Nieuws

Verhoogde PFAS-waarden op en rond site brandweer

De voorbije maanden voerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verkennende bodemonderzoeken uit naar de aanwezigheid van poly- en perfluoralkylstoffen, ook wel PFAS genoemd. Het gaat om metingen op en rond onze brandweerkazerne die gelegen is op de Steenweg op Weelde.

Wat zijn PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6.000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar die door de mens zijn gemaakt. Ze zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar.

PFAS hebben water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen. Daarom worden ze in veel industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt, zoals brandblusschuim, anti-aanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, bepaalde

behandelde papiersoorten en sommige cosmetica en huishoudproducten.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS- waarden vastgesteld in de bodem en in het grondwater. Blootstelling aan PFAS, heeft niet onmiddellijk grote gevolgen voor je gezondheid, maar wel als je er langdurig aan wordt blootgesteld. Het zijn stoffen die zich in ons lichaam opstapelen en die we maar moeilijk kwijtraken. Via een beschrijvend bodemonderzoek zal de vervuiling verder in kaart gebracht worden.

Wat kan je doen om blootstelling te vermijden?

Toch adviseren de gemeente, OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid om blootstelling zo veel mogelijk te vermijden. Er werden 2 perimeters getekend rond de brandweerkazerne:

 • Bewoners in de zone van 500 meter rond de site;
 • Bewoners in de zone van 100 meter rond de site.

Valt je woning daarbinnen, volg dan de voorzorgsmaatregelen nauwgezet op om de blootstelling aan PFAS te beperken.

Woon je in de zone van 500 meter rond de brandweerkazerne?

 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik het grondwater niet om je moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water geven.

Woon je in de zone van 100 meter rond de brandweerkazerne?

 • Naast de voorzorgsmaatregelen voor bewoners die in de 500 meter zone wonen, hou je je best nog aan deze extra voorzorgsmaatregelen:
 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Gebruik compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond in je tuin met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
 • Gebruik geen grondwater.
 • Was regelmatig je handen, zeker voor de maaltijd.

Algemene aanbevelingen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft ook nog onderstaande algemene aanbevelingen mee voor de omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Wil je nog meer info over PFAS?

Bron
Nieuwsbrief gemeente Merksplas

Reageer

Back to top button