Nieuws

Een windturbine voor Merksplas?

IOK en Wienerberger willen binnenkort 3 windturbines op het grondgebied van Beerse en Merksplas bouwen. Twee bij Wienerberger, één aan het recyclagepark van IOK. En de bewoners kunnen daarin rechtstreeks participeren. Daarvoor zorgen ook nog projectparnters Campina Energie en Eneco.

Eneco omschrijft zichzelf als ‘een pionier inzake de productie en levering van 100% duurzame energie’. Het bedrijf heeft eerder al met succes de lokale bevolking mee betrokken in zijn projecten. Het gaat daarvoor in zee met Campina Energie, de Kempense burgercoöperatie. Die wil duurzame energie voor iedereen bereikbaar te maken.

Informatieve expo en excursie

In het voorjaar komen er ‘informele informatietentoonstellingen’ en een excursie voor de directe en de ruime omwonenden rond de sites van IOK en Wienerberger. De gemeente zal in het kader van de vergunningsaanvraag – zoals de wet voorziet – ook een openbaar onderzoek en een infovergadering organiseren voor alle inwoners van Merksplas.

In een eerder interview had managing director Werner Pas van EBEM het al over die plannen.

Plannen Absheide

Campina Energie meldde ook dat de Provincie eind november 2019 al een vergunning uitreikte voor de bouw van twee windturbines op de site van Wienerberger aan de Absheide in Beerse. Campina Energie kan daar voor 20 % participeren in dit project. “Daarover was toen al overleg geweest met omwonenden, het gemeente- en provinciebestuur en de adviesverlenende administraties,” zo luidt het.
De twee windturbines zouden jaarlijks 17 miljoen kWh groene stroom opwekken of het jaarlijks verbruik van 4.850 gezinnen.

Toch kwam er vertraging in de plannen door bezwaarschriften van buurtbewoners én een beroepsprocedure. In oktober kwam er een definitieve vergunning. Eneco streeft voor de inproductiestelling aan de Abtsheide naar het vierde kwartaal van 2022.

Bron
Campina EnergieNieuwsbrief Merksplas

Reageer

Back to top button