Nieuws

Huisartsentekort nijpend probleem

In Vlaanderen vinden duizenden mensen geen huisarts meer. In onze regio zijn binnen vijf jaar 25% van de actieve huisartsen pensioengerechtigd. Vaak gaat het dan om huisartsen met een hoog aantal patiëntencontacten. Als die moeten vervangen worden, zijn daar 2 of 3 nieuwe huisartsen voor nodig. De Huisartsenvereniging houdt een petitie om dat probleem aan te kaarten.

Huisartsenvereniging opgeschrikt

De Huisartsenvereniging regio Turnhout vreest dat het probleem enkel maar kan verergeren als er niets verandert. “De aanwezige huisartsen kunnen dan niet langer voor alle inwoners eerstelijnszorg aanbieden,” zo klinkt het. En dat zou zorgen voor uitgestelde zorg, laattijdig gestelde diagnoses, ernstiger ziekteverloop, meer ziekenhuisopnames,….

“We krijgen bovendien alarmsignalen vanuit de tweede lijn. Ook in ziekenhuizen lopen de wachttijden enorm op, worden diensten voor spoedgevallen en pediatrie overspoeld en wordt de draagkracht van het systeem en van de zorgverleners overstegen,” zegt voorzitter Wim Schippers. “En we ervaren ook dat in een ontwikkeld land als België de eerstelijnsgezondheidszorg niet langer vanzelfsprekend is. Niet langer een basisrecht.”

Website voor mensen die geen dokter meer vinden

Daarom zette HVRT een nieuwe website online: www.ikvindgeenhuisarts.be. “Omdat we geen antwoord meer hebben op de wanhopige vragen van burgers die geen huisarts meer vinden, maar deze mensen toch ook een stem willen geven en niet lijdzaam willen toekijken, deden we dat. Mensen die geen huisarts meer vinden, kunnen zich daarop registreren.” De website is vooral bedoeld om de noodkreet van de huisartsen te ondersteunen. Je kan daarvoor online een petitie ondertekenen.

Op de website vind je ook een aantal oplossingen.

“Minister Vandenbroucke luisterde naar onze vraag om ook op lange termijn een visie te ontwikkelen. Maar de weg is nog lang en de voorgestelde herstructurering zal pas binnen meerdere jaren effect opleveren. Maar we voelen aan dat de urgentie van het probleem onvoldoende doordringt tot op beleidsniveau. Praktijkverpleegkundigen inschakelen, het afschaffen van arbeidsongeschiktheidsattesten van minstens 3 dagen,… dat zou al wat helpen om de vicieuze cirkel te doorbreken.”

Signaal

“De tijd van besparen op eerstelijnszorg moet voorbij zijn. Wij hopen met deze actie een signaal te geven, omdat we ons oprecht bezorgd maken over de gezondheidszorg waarover de Belgische burger nog zal kunnen beschikken.”

Zie ook
Website ikvindgeenhuisarts.be
Bron
Persbericht HVRT

Reageer

Back to top button