker geen veelreiziger, maar ik heb wel genoten van een weekje actieve vakantie in Oostenrijk met Maggie.
Af en toe eens een hapje gaan eten of drinken met vrienden of familie is natuurlijk ook altijd gezellig.
Op gemeentelijk vlak was ik vooral vereerd om de aankoop van de bestelwagen voor De Oversteek mee te kunnen realiseren als één van de vele sponsors.

► Welke drie thema’s zouden voor jou in de Merksplasse verkiezingsprogramma’s moeten staan? En waarom?

  • wonen/ruimtelijke ordening. Het zal jullie niet verbazen dat dit mij na aan het hart ligt.
    Een eigen woning blijft de droom van vele (jonge) mensen en zorgt er ook voor dat België een van de meest welvarende landen in de wereld blijft. Spijtig genoeg wordt dit alsmaar moeilijker o.w.v. verschillende redenen: hoge grond- en materiaalprijzen, dure (bruto)lonen, regeldrift van overheden, nieuwe reglementeringen en normen, … Niemand zal ontkennen dat de laatste 10 tot 20 jaar de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen er sterk op vooruit is gegaan, maar men moet oppassen dat daardoor de betaalbaarheid niet in het gedrang komt, met als gevolg dat jonge mensen, die van thuis uit geen ruggensteuntje kunnen krijgen, moeten afhaken en op zoek moeten gaan naar een huurwoning of een minder duurzame woning. Er moet een gezond evenwicht blijven tussen betaalbaarheid en ecologie/duurzaamheid, anders gaan enkel nog de “happy few” in goed geïsoleerde, duurzame en kwalitatieve woningen kunnen wonen en vallen de andere, minderbedeelden, uit de boot.
    Daarom moet ook het aanbod van beschikbare (nieuwe) woningen, appartementen en bouwgronden op een economisch aanvaardbaar peil blijven in overeenstemming met de vraag en, in de mate van het mogelijke en realistische, in evenwicht met behoud van open ruimte en groen. Een duidelijke langetermijnvisie omtrent ruimtelijke ordening en bouwen, gebaseerd op gezond “boerenverstand” en los van wereldvreemde ideologieën, dogma’s en theorieën, is dan ook zeer belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente en de betaalbaarheid van de woningen voor onze kinderen.
  • kinderen en jongeren/sociaal: Merksplas is altijd al een gemoedelijke gemeente geweest en hopelijk blijft dat zo. Het is dan ook belangrijk dat we onze kinderen en kleinkinderen opvoeden met het nodige respect voor de anderen.
    Ik denk dat we allemaal van mening zijn dat mensen die het niet gemakkelijk hebben of veel tegenslagen (op allerlei vlakken) hebben gekend, geholpen moeten worden waar het kan. Anderzijds leven we in een land en gemeente waar er veel kansen en hulp worden aangeboden, maar ze moeten dan wel gegrepen worden, m.a.w. de motivatie om er iets van te maken moet langs beide kanten komen.
  • fusie: zoals duidelijk naar boven kwam in de lijst van beste gemeentes van Vlaanderen zijn de bewoners van Merksplas in het algemeen zeer tevreden over de leefbaarheid en de gang van zaken in onze gemeente. Ik ben dan ook geen voorstander van (verplichte) fusionering met één van onze buurgemeenten of -steden. Het is dan ook jammer dat er vanuit de Vlaamse Regering druk gezet wordt met financiële compensaties om gemeenten toch over de streep te trekken.

1 reactie

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button