Eindejaarsvragen 2023

Tine Hermans

Ik ben Tine, mama van 4 kinderen, 3 dochters en 1 zoon, die ondertussen tussen 15 en 21 jaar oud zijn. Met Jan, die 2 dochters heeft van 15 en 17, heb ik een relatie. Ik heb lang in de welzijnssector gewerkt, o.a. met personen met een verstandelijke handicap. Daarna heb ik vele jaren activiteitenbegeleiding gedaan als animatrice in woonzorgcentra, o.a. in het Binnenhof en daarvoor nog in Den Brem in Rijkevorsel.

Op een gegeven moment heb ik meer de focus op mijn gezin gelegd: 4 kinderen en 2 pluskinderen, dat is al een heel huishouden en er zijn toch ook wel wat zorgen geweest. Verder heb ik ook het ontwerp van de rockerboards van We Rock! gemaakt die mijn partner gecommercialiseerd heeft.
Maart 2023 heeft voor mij persoonlijk veel in gang gezet, door mijn engagement om onder meer het onrecht dat onze landbouwers wordt aangedaan aan te kaarten.

► Wat was voor jou de belangrijkste gebeurtenis of trend in 2023 in Merksplas?

Op 16 maart 2023 kreeg mijn leven wel een heel andere wending met de oprichting van Boer Burger Belangen. Daarmee willen we het onrecht aankaarten voor de landbouwsector die door het PAS werd getroffen en voor de gewone burgers om het vertrouwen in de politiek terug te herstellen. Er is veel werk aan de winkel en gelukkig hoef ik dat niet meer alleen te doen. Wordt vervolgd in 2024.

► Wie uit Merksplas wil je in de bloemetjes zetten voor wat die dit jaar voor jou én/of ons dorp betekende?

Het is moeilijk om één iemand uit te kiezen. Daarom zou ik graag alle mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen bedanken voor hun inzet. Het zullen er ongetwijfeld heel veel zijn, binnen verenigingen, organisaties, … Wat zij doen is van onschatbare waarde!

► Wat heeft je op cultureel of sportief vlak het meest bekoord?

Het lichtspektakel in de Plantentuin van Merksplas vond ik wel indrukwekkend. Het is trouwens een plaats met veel potentieel, tezamen met Colonie 7. Het is een stuk erfgoed waar we als Spetsers echt wel trots op mogen zijn.
Tijdens mijn opleiding in Leuven spraken verschillende docenten mij aan over het beroemde Merksplas, omwille van de geschiedenis en de functie van Merksplas-Kolonie.

► Wat heb je het liefst gelezen in 2023?

Ik heb niet zoveel tijd om te lezen, maar het boek dat ik dit jaar in sneltempo heb gelezen is dat van Caroline Van Der Plas, Gewoon gezond verstand. Het las enorm vlot en was enorm inspirerend. Net als Caroline ben ik heel gevoelig voor onrecht. Het zijn dan ook boeken rond maatschappelijke thema’s die nog liggen te wachten om gelezen te worden.

► Aan welk liedje heb je veel gehad het voorbije jaar?

Mijn muziekvoorkeur gaat heel breed. Van de jaren 60 tot nu. Ook heel veel festivals bezocht in mijn jongere jaren … Een nummer mij altijd energie geeft, is ‘Alive’ van Pearl Jam.

► Jouw grootste klein geluk in 2023?

De interessante, maar ook pittige gesprekken met mijn kinderen. Het samenzijn met vrienden en familie. Het gezelschap van mijn 3 huisdieren. Genieten van bezoekjes aan tuinen en af en toe een weekendje weg …

► Welke drie thema’s zouden voor jou in de Merksplasse verkiezingsprogramma’s moeten staan? En waarom?

  • Landbouw, omdat deze sector momenteel heel sterk onder druk staat door de vele plannen vanuit Brussel. Naast lokale voedselvoorziening creëren ze mee het omliggende landschap dat zo typerend is voor onze landelijke gemeente. We moeten onze landbouwers en hun werk koesteren en misschien wat meer het gesprek met hen voeren in plaats van ‘over‘ hen. Op lokaal vlak moet dit perfect mogelijk zijn.
  • Welzijn, omdat het een thema dat vele ladingen dekt en over mensen gaat. Dat gaat ons allemaal aan. Volgens mij gaat er achter de vele gevels toch best nog wat miserie schuil. Armoede, zorgen om de kinderen, eenzaamheid … Ook hier kan men op lokaal vlak een belangrijke rol spelen. Meer doorstroming van informatie binnen de verschillende diensten en ook alle gemeenschapsvormende activiteiten die mensen dichter bij elkaar brengen. We stellen elkaar vaak de vraag: hoe gaat het? Vaak komt het antwoord: goed, maar ik geloof dat er best wel wat mensen zijn die het moeilijk hebben om hun echte zorgen uit te spreken. Hoog tijd om het taboe te doorbreken.
  • Participatie, omdat het het allerbelangrijkste is dat beleid vanuit de basis en vanuit de burger gevoerd wordt. Inspraak, betrokkenheid en transparantie zijn zo belangrijk voor het vertrouwen van de mensen in de politiek. Het lokale niveau kan daar zo een sterke voortrekkersrol spelen. Het is ongelofelijk welke verhalen ik daar uit eerste hand hoorde over chantagepraktijken vanuit de bovenliggende niveaus en zelfs vanuit partijen. Het belang van de burger moet altijd op één staan!

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button