Groen MerksplasPolitiek

Geen lijst voor Groen Merksplas in oktober

We zijn trots … dat Groen Merksplas zich de voorbije jaren altijd en overal heeft ingezet voor duurzame en sociale politiek. Het behoud van onze open ruimte, onze natuur, onze omgeving. Geijverd voor veilig verkeer voor onze kinderen, meer sociale woningen …

“We kijken met trots terug op de positieve impact die we als Groen Merksplas de afgelopen jaren hadden”. zegt Jef Schoofs, “De leegstaande woningen op de Zoete Inval worden eindelijk sociale woningen, er kwam een natuurbegraafplaats op de Kolonie, de eerste fietsstraten en deelauto’s verschenen in Merksplas, de bomen in de Wolfstraat werden niet gekapt en de bouw van een megastal in de Markvallei werd tegengehouden …”

Hoewel we een oppositiepartij zijn, hebben we onze stempel kunnen drukken op het lokale beleid. We willen nadrukkelijk de mensen bedanken die ons al die jaren zijn blijven steunen of die zich op de ene of andere manier voor de partij hebben ingezet.

Maar… “We vinden het essentieel om voldoende tijd en energie in gemeentepolitiek te investeren. Onze kiezers verdienen kwaliteit. De huidige omstandigheden bieden echter geen garantie om dit de volgende zes jaar waar te kunnen maken” stelt Jan De Bie. “Met pijn in het hart, zet Groen daarom tijdelijk een stapje terug voor een sabbatperiode. Er zal dus geen Groen-lijst gevormd worden voor de lokale verkiezingen in oktober.”

“Deze onderbreking is nodig en moet ons de ruimte geven om te bezinnen. Misschien keren we in 2030 met hernieuwde energie en frisse ideeën terug. Misschien ook niet … De tijd zal het uitwijzen.”, vult Bieke Vandeweyer aan.  “In deze periode moedigen we onze leden aan om zich verder in te zetten voor duurzame en sociale projecten – al dan niet buiten onze partij. Je inzetten voor het klimaat, zorgen voor anderen of werken aan eerlijk beleid kan ook buiten de politiek.”

De weg ligt dus helemaal open voor een nieuw alternatief. Samen met jullie hopen we vurig mee dat een groep gelijkgestemden zich profileren in een nieuwe progressieve partij of beweging voor Merksplas.”

1 reactie

  1. Jammer, want in de vele jaren dat ik de gemeentepolitiek volg, bleek Groen Merksplas inderdaad vaak een constructieve ‘vinger aan de pols’!

Reageer

Back to top button