Nieuws

De jaarboom voor de ukjes van 2021

Vanochtend waren alle gezinnen met een baby die in 2021 geboren werd, welkom op de jaarlijkse boomplantdag van de gemeente en de Gezinsbond. Dat waren er maar liefst 74. Een vijftiental daarvan daagden op op het tot nu toe verborgen pleintje in de Pastoor Ceulemansstraat.

Foto: Dirk Raeymaekers

De C-woorden

Over dat pleintje hebben we het verder nog. De jaarboom werd de Tillia Cordata, een winterlinde. Schepen Leen Kerremans verwelkomde iedereen met een leuk gekunstelde speech, die we jullie hier niet kunnen onthouden:

Vandaag zijn we hier samen naar aanleiding van een leuke traditie binnen Merksplas. Jaarlijks planten we samen met de Gezinsbond van Merksplas een mooie jaarboom, op een unieke plaats, om de geboortes van 2021 te vieren.

Jullie kinderen werden geboren in volle corona-periode. De laatste jaren wordt voor corona wel eens het ‘C-woord’ gebruikt. Corona wordt herleid tot een letter, omdat men het woord al zo beu gehoord is. Maar de letter C kan nog zoveel andere en leuke dingen betekenen. En dat wil ik jullie duidelijk maken door zoveel mogelijk C-woorden te gebruiken.

Het concept van de jaarboom bestaat sinds 1999. De Gezinsbond heeft een leuk circuit uitgestippeld met een combinatie van alle jaarbomen waaraan dit chique exemplaar misschien nog kan toegevoegd worden. We hebben hier de Tillia Cordata, jawel met een C!, geplant in de Pastoor Ceulemansstraat, ook weer met een C!. Hoe gemakkelijk kan het zijn om veel woorden met een C te zoeken😊

En we vieren vandaag jullie C-kindjes. C-kindjes zijn de baby’s die in volle Corona-crisis, de cyclus tussen gemaakt en geboren worden doorliepen. C-kindjes zijn het cadeau dat jullie het afgelopen jaar door Cupido werd gegeven.

Na een complexe calculatie kwamen we aan een geboorte-cijfer in 2021 van 74 kleine spetsertjes. Zo’n grote club hebben we al jaren niet meer mogen verwelkomen in de city van Merksplas! Daarvoor mijn complimenten aan jullie allemaal!

Als kleine unieke chareltjes zullen zij zich in ons collectief gaan bewegen. En als dorp zijn we mee de chaperons van jullie chromosomen. Zullen ze uitgroeien tot crazy chics of tot charmante cowboys? Als ze maar kunnen groeien zoals enkel kinderen dat kunnen.

Dat is mijn conclusie.

Foto’s: Detlef Willemsens

Foto’s: Suzan Pemen

Nadien konden de wat oudere broers en zusjes met een laatste schepje zand de winterlinde definitief aanplanten. De Spetter trakteerde na de ceremonie op koffie, thee en fruitsap in de kinderclub. De peuters konden er nog wat nagenieten van een kwartiertje live-Tiktak.

Foto: Dirk Raeymaekers

Pleintje in de Pastoor Ceulemansstraat

Voor de meeste bezoekers was de plek voor de jaarboom onbekend: een binnenplein tussen de Pastoor Ceulemansstraat en de Sint-Rochusstraat. Op de gemeenteraad van september ging het er even over: daar komt een speelpleintje. In het voorjaar was er al een inspraakmoment met de buren over de inrichting ervan. Samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete wordt het ingevuld. Merksplas is nog maar pas toegetreden tot het Regionaal Landschap. Dat werkt projecten uit om de Kempen mooier, biodiverser en toegankelijker te maken. Het pleintje zou zo de eerste Merksplasse realisatie worden.

Leen Kerremans had het over het Tiny Forest-concept waaruit het vertrekt. Zo komen er bloemenweides, waarvan één met insectenhotel. Daarnaast komt er een open speelbos en een speelzone met enkele natuurlijke speeltoestellen. In het midden komt er een verhard pad, zodat het ook met rolstoelen of rollators te bezoeken is. Dat biedt een uitstapkans voor bewoners van het Woonzorgcentrum. Er komen ook nog twee rustbanken. Het geheel krijgt een boord van houtkant met enkele takkenwallen. De voorziene jaarboom staat er intussen. De andere aanplantingen zijn voor de volgende weken gepland.

Zelf even poolshoogte gaan nemen? Het paadje vind je tussen de nrs. 10 en 12.

Reageer

Back to top button