Feiten en cijfers

Energie- en klimaatactieplan: De analyse

Het klimaatplan bestaat uit een actieplan en een analyserapport (dit document) van de gemeentelijke klimaatimpact en risico’s en kwetsbaarheden ten aanzien van klimaatverandering.

Kempen 2030 wil van de Kempen een klimaatvriendelijke regio maken. Tegen 2030 willen ze 40% minder CO2 en willen ze onze regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Om deze doelstellingen te bereiken is een klimaatactieplan opgesteld. Na gunstig advies van de GECORO, de milieuraad en de land- en tuinbouwraad, werd dit plan op de gemeenteraad van 28 juni 2021 goedgekeurd.

Lees het hieronder voluit.

Reageer

Back to top button