L. Van Thoen

Glasnost!

Zo zat ik heel recentelijk op een terras met een tamelijk gevarieerd gezelschap, toen ik in stilte een lijst begon samen te stellen van onderwerpen die ik, en bij uitbreiding ook de andere metgezellen, niet mochten aansnijden wegens kans op tumult, een dodelijke stilte of een gevecht in regel.

Ik stopte bij het getal vijf. Nu ik erover nadenk: het hadden er zeker zes kunnen zijn wegens een recent en algemeen geweten buitenhuwelijkse escapade van de kennis over me…

De dag van het ontstaan van onderhavige gebeurtenis is in Moskou Gorbatsjov ten grave gedragen, je weet wel,  die man met een wijnvlek op zijn hoofd ter grootte van de Sovjetunie. En wat er nog voor interessants was geschied: Frank Deboosere had zomaar zijn pensionering aangekondigd ergens volgend jaar! Het lef!

De waarheid is dat we nog veel kunnen leren van die man met die wijnvlek, met name glasnost dat ginds voor openheid staat.

Maar ook dat woord heb ik nagelaten te vermelden.

Ik heb wel durven zeggen dat we een kleinere tv kunnen kopen, wanneer Frank het weerbericht niet meer brengt en bijgevolg ook niet meer hoeft te bukken zoals hij dat jaren heeft gedaan.

Er werd eendrachtig  gelachen.

Het weer verbindt.

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button