GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad maart [UPDATE]

Op maandag 28 maart vergadert de gemeenteraad. Dat gebeurt nog altijd in GC De MARc/kT. Je kan gerust komen kijken, maar dan moet je wel eerst je stoel reserveren met een mailtje.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Erkenning culturele verenigingen 2022

De verschillende cultuurverenigingen dienden een aanvraag in bij de gemeente om erkend te worden. Zo kunnen ze ook een jaarlijkse subsidie krijgen.

Aan de bestaande lijst werden twee nieuwe verenigingen toegevoegd, nl. de wijkvereniging Driesen en (jawel, ook) merksplas.NU.

3. Erkenning sportverenigingen 2022

De gemeenteraad wordt ook gevraagd om 38 sportverenigingen te erkennen.

4. Samenwerkingsovereenkomst met Welzijnszorg Kempen in kader van UiTPAS Kempen

Met de UiTPAS Kempen kunnen meer mensen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Zo kan je binnenkort bij ons (net zoals nu voorlopig al in Lille, Beerse, Turnhout, Vosselaar, Oud-Turnhout, Hoogstraten en Ravels) een UiTPAS-spaarkaart kopen voor 5 euro.  Daarmee kan je punten sparen bij UiTPASpartners, die nadien weer ingeruild kunnen worden tegen voordelen bij die partners. 
Bij aankoop van de UiTPAS staan er ook al een aantal welkomstvoordelen op die je direct (dus zonder dat er puntjes gespaard moeten worden) kan ophalen. 

Voor sommige mensen is de UiTPAS ook een kortingskaart, waarmee ze aan UiTPASactiviteiten kunnen deelnemen voor 20% van de ticketprijs.   

Door de regionale uitbreiding van UiTPAS Kempen moet er voor al die gemeenten een coördinator aangeworven worden. Daarvoor zorgt Welzijnszorg Kempen. Maar eerst moet er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Welzijnszorg Kempen worden afgesloten.

Op jaarbasis zal die coördinator voor Merksplas zo’n 4.250 euro kosten (maximaal 50 cent/inwoner van de deelnemende gemeenten).

5. Basisovereenkomst tussen publiq en de lokale kaartsysteembeheerders voor UiTPAS Kempen

De UiTPAS moet ook in Merksplas (meer) mensen (meer) goesting doen krijgen in het vrijetijdsaanbod.
Om van het UiTPAS-systeem gebruik te kunnen maken, moeten de Basisovereenkomst en de Algemene Voorwaarden tussen UiTPAS Kempen en publiq goedgekeurd worden.

publiq zorgt met UiTinvlaanderen.be (de agenda die we met merksplas.NU al jarenlang gebruiken) voor de verspreiding van het vrijetijdsaanbod. Via het UiTnetwerk krijgen evenementen ook lokaal promotie via drukwerk of de site van de gemeente. Daarnaast zorgt publiq ook voor de technische koppeling van de UiTPAS met de centrale UiTdatabank, de spaarzuilen en verschillende applicaties voor baliemedewerkers, organisatoren en pashouders.

5. Rondvraag

De burgemeester geeft een stand van zaken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
De twee oppositiepartijen stuurden volgende vragen in. Enig voorbehoud over de volgorde van de vragen én over de behandeling ervan: dat wordt bepaald door de voorzitter-burgemeester.

Vragen vanuit de N-VA-fractie

5.1. Gele dozen

Een goed jaar geleden zijn de gele dozen uitgedeeld bij de ouderen om daar info in te bewaren rond medicatie en andere medische gegevens. Is deze actie al eens geëvalueerd? Hoeveel van deze dozen zijn effectief opgehaald? Was deze een geslaagde actie als je dat vergelijkt met andere gemeentes? 

5.2. Coronamiddelen

De middelen voor corona zijn nu verdeeld tussen de verschillende verenigingen. Men ging kijken of er nog een overschot was aan middelen. Wat is de stand van zaken?  

5.3. Parkeerbeleid

We zien dat er vaak vele auto’s staan geparkeerd in het dorp. In de Leopoldstraat maar ook rond het gemeentehuis, aan de Kerk, aan Cools,…  Er komen in de nabije toekomst nog heel wat appartementen, woningen en winkels bij in het centrum. Wat dus nog meer auto’s met zich zal meebrengen.  Daarom willen we hier de vraag stellen aan het gemeentebestuur naar jullie visie rond het parkeerbeleid in onze gemeente.

Vragen vanuit de Groen-fractie

5.4. Puin als wegverharding

Heel wat landelijke wegen werden ‘bijgewerkt’ met puin. We stellen echter vast dat het risico op lek rijden aanzienlijk hoger is. Mensen zetten zelfs te voet hun tocht verder i.p.v. per fiets. Kan er in de toekomst gekeken worden naar beter materiaal? Fijnere substantie? Is er een degelijke en herhaaldelijke bemonstering van het materiaal op aanwezigheid van hinderlijke materialen (glas- en emaille splinters, ijzerdraadfragmenten) en schadelijke stoffen als asbest? 

5.5. Budget voor natuurbegraafplaats

Naar aanleiding van ons voorstel tot het oprichten van een natuurbegraafplaats, zaten jullie samen met Erfgoed en ANB die schijnbaar positief reageerden. Desondanks werden er geen budgetten voorzien, ook niet bij het vorige AMJP. In GVA konden we lezen dat Ravels maar liefst € 250.000 voorziet voor een natuurbegraafplaats. Hoe verklaren jullie dat er hier geen budget nodig zal zijn? 

5.6. EBEM-communicatie

In oktober stuurde EBEM een brief aan hun klanten waarbij de toon behoorlijk aanstootgevend was. Onlangs verscheen er een nieuwsbrief in de mailbox van de klanten waarbij we opnieuw van onze stoel vielen… De cynische ondertoon in een officiële nieuwsbrief als deze, is verre van professioneel… Blijkbaar werden er geen lessen getrokken uit de vorige communicatie?

5.7. Minimumlevering aardgas

We stelden eerder deze maand een schriftelijke vraag over de minimumlevering aardgas. Slechts 5 huishoudens met een budgetmeter aardgas gingen op de uitnodiging in en ze hebben alle 5 recht op de minimumlevering. Dit aantal lijkt ons laag en we vrezen dat er rechthebbenden deze steun mislopen. Wat zijn de voorwaarden die het OCMW van Merksplas oplegt? Wat is volgens jullie de reden dat  de andere 11 gezinnen niet op het aanbod ingaan?

Reageer

Back to top button