Nieuws

Vogelgriep in Hoogstraten heeft ook hier gevolgen

In een pluimveebedrijf in Minderhout vond men vogelgriep. Die stallen werden ontruimd om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) stelde een beschermingszone in met een straal van 3 km (donkerblauwe zone op de kaart) en een bewakingszone met een straal van 10 km.

Ophokplicht in Merksplas

Alle pluimvee en hobbypluimvee (uitgezonderd loopvogels) moeten worden opgehokt of zo worden afgeschermd dat er geen contact met wilde vogels mogelijk is.

Er gelden ook nog andere maatregelen:

  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of zo dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Als je iets opmerkt…

Als pluimveehouder moet je ziektetekens/oversterfte of een aanzienlijke productiedaling meteen aan het Voedselagentschap (FAVV) melden via 050 30 37 10 of info.WVL@favv.be. Meer info via https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond….

Als je bij je pluimvee of vogels symptomen vaststelt, moet je een dierenarts raadplegen.

Als je op een wandeling een dode wilde vogel opmerkt, meld je dat best via het gratis nummer 0800/99 777.

Bron
Website Gemeente HoogstratenWebsite van de FAVV

Reageer

Back to top button