Nieuws

MarkSaam officieel geopend

Vrijdagavond was er de opening van het nagelnieuwe Dagcentrum MarkSaam. Een honderdtal gasten (cliënten, familieleden, personeel en genodigden) werden er rondgeleid door het gebouw.

Een geschiedenis van 40 jaar

In de jaren ’80 stond de Merksplasse KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) samen met die van Beerse, Rijkevorsel en Hoogstraten aan de wieg van het dagcentrum Markdal. Toen voelde men de grote nood aan aan een opvang voor mensen met een beperking. In 1996 zorgde de Vlaamse Overheid voor een erkenning en met de logistieke steun van de gemeente Merksplas zorgde toen een team van 6 begeleiders voor 15 mensen met een beperking.
In 1987 gaf de gemeente een bouwgrond in de Kloosterstraat in erfpacht. Dankzij sponsoring, giften en een financiële bijdrage van de gemeenten Merksplas, Beerse, Rijkevorsel en Hoogstraten bouwde Markdal een mooi dagcentrum.

In dit gebouw beleefden de cliënten 30 jaar lang mooie avonturen en heel aangename momenten. De schuur vlakbij werd later aangekocht voor de atelierwerkingen (hout, bakken, schilderen …). Daar heerst nog altijd een gezellige bedrijvigheid.
Met een nieuwe eengemaakte werking stak MarkSaam begin juni de straat over naar het dagcentrum.

Openingswoorden

Lea Embrechts. Foto: Yves Devroey

Lea Embrechts, één van de cliënten sinds jaren, heette iedereen welkom en stak de loftrompet over het nieuwe gebouw en alle faciliteiten.

Staf Lauwerysen, de voorzitter van de Lokale Adviesraad MarkSaam/Hoogmark, haalde Goethe aan: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, of vrij vertaald: beperkingen hoeven geen belemmering te zijn om grootse dingen te realiseren. Hij vond dat erg toepasselijk op MarkSaam: “Onze gasten zijn onze meesters. Zij verdienen een meesterlijke begeleiding in een spiksplinternieuwe huis uitgerust met de nieuwste en duurzaamste technologieën.”

marksaam opening

Maar de beperkingen slaan ook op de financiële middelen. Staf: “Bouwen is in de welzijnssector niet evident.” Maar door heel wat denkwerk “en rationele keuzes van materialen en technieken kunnen onze cliënten vandaag terecht in een huis dat tegemoet komt aan de vele uitdagingen voor de toekomst.”

Bouwheer vzw Mekanders had volgens Staf “diep in de spaarpot gegrabbeld om dit te realiseren. Onze lokale adviesraad is de collega’s in de Raad van Bestuur van Mekanders dan ook dankbaar dat ze onmiddellijk mee de nood onderschreven om hier in Merksplas te investeren in toekomstgerichte zorg. We mogen nu pronken naast de 9 andere dagcentra en woonhuizen in onze regio die vzw Mekanders beheert.”

Moeizaam proces, maar blij met resultaat

staf lauwerysen
Staf Lauwerysen. Foto: Tine van der Vloet

Staf Lauwerysen: “De realisatie van dit project heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Zo’n achttal jaren geleden voerden we de eerste verkennende gesprekken. Eerst o.a. met bouwmaatschappij de Noorderkempen, nadien met De Ark en nog later ook met een privépartner. Hoewel zij alle erg positief wilden meewerken, voldeden zij niet echt aan onze verwachtingen, vooral niet aan de nood om snel te kunnen bouwen. Het oude gebouw was immers tot op de draad uitgeleefd, het was te klein en was niet meer geschikt om professionele zorg aan te bieden. Het gemeentebestuur van Merksplas was opnieuw bereid om de grond in erfpacht ter beschikking te stellen. Daar zijn we hen erg dankbaar voor want zonder die gulle hand was dit project financieel niet haalbaar geweest.”

Het definitief startschot kwam er in 2018 met de ondertekening van het contract met de architecten van Architects in Motion. “Het resultaat kunt U vandaag bewonderen. 54 werfvergaderingen, meestal met mondmaskers, waren nodig om elk detail te bespreken.”

Ook werking vernieuwd

Staf: “De nieuwe naam MarkSaam, met als ondertitel zorg voor klein en groot is een uitvloeisel van een interne reorganisatie die resulteerde in een fusie tussen Markdal en ‘t Vonderke. We durven hopen dat deze nieuwe naam in Merksplas en de regio snel zal ingeburgerd zijn.”

Vrijgevige sponsors

“De kostprijs van Marksaam was zo’n 2,25 miljoen euro, waarvan 400.000 euro werd gesubsidieerd door Brussel. 1,85 miljoen euro hebben we zelf nog moeten financieren. Gelukkig zijn er nog vrijgevige organisaties, bedrijven, verenigingen en serviceclubs. Die mogen ons binnenkort opnieuw verwachten met een steunvraag (lacht).

Zorggemeente

Frank Wilrycx

Burgemeester Frank Wilrycx feliciteerde van harte MarkSaam met het nieuwe gebouw. Het college had eerder al een rondleiding gekregen, en was danig onder de indruk van het hedendaagse, multifunctionele centrum. Hij was blij dat de gemeente haar steentje had kunnen bijdragen met de erfpacht en de logistieke steun. “Voor dit project zijn gaandeweg verschillend partners samengebracht voor één groot masterplan. Door de verschillende snelheden liep dat niet van een leien dakje, maar uiteindelijk blijkt dat die samenwerking to zijn nut heeft gehad. Binnenkort komt er naast Marksaam nog een nieuw bouwproject, waardoor er ook nog een extra groene ruimte komt voor de gasten.”

Wilrycx verwees ook nog naar de rol die Merksplas opneemt als zorggemeente. “Met de verschillende centra en woningen is er zorg voor iedereen om een zinvol leven uit te bouwen. Hier merk je dat ook: de gasten krijgen er alle kansen op een voorspoedig en gelukkig leven.”

Hij haalde ook nog de komst aan van de kunstacademie in de vroegere gebouwen van ’t Vonderke: zo kunnen kinderen in de eigen gemeente kennismaken met beeldende kunst, muziek en woord. “Ik ben er zeker van dat in de toekomst ook met MarkSaam gemeenschappelijke projecten mogelijk zijn.”

Lyndsay: nieuwe teamcoach

Lyndsat Vandeweyer: “Elke bijkomende helpende hand is nog altijd welkom!’

Lindsay Vandeweyer wordt de nieuwe teamcoach van het centrum. Ze leidde vrijdagavond samen met wat collega’s verschillende bezoekersgroepen rond door het nieuwe gebouw: de professioneel ingerichte snoezelruimte kreeg veel bekijks, maar ook de prikkelarme kamers, een multisensorisch hoog-laagbad, de ruimtes voor kiné en logo, verzorgings- en bewegingsruimtes…

Vrijwilligers welkom

Lyndsay: “MarkSaam kan rekenen op hulp en steun van veel vrijwilligers. Busvervoer, werken in de tuin, klusactiviteiten, uitstappen begeleiden, … Maar elke bijkomende helpende hand is nog altijd welkom. Elke vrijwilliger kan ingezet worden volgens de eigen interesses en tijd. Als je een stukje van je vrije tijd bij ons wil inzetten, kan je me altijd mailen om samen eens te kijken wat er allemaal mogelijk is. Een knuffel en glimlach van onze cliënten krijg je er gratis bij.”

2 reacties

Reageer

Back to top button