Nieuws

Gevangenismuseum in de steigers

Voor het Merksplasse Gevangenismuseum wordt 2023 een jaar vol uitdagingen. De Graanschuur in de Kolonie – waar het nieuwe museum mettertijd een definitief onderkomen vindt – staat in de steigers. Het verhaal dat er verteld zal worden, ligt ook al in grote lijnen vast. Het museum is nog op zoek naar extra geld én vrijwilligers.

Basisconcept verfijnen

“In oktober hielden we met verschillende onderzoekers en instanties een Denkdag”, zegt Karel Govaerts van het museum. “Daar legden we al het concept van het museumverhaal vast: de uitvoering van straffen door de eeuwen heen. Dat vertellen we met korte levensverhalen van veroordeelden. Dat concept willen we nog verder verfijnen met de experten. De vormgever kan dan de inrichting van het vernieuwde museum daarop afstemmen.”

Karel Govaerts bij de Graanschuur. (foto Dirk Raeymaekers)

Geld sprokkelen

Bij Toerisme Kempen vroeg het museum een subsidie aan van 25.000 euro voor de ontwikkeling van het museumverhaal. Die werd al per mail bevestigd. “We vroegen ook nog een LEADER-subsidie aan van 130.000 euro voor de inrichtingskosten, maar daar kregen we eind december een negatief antwoord op,” zegt Karel Govaerts. “Blijkbaar was ons dossier wat te weinig uitgewerkt, en vond men de scenografie nog onduidelijk. Voorlopig leek een subsidiëring op dit moment een wat te blanco cheque. Toch hoorden we dat we waarschijnlijk wel kans maakten bij een volgende projectoproep omdat ons museumproject lovenswaardig lijkt.”

“Misschien kunnen we ook nog subsidies vinden bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (onder bevoegdheid van de administratie Jambon), het Agentschap Handhaving en Justitie of de administratie van Toerisme Vlaanderen (bevoegdheden onder minister Zuhal Demir).”

Beneden vind je o.a. het onthaal

Samenwerking met Justitie?

Er was eind december ook nog een gesprek met het Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel (OCPP) en burgemeester Frank Wilrycx. “We keken samen of het vernieuwde museum een rol kon spelen bij de opleiding van het gevangenispersoneel. De directie was niet onmiddellijk te vinden voor een benadering vanuit de geschiedenis van het gevangeniswezen. Achteraf vroeg het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten (de open gevangenis) toch nog een bezoekje aan voor het jongere personeel dat daar recent in dienst kwam.”

Bezoekerscijfers opkrikken

In 2022 kreeg het Gevangenismuseum 2778 bezoekers over de vloer op 159 openingsdagen. “Alhoewel het aantal bezoekers wat steeg, ondervinden we nog altijd de gevolgen van de coronapandemie,” zegt Karel. “Als we vergelijken met 2017 of 2018, bereikten we in 2022 40% van het aantal bezoekers van vóór corona. Voor 2023 rekenen we op beterschap als het gaat om opkomst, maar het geeft toch te denken: stel dat we vanaf 2024 300 dagen per jaar open zouden zijn, dan zouden we met deze cijfers 5100 bezoekers halen. Dat is de helft te weinig om het project “Gevangenismuseum 2.0” financieel haalbaar te maken. We hebben dus nog werk aan de winkel!”

Vrijwilligers gezocht

Het museum kan nog altijd vrijwilligers gebruiken. Zin? Je kan je engageren voor heel wat uiteenlopend werk in de

  • werkgroep museum (openhouden en ontvangst groepen),
  • werkgroep archief en wetenschappelijk onderzoek,
  • werkgroep communicatie (website, nieuwsbrief en contacten met de media),
  • werkgroep tijdelijke tentoonstellingen,
  • werkgroep Gevangenismuseum 2.0 (op weg naar het vernieuwd museum), of de
  • werkgroep Beleid & Strategie (de grote lijnen in de werking en de realisatie van de strategische doelstellingen uit ons beleidsplan)

Belangstelling? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar Marc Sprangers of Karel Govaerts.

Bron
Nieuwsbrief Gevangenismuseum

Reageer

Back to top button