Beleidsvragen

Zes jaar als gemeenteraadslid: Jef Schoofs (Groen)

“Ik ben al aan mijn vierde periode als gemeenteraadslid voor Groen bezig. In die tijd is er heel wat veranderd op het vlak van gemeentepolitiek. De opkomst van grotere samenwerkingsverbanden (de politiezone bijvoorbeeld, en de hulpverleningszone Taxandria), de gewijzigde regels om begrotingen op te maken, het deels samenvoegen van OCMW en gemeente … maken dat de materie er heel wat complexer op geworden is.”

Jef Schoofs: “Agendapunten van de gemeenteraad zijn globaler geworden en minder concreet. Het feit dat dezelfde absolute meerderheid (Leefbaar) na al 24 jaar onze gemeente bestuurt, maakt de besluitvorming niet transparanter. In een gemeente waar meerdere partijen moeten samenwerken, komen de verschillende beleidskeuzes meer ter discussie. Elke partij moet dan regelmatig zijn achterban raadplegen of inlichten. De bevolking ziet beter dat er voor eenzelfde probleem verschillende opties mogelijk zijn en dit brengt de politiek meer in de gesprekken van elke dag.”

Politiek debat onbestaande

“In Merksplas is het politieke debat bijna onbestaande. Dat merk je ook aan de agenda van de verschillende gemeenteraden. Vaak gaat er het heel formeel aan toe. Zonder de agendapunten, tussenkomsten en vragen van de gemeenteraadsleden uit de oppositie valt er weinig te beleven.

Als raadslid van de oppositie moet jezelf voortdurend actief op zoek naar informatie. Wanneer je die input rechtstreeks krijgt vanuit de Spetsers zelf, werkt dit het fijnst.”

natuurbegraafplaats
Foto: Marc Vannuffelen

► Wat zijn voor jou de beste beslissingen die je de voorbije jaren deze beleidsperiode mee hebt goedgekeurd?

“Over deze vraag moet ik niet lang nadenken. De realisatie van het voorstel van Groen om een natuurbegraafplaats in te richten op de Kolonie. Sinds een tijd is het mogelijk om de as van overledenen uit te strooien of bij te zetten op het landloperskerkhof op de Kolonie. Jammer genoeg wordt dit nog te weinig bekend gemaakt. Ook ontbreekt er volgens mij een mooi en kunstzinnig gedenkmonument waarop, voor hen die dit wensen, de namen van overledenen kunnen worden aangebracht.
Op een heel ander vlak is de uitvoering van een schoolstraat aan de vrije basisschool Yugro en de fietsstraten in de omgeving van Qworzó een mooie start voor een veiligere dorpskern.”

Jef Schoofs in de raadszaal (tweede van rechts)

► Op welke terreinen heb je je concreet ingezet en hoe?

“Het bewaren van de open ruimte, natuurbehoud en klimaatproblematiek, veilig verkeer met meer aandacht voor fietsers en voetgangers blijven de thema’s die me als ‘groene’ het meest aanspreken en waar ik ook het meeste aandacht aan geef bij mijn werk als raadslid.

Door vanuit de oppositie telkens opnieuw aandacht te vragen voor deze thema’s sijpelen er langzaam maar zeker ook inzichten door. Onze agendapunten worden dikwijls pas jaren later terug opgepikt om uitgevoerd te worden (bijv. deelwagens, fietsstraten, ontharding …) Spijtig dat in de tussentijd de problemen niet aangepakt worden.”

De invloed op het dagelijks leven

► Wat maakt het leuk om gemeenteraadslid te zijn?

Leuk lijkt me hier niet het juiste woord. Gemeenteraadslid zijn, is een serieuze aangelegenheid. Hoewel er ook heel wat saaie materie de revue passeert, kan het soms wel erg interessant en boeiend zijn. Je staat er van versteld hoeveel aspecten uit ons dagelijks leven op de een of andere manier aan bod komen in gemeentelijke regelgeving. Echt boeiend wordt het natuurlijk wanneer je als raadslid dingen kunt meemaken die voor andere bewoners niet zo gauw lukken. Zo vroegen we met Groen om de gemeenteraadsleden de kans te geven om het CIM (Centrum voor mensen die illegaal in België verblijven) en de gevangenis te kunnen bezoeken. Vrij recent kregen we in deze instellingen een rondleiding die beide gevallen veel indruk naliet.”

“Feedback van inwoners is ook fijn. Wanneer mensen je aanspreken op de dingen die ze over de gemeenteraad gelezen hebben (meestal via de onvolprezen website merksplas.NU) en je steunen in je standpunten, weet je weer waarom je het doet.”

► Kreeg je kritiek op je werk als raadslid? Hoe ging je daarmee om?

“Het is normaal dat meningen kunnen botsen. Dat is de essentie van democratische politiek: een evenwicht zoeken tussen verschillende strekkingen. Zo lang er wordt geargumenteerd met inhoud en kennis van zaken, heb ik daar geen probleem mee. Maar te vaak wordt er gereageerd op basis van vooroordelen en clichés en willen mensen zelfs geen argumenten leren kennen. Als kritiek dan ook nog persoonlijk wordt, houdt het op voor mij. Ik probeer deze situaties meer dan vroeger te vermijden.”

Jef Schoofs (l.) voerde samen met Groen actie voor een zone 30 rond De Spetter

► Welke uitdagingen zie je voor de volgende beleidsperiode van de Merksplasse gemeenteraad?

“Het uitzicht van Merksplas is in de laatste tien jaar ontzettend veranderd. Niet ten goede vind ik persoonlijk. Een grote uitdaging ligt in het zoeken naar oplossingen voor nieuwbouw en renovatie die het mogelijk maken dat er meer mensen in de dorpskern kunnen wonen zonder dat dit inboet op de beleving van Merksplas als een dorp. Er moet dringend een betere visie en duidelijker richtlijnen komen over wat er wel en niet kan op het vlak van ruimtelijke ordening in Merksplas. De verkeerssituatie in de centrumstraten is een probleem dat daar sterk bij aansluit.”

“Ook kunnen we er niet naast kijken dat er in Merksplas op korte tijd veel meer mensen zijn komen wonen (al dan niet tijdelijk) met een buitenlandse afkomst. Het werk in o.a. de land- en tuinbouw trekt die vaak aan. We zullen meer moeten inzetten op het samenleven met deze nieuwe inwoners. Laagdrempelige taalcursussen bijv. maar zeker ook een openheid van nieuwe en oude Spetsers om elkaar te leren kennen in onderwijs, sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Anders leven we naast elkaar in plaats van met elkaar.”

► Is er nog iets dat je onze lezers wilt meegeven?

“Informeer je goed voor je gaat stemmen. Voor welk niveau van verkiezingen dit ook is. En stem voor de personen of de partij die het dichtst staan bij de meningen en waarden waar je zelf kan achterstaan.”

Reageer

Back to top button