Onze spelregels

merksplas.NU is ongebonden en pluralistisch. De meningen die je op de website vindt, zijn van de auteurs die ze schreven, zelfs al komen ze van de redactieleden. Bij redactionele artikels scheiden we altijd feiten en commentaar.

Onze redactie wordt geleid door een hoofdredacteur. Het Bestuursorgaan van de vzw stelt die aan met meerderheid van stemmen. Momenteel is dat Dirk Raeymaekers, voor een periode van drie jaar. Daarna kan een evaluatie volgen door het Bestuursorgaan.

De hoofdredacteur geeft leiding aan de webredactie van merksplas.NU. We volgen daarbij zo goed mogelijk de deontologische regels van de Code van de Raad van de Journalistiek.

De hoofdredacteur bepaalt samen met zijn redactie autonoom de inhoud van merksplas.NU. Het Bestuursorgaan, buitenstaanders, partners (al dan niet commerciële)… oefenen daarop geen druk uit.

Alle opinies kunnen op merksplas.NU gepubliceerd worden. Maar ze mogen wel niet in strijd zijn met de Belgische wetten over vrije meningsuiting, de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Respect voor de menselijke waardigheid staat centraal. Of om het duidelijk te stellen: roddels, achterklap, scheldpartijen, racisme en vieze prentjes weren we. Daarover oordeelt de hoofdredacteur. Tegen zijn beslissing om teksten of reacties te weren is geen verweer mogelijk.

Onze artikels

De mening en visie van de medewerkers is dan ook niet noodzakelijk de mening en visie van merksplas.NU. 

merksplas.NU biedt geen garanties voor kwaliteit, correctheid of objectieve verslaggeving. Het kan dat artikels op deze website fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Als je dit meldt aan de redactie, nemen we je opmerkingen zonder twijfel ter harte.

Ingezonden bijdragen

merksplas.NU publiceert ook teksten en foto’s die inwoners ons sturen via ons e-mailadres, of via onze redactieleden met de vraag ze te publiceren.

Bij elk stukje vermelden we de auteur met voor- en achternaam. Als je als auteur om gegronde redenen graag anoniem blijft, moet je dat duidelijk laten weten bij de inzending van je bijdrage.

De redactie van merksplas.NU kiest bij publicatie vrij uit de ingezonden bijdragen. We zijn op geen enkele manier verplicht bepaalde bijdragen van bepaalde personen te publiceren. We hebben ook het recht om bepaalde bijdragen voor publicatie te weren.

De auteur van een gepubliceerde bijdrage behoudt alle auteursrechten. merksplas.NU gebruikt de bijdragen enkel voor publicatie op haar website en de afgeleiden daarvan (zoals Facebookberichten, nieuwsbrieven, ….).

merksplas.NU betaalt onder geen enkele voorwaarde enige vorm van vergoeding voor het publiceren van een bijdrage op de website. De auteur kan ook geen enkele bijkomende voorwaarde voor publicatie afdwingen.

Ingezonden foto’s

We gaan er altijd van uit dat de ingezonden foto’s eigendom zijn van de inzender en dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op merksplas.NU.

We publiceren geen foto’s waarin een watermerk of copyright verwerkt zit. 

Als hierover discussie ontstaat, ligt de volledige aansprakelijkheid bij de inzender en kan merksplas.NU in geen geval aansprakelijk worden gesteld of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Het is in geen geval toegestaan om zonder toelating een of meerdere foto’s die merksplas.NU host, te herpubliceren.

Reacties

Op de website van merksplas.NU kunnen lezers reageren op artikels. Wie dat doet, moet rekening houden met een aantal regels:

  • persoonlijke aanvallen kunnen we niet tolereren
  • het spammen van reacties wordt niet geduld
  • alles wat tegen de wet is, kan niet. Dan hebben we het over linken naar illegale muziek, sites met betwistbare inhoud en inbreuken op auteursrecht.

Reacties die tegen deze regels ingaan, modereren of verwijderen we. De hoofdredacteur is eindverantwoordelijk. Tegen zijn beslissing is er geen verweer mogelijk.

Commerciële informatie of reclame laten we in de redactionele artikels niet toe. Als je informatie over je bedrijf via merksplas.NU wil verspreiden, kan je je persmededeling mailen naar de redactie.

Verder gaan wij uit van de goede wil van alle mensen. Als je het tegendeel bewijst in je reacties, behoudt de redactie zich het recht voor in te grijpen.

Enkel de eerste maal dat een lezer reageert, wordt die reactie vóór publicatie goedgekeurd. Nadien gebeurt dat automatisch. merksplas.NU wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk daarmee akkoord te gaan.

Het zou kunnen dat ondanks onze controle sommige reacties die in strijd zijn met de bovenstaande regels toch door de mazen van het net glippen. Als je iets dergelijks opmerkt of je persoonlijk aangevallen voelt, kan je ons dat altijd melden .

Wil je vergeten worden?

Je kan ons altijd verzoeken om eerder gepubliceerde reacties of artikels te verwijderen als je daarvoor gegronde redenen hebt. We proberen dat dan zo snel en volledig mogelijk te doen.

Ons Bestuursorgaan

We zijn een vzw. Het Bestuursorgaan bestaat momenteel uit

  • Tom Baeten
  • Lies Bluekens
  • Dirk Raeymaekers
  • Ellen Vermeiren
Back to top button