Beleidsvragen

Zes jaar als gemeenteraadslid: Tine van der Vloet (N-VA)

"We hebben zeker en vast ons best gedaan."

“Een gemeenteraadslid in de oppositie bij een volledige meerderheid kan nooit zijn of haar rol volledig uitspelen, denk ik. Maar we hebben zeker en vast ons best gedaan. We hebben ook deze legislatuur veel vragen gesteld en niet enkel in de gemeenteraad. Als opvolging van verschillende zaken, stelden we enorm veel vragen per mail zodat we de juistheid van het dossier leerden kennen, zodat we zaken konden opvolgen. Volgens mij is dat een enorm belangrijke rol als oppositielid.”

Tine van der Vloet: “Ook wilden we de stem van de burgers vertegenwoordigen en dat lukt ook al aardig. We namen heel wat bezorgdheden mee, en kregen vaak een oplossing op die vragen. Wat het nog beter zou maken? Dankzij het verslag van merksplas.NU, telkens weer na een gemeenteraad, zijn er al meer burgers op de hoogte van de zaken die daar worden besproken en beslist worden, maar het zou nog beter zijn dat er een volledig auditief verslag zou komen, zodat de burgers nog beter worden geïnformeerd. We merken dat sommige punten die we aanhalen erg leeft bij de burgers, maar niet tot bij hen geraken. En dat is wel jammer.”

► Wat zijn voor jou de beste beslissingen die je de voorbije jaren deze beleidsperiode mee hebt goedgekeurd?

“Dat zijn er verschillende, bijvoorbeeld:

  • De schoolomgevingen werden aangepakt en er kwamen fietsstraten en ook een schoolstraat in de omgeving van de verschillende scholen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, want dat was bijvoorbeeld ook een punt uit ons programma.
  • We stelden enkele jaren geleden een prikkelarme namiddag voor op de kermis. Ook dat is ingevoerd zodat men zonder al te veel prikkels en geluid van de kermis kan genieten. Zo wordt de kermis een leuk moment voor iedereen.
  • Ook de reflecterende huisnummers kwamen er op onze vraag. De hulpdiensten vinden zo sneller het juiste huis wanneer het donker is. Elke minuut kan tellen op dat moment.
  • De gemeente gaat ook een werking aan met INTER op onze vraag. Men kan hier beroep op doen als het gaat over toegankelijkheid. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat men dat nog niet automatisch doet, we moeten het nog vaak bevragen of men raad heeft gevraagd bij INTER.”

► Op welke terreinen heb je je concreet ingezet en hoe?

“Mijn thema’s hadden vaak een socialere kant. Dat komt omdat dat in mijn opleiding zat en ook omdat ik in het Vlaams Parlement ook deze thema’s eerder opvolgde. INTER, dat ik al eerder aanhaalde, ken ik heel goed vanuit mijn mandaat in het Vlaams Parlement, ook ArmenTekort, bijvoorbeeld, en zo zijn er nog andere zaken.”

Tine (tweede van links): “Ik heb de voorbije jaren weer geprobeerd de stem te zijn voor de burgers en vanuit de oppositie is dat niet altijd even gemakkelijk.”

► Wat maakt het leuk om gemeenteraadslid te zijn?

“Ik heb de voorbije jaren weer geprobeerd de stem te zijn voor de burgers en vanuit de oppositie is dat niet altijd even gemakkelijk. Als de meerderheid ‘neen’ zegt, dan is dat ook neen. Dat heb je met zo’n absolute meerderheid. Dus niet alle vragen konden positief beantwoord worden. Vaak kregen we vragen van burgers die bij de meerderheid geen antwoord hebben gevonden en probeerden wij toch nog naar een oplossing te zoeken. Wanneer daar dan toch gehoor aan wordt gegeven, dan geeft dat wel voldoening.

Door achter de schermen alles op te volgen en te bevragen, zagen we toch heel wat zaken bewegen en ook dat geeft wel voldoening.”

► Kreeg je kritiek op je werk als raadslid? Hoe ging je daarmee om?

“Echt kritiek heb ik als raadslid niet echt gekregen. De burgemeester gaf wel eens “de schuld” van bepaalde zaken aan de Vlaamse regering. Hij wees dan naar mij als Parlementslid. Hij vergat op zulke moment wel eens dat Open VLD, waar hij toe behoort, ook in de Vlaamse regering zit…”

► Welke uitdagingen zie je voor de volgende beleidsperiode van de Merksplasse gemeenteraad?

“De bevolking wordt steeds maar ouder en dat zien we ook in Merksplas. We stelden al eens een seniorenraad voor, maar daar ging men niet in. Misschien is het nu toch wel eens tijd om hen ook een echte stem te geven via een adviesraad.

Meer blauw op straat, we zijn daar altijd vragende partij voor geweest. Iedereen zou de wijkagent vlot moeten kunnen aanspreken, maar velen kennen hem nog niet eens. Daar mag echt wel werk van gemaakt worden.

Een groenere dorpskern. Want geef nu toe: met al die appartementen in het dorp, is het mooie wel weg. Een groen plein waar mensen samen kunnen komen dat zou toch mooi zijn. Niet?

En dan is er ook nog wel werk aan de mobiliteit in het dorp. Het kan er zo druk zijn, auto’s en bussen of vrachtwagens kunnen elkaar amper passeren. Een mobiliteitsstudie zou geen overbodige luxe zijn.”

► Is er nog iets dat je onze lezers wilt meegeven?

“Na 24 jaar een absolute meerderheid is het misschien eens tijd voor iets nieuw… Alles gaat zijn gangetje, maar ben je nog even scherp na 24 jaar? Sta je open voor nieuwe initiatieven of ben je wat vastgeroest in oude gewoontes en denkpistes?

Het is uiteraard aan de kiezer, en ik hoop dat iedereen zijn of haar stem komt uitbrengen want het is belangrijk.

En laten we alsjeblief afstappen van de oude mentaliteit die hier nog heerst, ons kent ons. Als je gewoon de regels toepast die er zijn, dan is het toch voor iedereen hetzelfde?!”

Reageer

Back to top button