Nieuws

Nieuwe natuurloop

Vanuit de Kolonie naar de Blakheide en de Pomp

Merksplas is sinds woensdagavond een nieuwe natuurloop rijker. Het bestaande joggingpad in de Kolonie werd verbonden met looplussen in Rijkevorsel en Beerse. Samen zijn ze 16 km lang.

“Ze doorkruisen de mooiste natuurgebieden van de gemeentes Beerse, Rijkevorsel en Merksplas. De 100% natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur in Vlaanderen brengt. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij de natuur te brengen.” zegt het Agentschap Natuur en Bos.

Gezonde lucht tanken in het groen

Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur. “Natuur en Bos biedt iedereen de kans om in een uniek kader te sporten, zeker ook hier in de prachtige domeinen als De Pomp – Blakheide en Kolonie. Dit gevarieerde landschap nodigt uit tot recreëren. Joggers, fietsers en wandelaars kunnen hier volop sporten en genieten in Vlaamse topnatuur. We denken een goed evenwicht gevonden te hebben tussen natuur en recreatie in deze gebieden!”, zegt Hildegarde Quintens, Regiobeheerder bij Natuur en Bos.

Natuurloop Kolonie – Blakheide – De Pomp

De natuurloop bestaat uit 3 lussen in verschillende natuurgebieden. De afstanden (4,2 – 5,2 en 6,9) kunnen gecombineerd worden waardoor elke loper er zijn of haar sportieve uitdaging vindt. De natuurgebieden tonen veel verscheidenheid waardoor er heel wat variatie zit in de verschillende parcours.

De rode lus van 5,2 km start dan weer aan Merksplas Kolonie. De blauwe lus van 6,9 km kan je starten vanaf de parking aan de Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ of de parking Blakheide (Beerse). Aan het speelpleintje Poelberg (Rijkevorsel) start de groene lus van 4,2 km doorheen De Pomp.

“Alle drie de natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide. Ze strekken zich uit over de gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas. We hopen dat de lopers er tijdens het sporten ook met volle teugen kunnen genieten van de pracht die de natuur hier te bieden heeft”, zegt Nathalie Stoffelen, schepen van sport van Rijkevorsel.

De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput die omgeven wordt door gemengd loofhout en dennenbos. Op de kleiput broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies.

De Blakheide is een waardevol natuurgebied met naast een grote kleiput (Blak) ook een afwisseling tussen voornamelijk loofbos en een aantal heideveldjes. Natuurinrichtingswerken zorgden er onder andere voor de creatie van open stukken in functie van spontane bosontwikkeling en heideherstel.

Merksplas kolonie
Het meer dan 500 ha grote gebied Merksplas Kolonie is op vandaag vooral een plek voor verschillende soorten vogels (o.a. spechten), vleermuizen, insecten en andere bewoners. Kenmerkende dreven, open akkers, vennen en graslanden wisselen elkaar af. Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed.

“Corona heeft de deuren geopend voor het buitensporten”, aldus Rommy Swinnen, schepen van sport van Beerse.

“Elk van de partners nam een deel van het werk voor haar rekening. Door dit mooi staaltje bovenlokale samenwerking, kunnen we vandaag deze prachtige natuurloop openen waar lopers uit de ruime omgeving hun sporthart kunnen ophalen”, aldus Kris Govers, schepen van sport van de Merksplas.

Zie ook
Meer over de natuurlopenMeer over de loopomlopen
Bron
Persbericht ANB

Reageer

Back to top button