Nieuws

Graafsbos: Natuur en Bos heeft voorstel reglement

Natuur en Bos heeft een ministerieel besluit voorbereid dat de toegang regelt voor het het natuurgebied Graafsbos, Bovenloop Mark en Druytsloop. Dat voorstel wordt nu publiek bevraagd.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Wat houdt het in?

Zo kan je het natuurgebied, uitgezonderd bij begeleide bezoeken, enkel betreden tussen 5 tot 23 uur. Bij storm is het domein niet toegankelijk om veiligheidsredenen.

De wandelwegen op de kaart zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.

De andere wegen zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden rekening met elkaar en gedragen zich hoffelijk.

De speelzones zijn enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar en hun begeleiders of door het jeugdwerk.

De parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en fietsen gedurende het bezoek aan het gebied. Overnachten is niet toegestaan, tenzij op de aangeduide plekken.

Nog een rijtje regels

  • Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de infrastructuur of de planten.
  • De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Bij georganiseerde activiteiten moet je bijv. wegmarkeringen die je aanbrengt, onmiddellijk bij het einde van de betrokken activiteit verwijderen.
  • Metaaldetectie is verboden in het domein behoudens schriftelijke toestemming van de beheerder.
  • Vuur maken is verboden zonder schriftelijke toestemming van de beheerder.
  • Je mag geen water capteren uit het domein.
  • Het is verboden van op afstand bediende recreatieve tuigen te laten rijden of varen in het domein behoudens schriftelijke toestemming van de beheerder.

Het hele voorstel

kan je nalezen op de website van de gemeente.

De gemeentelijke jeugdraad en het college moeten ook nog een gemotiveerd en gunstig advies afleveren.

Tot en met 14 oktober kan je nog schriftelijk opmerkingen en/of bezwaren indienen:

  • Via mail: aves.ant.anb@vlaanderen.be
  • Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES) –  Anna Bijnsgebouw – Lange Kievitstraat 111 (bus 63), 2018 Antwerpen, België

Reageer

Back to top button