Politiek

Coronacenten voor verenigingen


De gemeente verdeelt de volgende maanden pakweg een 91.000 euro van het Vlaamse noodfonds onder de verschillende verenigingen. Dat dossier werd maandag besproken op de gemeenteraad.

Schepen van cultuur Monique Quirynen (Leefbaar Merksplas) lichtte toe hoe de gemeente het aanpakte. “We stelden eerst een werkgroep samen met mensen uit het gemeentebestuur, het kernteam cultuur, de sportraad en de jeugdraad.”

Cascadeplan

Die werkgroep werkte een draaiboek uit met verschillende stadia:

1. Onkosten door corona

Eerst zouden de onkosten vergoed worden die verenigingen in 2020 maakten door de coronacrisis: de aankoop van handgels, mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, ….

De gemeente vroeg bij de verenigingen op welke uitgaven ze daarvoor maakten, en checkte de facturen. Die lijst werd op deze gemeenteraad goedgekeurd:

VerenigingBedrag
Gevangenismuseum53,54
Karate9,95
Graafsclubke vzw 840,22
TTK Merksplas 105,20
Femma 433,92
KSM St.-Sebastiaansgilde 168,65
KSMK Merksplas 2.347,47
VC Merksplas 249,50
De Kunstvrienden vzw 399,77
De Berketrekkers 192,71
Oxfam Wereldwinkel 163,15
Chrissy’s Line Dancers 72,67
Plus13 61,59
Rust Roest 140,90
Jongenschiro 1.182,18
Verbroedering de Toekomst 86,93
Heemkundekring Marcblas 99
Kon. Fanfare St.-Willibrordus 865,80
OKRA Merksplas 2.616,66
Kinderkoor Cantabile 675,01
Spetserevents vzw 694,11
Totaal11.509,96

Tine van der Vloet (N-VA) zag wel grote verschillen in deze bedragen, bijvoorbeeld tussen de jongens- en de meisjeschiro, en de uitgaven van OKRA.

Monique Quirynen beaamde dat ze aanvankelijk ook verrast waren door die verschillen, “maar bij navraag bleken die onkosten verantwoord: zo kocht de jongenschiro extra materiaal (waaronder bijv. scheidingswanden) aan voor op het chirokamp, maar die werden later ook door de meisjeschiro gebruikt. OKRA kwam door haar zwemactiviteiten in extra problemen: de vereniging had een contract met het Baarlese zwembad, en zat zo (net als de Merksplasse basisscholen) opgescheept met financiële verplichtingen. De tegemoetkoming dekte die voor de helft.” De schepen verzekerde dat de uitgaven van elke vereniging punctueel werden nagekeken.

2. 50% subsidieverhoging

Naast de terugbetaling van die onkosten trekt de gemeente ook de werkingssubsidies op van alle gesubsidieerde erkende verenigingen met 50%. Dat bedrag wordt bepaald op basis van het laatste ‘normale’ werkingsjaar 2019.

3. Extra dotatie voor verenigingen in moeilijkheden

Er komt ook een extra toelage voor verenigingen die kunnen aantonen dat ze financieel zwaar onder druk staan. Daarvoor moeten ze voor eind maart 2021 een dossier indienen. De financiële dienst van de gemeente zal dat beoordelen.

4. Aankoop duurzaam materiaal

Als er nadien van de 91.000 euro nog geld overblijft, wil de werkgroep dat investeren in duurzaam materiaal. Dat zou via de uitleendienst van de gemeente uitgeleend kunnen worden aan erkende verenigingen.

“Er is een bevraging geweest bij alle verenigingen naar de impact van de coronacrisis op hun werking”, aldus schepen van cultuur Monique Quirynen. “Hierdoor hebben we een mooi beeld gekregen welk effect het virus had op de leefbaarheid van onze verenigingen. Mede door de jaarlijkse ondersteuning, de uitgebreide gemeentelijke infrastructuur en de degelijke organisatie van onze verenigingen, blijken zij goed bestand geweest te zijn tegen dit moeilijk jaar.

Tine van der Vloet vroeg of de gemeente al zicht had op wat er restte na de twee eerste stappen.

Monique Quirynen: “Merksplas telt 56 erkende verenigingen. De betrokken ambtenaren zijn nu alles in kaart aan het brengen. Sommige werkingssubsidies worden normaal aan het eind van het jaar betaald, maar nu kan dat misschien al vroeger.” Ze raamt de kosten van de subsidieverhoging op een 24.000 euro. Wanneer beslist wordt wat er met de rest kan gebeuren, daarover wil ze zich nog niet uitspreken: “Dat moeten we nog wat tijd geven.”

Jan De Bie (Groen) vroeg of de gemeente de indiendatum van eind maart niet wat kon uitstellen voor verenigingen die misschien in moeilijkheden verzeilden. Tine van der Vloet suggereerde dat jeugdverenigingen misschien nog wel extra geld nodig hebben voor hun zomerkampen. “Dat willen we nog een beetje afwachten”, antwoordde Quirynen. “Sommige verenigingen hebben nog een voorraad materiaal, of kochten duurzame dingen.” Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) verzekerde nog dat “als er nog een derde ronde zou moeten komen, die er nog wel komt.”

De Bie vroeg ook nog of er al voorstellen waren voor het duurzaam materiaal – gesteld dat er nog geld daarvoor zou zijn. Monique Quirynen: “Ja, er zijn al heel wat ideeën geopperd, het een al wel wat realistischer dan het andere.”

Reageer

Back to top button