Beleidsvragen

Zes jaar als gemeenteraadslid: Luc Holthof (N-VA)

"Ik heb er met veel goesting best veel tijd in gestoken"

“Mensen die er wat verder van afstaan, hebben geen idee wat een gemeenteraadslid van de oppositie doet, denk ik. Ik heb er met veel goesting best veel tijd in gestoken. Het was mijn rol om samen met Tine kritische vragen te stellen op de gemeenteraad, zelf suggesties te doen en af en toe ook zelf met voorstellen te komen.”

Debat is wenselijk

Luc Holthof: “Een geanimeerd debat is moeilijk, omdat de burgemeester alle vragen ruim op voorhand wil ontvangen en dus niet ter plaatse op de gemeenteraad. Ik hoor toch van mensen van de meerderheid zelf dat onze vragen en kritische ingesteldheid vaak helpen om hun eigen huiswerk beter in orde te maken. Mochten mijn collega-gemeenteraadsleden van de meerderheid ook actief deelnemen aan de vergadering zou dat zeker bijdragen tot een betere besluitvorming denk ik.”

► Wat zijn voor jou de beste beslissingen die je de voorbije jaren deze beleidsperiode mee hebt goedgekeurd?

“Laat mij ingaan op wat ik niet heb goedgekeurd en waar de burgers van wakker zouden moeten liggen: dat zijn onze financiën. De ploeg van de burgemeester schermt jaar na jaar met positieve financiële cijfers. Wat veel mensen niet weten, is dat er een dalende negatieve trend is in die cijfers. Waar veel andere gemeenten tijdens de coronacrisis de tering naar de nering hebben gezet, heeft Merksplas dat niet gedaan, ook al hebben wij daar meermaals om gevraagd. Als het wat minder gaat, moet een gezin ook kritisch kijken naar wat ze uitgeven. Dat doet het bestuur onvoldoende.”

Allergisch voor openbaarheid?

► Op welke terreinen heb je je concreet ingezet en hoe?

“Ik ben zelf een actieve sporter. Ook al hebben we best wel wat sportmogelijkheden in Merksplas, zwemmen blijft een zwak punt. Uiteraard moeten we hier in onze gemeente geen zwembad openen. Wel zou het beleid het zwemmers positief kunnen ondersteunen. Maar daar had het bestuur geen oren naar.

Ik heb suggesties gedaan rond mobiliteit wat in onze gemeente een alsmaar groeiend probleem wordt en rond dierenwelzijn.

Wat mij al die jaren een raadsel blijft, is waarom het bestuur niet wenst te investeren in moderne communicatietechnologie voor de raadszittingen zelf. Elke gemeenteraad hebben wij opmerkingen gemaakt over de onvolledigheid en onjuiste weergave van de verslaggeving. Bovendien horen het publiek en de aanwezige journalisten vaak niet goed wie wat zegt. Toch blijft het bestuur weigeren om te investeren in degelijke audio- en eventueel videofaciliteiten in de raadszaal. Zou men toch allergisch voor de openbaarheid van bestuur?”

► Wat maakt het leuk om gemeenteraadslid te zijn?

“Je bent als raadslid deel van een heel groot raderwerk van politieke besluitvormingsniveaus. Elk niveau wil natuurlijk zijn toegevoegde waarde tonen en bevestigd zien. Meestal gaat dat gepaard met opvragen van data aan het lagere niveau. Zo vraagt het Vlaamse en provinciale niveau alsmaar op meerdere domeinen data op aan de gemeente. Ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar soms leek het meer op toegevoegde kosten dan op toegevoegde waarde.

Leuk is om dat soort processen van dichtbij mee te maken en te denken ‘waar halen ze het om dát soort gegevens op te vragen?’. Ik moet nu spontaan denken aan de actie Tegelwippen van de Vlaamse regering.”

Maak van de wereld een betere plek

► Kreeg je kritiek op je werk als raadslid? Hoe ging je daarmee om?

“Omdat ik ook in de sociale sector werkzaam ben, heb ik wel eens een opmerking gekregen hoe dat eigenlijk kon. Raadslid zijn en dan nog wel voor N-VA én tegelijkertijd actief zijn als psychotherapeut. Ik vind dat we allemaal een stukje verantwoordelijkheid hebben om van deze wereld een betere plek te maken. Er zijn veel manieren om dat gestalte te geven. Ook in de beslotenheid van een gezin kan dat of door aan huiswerkbegeleiding te doen of vrijwilligerswerk op je te nemen. Ik heb zes jaar mijn bijdrage geleverd aan de gemeente en hoop dat het anderen inspireert om dat ook te doen vanaf 2025.”

Luc Holthof ziet voor de gemeente een enorme uitdaging in de Kolonie. “Het bestuur zet te veel en te eenzijdig in op horeca en moet volgens mij met veel meer en andere spelers gaan netwerken en samenwerken.” (foto: kempenslandschap.be)

► Welke uitdagingen zie je voor de volgende beleidsperiode van de Merksplasse gemeenteraad?

“Er zijn er veel uitdagingen die ook in andere gemeenten spelen. Denk aan toenemende vergrijzing, betere en snellere integratie van anderstaligen, sociale huisvesting enzovoort. Voor onze gemeente zie ik vooral een enorme uitdaging in de Kolonie. We hebben jammer genoeg het Unescolabel niet binnen gehaald, maar het rentabiliseren van de Kolonie rekening houdend met haar sociale en culturele opdracht is een gigantische opdracht. Het bestuur zet te veel en te eenzijdig in op horeca en moet volgens mij met veel meer en andere spelers gaan netwerken en samenwerken.”

► Is er nog iets dat je onze lezers wilt meegeven?

“De grootste impact op ons dagelijks leven wordt bepaald door andere niveaus dan de gemeentepolitiek. Gelukkig maar. Anders zouden we heel veel diverse oplossingen krijgen voor samenlevingsproblemen. Toch zijn een zone 30, een schoolstraat, gemachtigde opzichters, serviceflats, sportinfrastructuur, wegen en veel groen in je straat superbelangrijk voor ons welzijn en net daar heeft de gemeente een belangrijke stem. Dus laat van je horen bij de volgende verkiezingen en stem op het nieuwe initiatief Visie 2330.”

Reageer

Back to top button