GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad december

Op maandag 19 december kan je weer de gemeenteraad live komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

OCMW-raad

1. Het verslag van de vorige OCMW-raad

De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de zitting van de vorige OCMW-raad goed te keuren.

2. Goedkeuring van de Gouverneur van de jaarrekening 2021

De raad neemt kennis van het besluit van 13 oktober 2022 van de Gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas.

3. Meerjarenplanaanpassing

De OCMW-raad keurt de wijzigingen aan het meerjarenplan voor het OCMW goed voor 2022 en 2023.

4. Wijzigingen aan het arbeidsreglement

Door

 • de uitbreiding van de glijtijden,
 • het inkrimpen en gelijktrekken van de stamtijden voor het OCMW en gemeente
 • de overdraagbaarheid van vakantiedagen
 • de aanpassing van het vaderschapsverlof en
 • het aanbrengen van verduidelijkingen en rechtzettingen

moet het arbeidsreglement aangepast worden.

5. Rondvraag

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de gemeenteraad die in oktober plaatsvond. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Gemeentelijke dotatie aan de brandweerzone Taxandria

Samen met Turnhout, Hoogstraten, Kasterlee, Beerse, Arendonk, Ravels, Lille, Oud-Turnhout, Merksplas, Rijkevorsel, Vosselaar en Baarle-Hertog maakt Merksplas deel uit van die brandweerzone. Elke gemeente betaalt daarvoor een deel van de werkingskosten. Het aandeel van Merksplas voor 2023 bedraagt 578.875 euro in het exploitatiebudget en 125.308 euro in het investeringsbudget.

3. Gemeentelijke dotatie aan de lokale politie Noorderkempen

Samen met Hoogstraten en Rijkevorsel maakt Merksplas deel uit van de politiezone Noorderkempen. De bijdrage van Merksplas voor 2023 bedraagt 817.062 euro in het exploitatiebudget en 49.346 euro in het investeringsbudget.

4. Meerjarenplanaanpassing

Er zijn wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025 voor 2022 en 2023. De gemeenteraad wordt gevraagd om eerst die wijzigingen voor de gemeente en dan die van zowel gemeente als OCMW goed te keuren.

5. Meerjarenplanaanpassing bij het Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum ’t Hofeind

Zo’n aanpassingen zijn er ook voor het autonoom gemeentebedrijf sportcentrum ’t Hofeind.

6. Rekening 2021 Kerkfabriek Sint Willibrordus

De Kerkfabriek Sint-Willibrordus Merksplas diende haar rekening in van dit jaar. Na een gunstig advies van de gemeenteraad, kan die naar de Provinciegouverneur.

7. Wijziging arbeidsreglement van het gemeentepersoneel

Door

 • de uitbreiding van de glijtijden,
 • het inkrimpen en gelijktrekken van de stamtijden voor het OCMW en gemeente
 • de overdraagbaarheid van vakantiedagen
 • de aanpassing van het vaderschapsverlof en
 • het aanbrengen van verduidelijkingen en rechtzettingen

moet het arbeidsreglement aangepast worden.

8. Personeelskaderwijziging

Aan het personeelskader wordt een mobiliteitsambtenaar (B1- B3) en een deskundige lokaal energie- en klimaatpact (B1-B3) toegevoegd.

9. Een drone voor de Lokale Politie Noorderkempen

De politie vraagt toestemming om camera’s op een drone te mogen gebruiken op het grondgebied van de gemeente .

10. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

10.1 Cyberveiligheid

De actualiteit maakt duidelijk dat lokale besturen geen risico’s meer mogen nemen wat betreft cyberveiligheid. Antwerpen en Diest zijn intussen de pineut. Wanneer gebeurde de laatste audit op dat vlak en welke maatregelen werden er genomen sindsdien?

10.2 Natuurbegraafplaats

We zijn heel tevreden dat de natuurbegraafplaats er zo snel is gekomen en dat er al mensen zijn die in de Kolonie hun laatste rustplaats vonden. We weten dat er niet veel zou gebeuren wat betreft inrichting. Toch zouden we willen aandringen om een herdenkingsplek/monument te voorzien. Wij zien een uitgelezen kans om dit via een oproep te doen en een goede kunstenaar aan te trekken. Ook binnen een strak afgelijnd kader kan daar iets heel erg moois uit ontstaan. Kunnen hiervoor de nodige stappen genomen worden?

10.3 Achtergebleven materiaal op kolonie

Onlangs deed ik een tocht doorheen Merksplas-Kolonie met wat vrienden. We merkten op dat het materiaal van de paardenwedstrijden (military) nog allemaal tegen de boskant staat. Deze materialen zijn echt wel een afzicht. Het bosje lijkt een stortplaats te zijn. Bovendien zal dat materiaal door de wisselende weersomstandigheden ook stevig afzien. Kan hiervoor een oplossing gezocht worden?

10.4 Lokaal woonoverleg

Er staat een nieuw verslag van het lokale woonoverleg online. Daarin lezen we een aantal zeer opmerkelijke passages:

 • Zoete inval: de 8 woningen zijn aangekocht om volledig te renoveren. Gaat dit nu op korte tijd gebeuren? Is er zicht op een timing?
 • Molendries: 9 huurwoningen: de bouwaanvraag is lopende en – totaal niet onverwacht – zijn er enkele bezwaarschriften ingediend. Hoe gaat dit verder? Wordt er opnieuw gecommuniceerd met de buren? De vorige communicatie kwam veel te laat – zelfs na aandringen vanuit onze fractie.
 • Molenzijde/Heidestraat: aanstelling ontwerper stedenbouwkundige studie. Daar is toch dat project lopende met de burgers? Wordt er dan toch nu al een ontwerper aangesteld? Wat met de mobiliteitsstudie die we destijds vroegen voor dit project? Gebeurde daar al iets rond?
 • We lezen dat er nog 185 onbebouwde bouwgronden en 235 onbebouwde kavels zijn. Wat gaan jullie doen om eerst die 185 bouwgronden aan te spreken ipv nieuwe kavels aan te snijden?
 • Leegstand: eind 2021 15 woningen op inventaris. Worden hier al maatregelen genomen?

10.5 Subsidies voor burgerprojecten rond verkeersveiligheid

Net als in februari van dit jaar kunnen burgerprojecten voor verkeersveiligheid een subsidie van maximaal 5.000 euro krijgen, in het kader van All For Zero. Lokale overheden kunnen zelf geen subsidies krijgen, maar kunnen de oproep wel verspreiden en lokale verenigingen stimuleren om subsidies aan te vragen. Het streven naar nul verkeersdoden is teamwerk. Deze nieuwe oproep loopt tot 31 januari 2023 voor projecten die in 2023 zullen worden uitgevoerd. Gaan jullie deze oproep bekendmaken?

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button