CultuurNieuws

Cultuurcafé: een frisse wind?

Cultuurraad Merksplas wordt vertimmerd en verbouwd

Het derde Pop-up Cultuurcafé vond maandagavond plaats in de zaal van de Kunstvrienden. De cultuurdienst van Merksplas had er werk van gemaakt (o.a. door een advertentie in Markant en affiches) om inwoners ‘bij aan te laten schuiven’ aan tafel om na te denken over de toekomst van de cultuurraad. Een veertigtal mensen, vooral uit de verenigingen, daagden op.

Twee edities gingen aan dit Cultuurcafé vooraf, en die waren best pittig. Op de eerste editie in april konden de aanwezigen suggesties doen over wat goed liep en wat minder goed ging. Een pijnpunt was vooral het gebrek aan communicatie over culturele activiteiten in Merksplas.

Jef Van Eyck. Foto © Kristof Van Accom

Adviesraden staan ter discussie

De wereld verandert

Op de tweede sessie in juni vertelde Jef Van Eyck van Vormingplus Kempen  over de werking van adviesraden in Vlaanderen. Die evolutie van de laatste decennia lichtte hij nu nog eens toe:

 • gemeentediensten werden professioneler, terwijl het beleid veel meer regels invoerde. Zo komt het dat adviesraden moeilijker op de hoogte bleven
 • het engagement van mensen is gaandeweg veranderd. Daardoor wordt het moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken voor de traditionele verenigingen en raden
 • de afstand tussen beleid en burger is kleiner geworden, ook door de digitale revolutie en de sociale media
 • overal in Vlaanderen zijn er initiatieven om burgers meer te betrekken bij het beleid.

Adviesraden redden het niet

Er is ook heel wat kritiek op de werking van de adviesraden:

 • ze zijn niet altijd even representatief: vaak zijn het enkel verenigingen die erin opgenomen worden, ze worden ouder, ze zijn niet divers
 • ze trekken geen nieuwkomers aan
 • beleidsmatig dragen ze weinig aan, ze geven zelden degelijk advies.

Potentieel

Maar de adviesraden hebben ook nog wel flink wat potentieel, stelt Jef. Vaak werken ze met een betrokken kern van voortrekkers, die een breed netwerk hebben. Ze hebben ook veel nuttige ervaring en kennis. En ze zijn een goed klankbord voor het beleid.

Ze kunnen dus relevant blijven, als ze inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Met een degelijke kern als spil, waarbij de raad open staat voor ieder, met een soepele structuur.

De voorzet van Merksplas

Op die tweede sessie stelde de cultuurdienst een mogelijk scenario voor om de werking van de adviesraad nieuw leven in te blazen. In werkgroepjes werden toen randvoorwaarden besproken.

Kristien Mangelschots presenteerde de concrete uitwerking van die sessies.

Kristien Mangelschots. Foto © Kristof Van Accom

Netwerkmomenten

In dit schema zouden de Netwerkmomenten de vroegere Algemene Vergadering van de Cultuurraad vervangen. Iedereen uit het dorp is welkom op die pakweg drie momenten per jaar. Informeel, met een leuk thema, waarop mensen en verenigingen kunnen netwerken en voorstellen doen.

Werkgroepen

De Werkgroepen zouden dan vooral bevolkt worden door ‘doeners’: mensen die zich willen engageren voor een bepaald thema. Concreet gaat het om werkgroepen als

 • de WAK/MAK
 • Herdenken en verzoenen
 • Erfgoed en monumenten
 • Merksplas Mondiaal
 • Cultuurprogrammatie (nieuw), en
 • Bibliotheek (nieuw)

Kerngroep

En dan komt er nog een Kerngroep Cultuur. Die zou het hele gemeentelijke cultuurgebeuren stroomlijnen. De Kerngroep zou het beleid mee vormgeven, de erkenningsdossiers en de projectsubsidies opvolgen, … en zo de spil vormen tussen beleid en de werkgroepen.

Een hele kluif dus. Er staat heel wat te veranderen, maar de toekomst leek maandag moeilijk concreet in te schatten. Na de pauze gaven onmiddellijk wat toehoorders zich op voor de kerngroep of een werkgroep.

Bevolking wordt nog uitgenodigd

Alleszins maakt de cultuurdienst er de volgende weken werk van om inwoners aan te trekken voor de nieuwe Werkgroepen en voor de invulling van de Kerngroep. Flyers vind je vanaf deze week aan het standje in de hal van GC De MARc/kT.

foto © Kristof Van Accom

Nog plannen

 • UiT in Merksplas

Kristien kondigde ook nog aan dat de gemeente meer met UiTinVlaanderen gaat samenwerken (de databank die ook de kalender voedt op onze website). In afwachting van de verwachte nieuwe gemeentelijke website, zal de cultuurdienst alvast verenigingen informeren hoe ze hun activiteiten kunnen invoeren in die UiT-databank. Ook had Kristien een dummy bij van UiT in Merksplas, een boekje dat gepland wordt voor maart 2020. In dat boekje vind je de activiteiten van de volgende zes maanden van de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen. En er komt ook een kalender in die uit de UiT-databank wordt gehaald.

 • merksplas.NU

Wij stelden dan ook even onze website merksplas.nu voor, die nu al open staat voor verenigingsnieuws. Ook hebben we al een maandkalender die we tegen november weer verspreiden.

 • Promoclip

Roel Van den Dries maakte nog bekend dat hij samen met de cultuurdienst een promoclipje zou maken van de culturele troeven van de gemeente. Dat korte clipje van pakweg 1,5 minuut zou gedistilleerd worden uit een extended version dat wat meer zou stilstaan bij de verenigingen of de evenementen die aan bod zouden komen.

Toen was het laat.

De presentaties en documenten van de avond

 

Reageer

Back to top button