NieuwsPolitiek

Schepen Raf Verheyen: “Onzekerheid zal nog aanhouden”

De aanpak van het stikstofprobleem in de landbouw blijft voor ongerustheid zorgen. Vorige maand gaf het Merksplasse schepencollege haar advies daarover. We brachten dat voluit, aangevuld met de bemerkingen van Groen en N-VA. We peilden ook nog naar de reactie van landbouw- en milieuschepen Raf Verheyen (Leefbaar).

► Als college gaven jullie advies over de aanpak van het stikstofprobleem. Die PAS-maatregelen zijn vrij ingewikkeld. Hoe pakten jullie het aan om daar onderbouwd op te reageren?

Raf Verheyen: “Bij het openbaar onderzoek kwamen alle bezwaren bij de gemeente binnen. Dat waren er meer dan 300. Eén van de bezwaarschriften kwam ook van de Gemeentelijke Adviesraad voor de Land- en Tuinbouw. Wij hebben die gebundeld en de argumenten die we belangrijk vonden, namen we over. We hielden daarbij rekening met het algemeen belang, we hebben ons niet gefocust op een bepaalde groep.”

► In Hoogstraten verantwoordde de N-VA-fractie hun voorwaardelijk gunstig advies met het argument dat “hoewel Hoogstraten een landbouwgemeente is, ze ook hun verantwoordelijkheid wilden nemen naar de hele bevolking om paal en perk te stellen aan de ammoniakuitstoot.” In het Merksplasse advies wordt niet ingegaan op het stikstofprobleem en de nodige aanpak…

Raf Verheyen: “Het is duidelijk dat daar iets moet aan gebeuren, maar de manier waarop de PAS dat voorstelt, is wel redelijk drastisch. We weten niet wat er boven ons hoofd hangt en welke maatregelen er hier nog gaan bijkomen. Dat moet Piet Vantemsche gaan onderzoeken.”

Het Turnhoutse Vennengebied. Foto: Mie De Backer / Mediahaven

“We zeggen niet dat de berekeningen die voor de PAS gemaakt zijn, niet kloppen. Maar er komt zoveel op ons af. In de pers verschijnen meer, en soms andere cijfers. Die berekeningen moeten kloppen, vinden we. Als ze juridisch worden aangevochten, moeten ze kunnen stand houden. Anders staan we dan terug op nul. De aanleiding van de PAS was dat er indertijd maatregelen werden uitgewerkt, die nadien juridisch van tafel zijn geveegd. Dat mag zich niet herhalen.”

Afspraken zijn afspraken

“Als alle maatregelen nu in voege zouden komen, zou snel alles veranderen. De stikstofuitstoot zou inderdaad verminderen. Dé grote vraag is echter of het haalbaar is voor onze bedrijven. We merken in ons advies ook op dat er nog vergunningen lopen. Daarop nu inbreken, is voor ons niet doenbaar. Dat kan voor ons enkel als ze hernieuwd worden. Dan weten de bedrijven waar ze aan toe zijn.”

► De Hoogstraatse burgemeester Van Aperen merkte ook op dat ze probeerden om met andere gemeenten op dezelfde lijn te zitten, maar dat dat niet lukte door de ongelukkige timing met de vakantie. Vind je dat ook een gemiste kans? Zou een gezamenlijk advies niet krachtiger geweest zijn?

Raf Verheyen: “Ik dacht dat we de adviezen wel aan elkaar bezorgd hebben. Maar de gevoeligheden kunnen per gemeente wel verschillen. Als ik de gemeentelijke adviezen zo overloop, lijken ze toch vaak gemeenschappelijk.”

Penibel

► Wat vond je van de reacties van de lokale Groen- en N-VA-fractie?

Verheyen: “Ik kan verstaan dat ze niet met al onze argumenten akkoord gingen, maar er waren toch ook elementen uit ons advies waar ze zich achter konden zetten. Ik wil nog eens benadrukken dat er al heel veel studies zijn gebeurd voor de uitvoeringsplannen en ruilverkavelingen in Merksplas, zodat er al heel wat vastligt. Met het PAS-scenario G8 is voorzien dat in heel Vlaanderen alle piekbelasters ten laatste in 2025 moeten stoppen. Maar door onze ligging naast het Turnhoutse Vennengebied krijgen onze landbouwers nog extra maatregelen opgelegd. Die zijn op dit moment nog niet duidelijk. Daarvoor is het wachten op het werk van Piet Vantemsche. Dat maakt de situatie voor de landbouwers penibel. Stel dat je een contract moet ondertekenen waar later nog extra voorwaarden kunnen in opgenomen worden: dan doe je dat toch niet? Als die op dit moment duidelijk zouden zijn, zou het voor ieder makkelijker zijn om te beslissen. Het wordt nog een lange tijd leven in onzekerheid.”

Reageer

Back to top button