Nieuws

10 keer meer asbest verwijderd in Merksplas

In Merksplas liep er een pilootproject om asbest versneld af te bouwen. Dat leverde zeer goede resultaten op: er werd 2.000 ton asbest afgevoerd. Zo werd er maar liefst 10 keer meer asbest verwijderd dan in de andere jaren. Het succes van dit gezamenlijk project van IOK, OVAM en de gemeente droeg zeker bij tot de algemene uitrol van een nieuw asbestbeleid in Vlaanderen.

Einde pilootproject asbest in Merksplas

In september 2016 startte de gemeente Merksplas samen met OVAM en IOK Afvalbeheer een pilootproject op rond het versneld afbouwen van asbest. Daarmee wilden ze verenigingen, inwoners en (landbouw)bedrijven warm maken om asbesthoudende materialen in woningen, daken van loodsen of bedrijfshallen of clublokalen versneld af te voeren. Na 5 jaar liep het succesvolle project eind augustus af.

Een uniek pilootproject

Merksplas mocht zich in 2016 met trots pionier noemen in het project. De toenmalige schepen van leefmilieu, de milieuambtenaar en een aantal medewerkers van de technische dienst volgden een doorgedreven opleiding om asbest te leren herkennen. Het project werd een groot succes omdat het volledig gratis en laagdrempelig was en dankzij de doorgedreven sensibilisatie en administratieve ondersteuning door de medewerkers van het gemeentebestuur.

Een goede leerschool

OVAM en IOK namen de afvoer en het storten van het asbestmateriaal voor hun rekening. Dit pilootproject gaf hen duidelijke inzichten over de verschillende aspecten, die belangrijk zijn bij het verwijderen van asbest. Het zette IOK ook aan om een project verder in haar werkingsgebied uit te rollen.

Enkele cijfers

In 5 jaar tijd werden 460 dossiers afgewerkt. 138 aanvragen daarvan kwamen van (voormalige) land- en tuinbouwbedrijven en 293 aanvragen kwamen van particulieren. Vooral de verwijdering van asbest golfplaten, onderdakplaten en leien werd een groot succes. Zo werd er in deze projectperiode van 5 jaar in Merksplas zo’n 2.000 ton asbest versneld afgevoerd. En dat allemaal gratis en voor niks voor de inwoners, de verenigingen en de deelnemende (landbouw)bedrijven.

Een kleine vergelijking

“Voor we in 2016 met dit project van start gingen, zamelden we in Merksplas jaarlijks gemiddeld zo’n 39 ton asbest in. Dat kwam vooral van particulieren die bij asbest uitkwamen als ze hun woning verbouwden. Dankzij het pilootproject konden we dat opdrijven tot maar liefst 400 ton per jaar’, legt burgemeester Frank Wilrycx uit.”

“In Merksplas zijn er heel veel land- en tuinbouwbedrijven. Vroeger gebruikte die sector grote hoeveelheden asbesthoudend materiaal. Daarom probeerden we onze boeren warm te krijgen om aan het project deel te nemen. Zo konden ze hun asbesthoudende materialen zoals golfplaten, oude voederbakken en andere asbesthoudende materialen gratis af laten voeren. Het geld dat ze hiermee uitspaarden, konden ze dan bijvoorbeeld weer investeren in zonnedaken of andere belangrijke projecten voor hun bedrijven.”

Bron
persbericht gemeente Merksplas

1 reactie

  1. het asbestproject is een groot succes geworden. Proficiat voor de Merksplasse ploeg. Nu op voor een volgend groots project in de landbouw: ontharding door afbraak van oude leegstaande stallen (mét asbestdaken) en serres.

Reageer

Back to top button