Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad april

Op maandag 24 april kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van februari. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je vorige maand op onze website.

2. Aanpassing toelagereglement luiers

Kinderen onder de drie, erkende onthaalmoeders en incontinente personen die in Merksplas wonen, kunnen een toelage krijgen. Die moeten ze normaal aanvragen, maar voortaan zouden ouders van kinderen onder de drie jaar die automatisch krijgen. Onthaalmoeders en incontinente personen moeten elk jaar vóór 31 januari een aanvraag indienen.

3. Erkenning sportverenigingen

De gemeenteraad zal vandaag 37 sportverenigingen erkennen.

4. Samenwerkingsovereenkomst optimalisatie werkgeversbijdrage

De gemeente en het OCMW van Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas willen samen een studiebureau aanduiden. Dat zou de werkgeversbijdragen van die gemeenten moeten optimaliseren. Dat kan door maximaal in te spelen op de maatregelen om de werkgelegenheid te ondersteunen, en op de federale en Vlaamse subsidies.

5 – 13. Goedkeuring agenda’s algemene vergaderingen en afvaardiging van een vertegenwoordiger

De volgende weken zijn er verschillende vergaderingen van intercommunales e.d. waar de gemeente in vertegenwoordigd is:

5. Kempens Woonkrediet (een sociale kredietmaatschappij)
6. IOK
7. IOK Afvalbeheer
8. Land van Mark en Merkske (gewijzigde samenwerkingsovereenkomst en kennisname jaarrekening en jaarverslag 2022)
9. IVEKA
10. IKA
11. Leader Provincie Antwerpen
12. Fluvius (Antwerpen)
13. De Ark (intussen de Woonboog)

14. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

14.1 Windturbinepark

Het college verleende intussen een voorwaardelijk gunstig advies voor de bouw en exploitatie van een windturbinepark in de Moerstraat/Steenbakkersdam. In het verleden vroegen we al of burgers konden intekenen. EBEM is geen partner in dit verhaal maar onze inwoners zouden dat wel kunnen doen via Campina Energie. Werd dit al bekend gemaakt?

14.2 Ruimtelijke ordening

Wat met onze ruimtelijke ordening? Het personeelslid nam na amper een paar maanden alweer ontslag. Rond de opvolgvergadering/participatietraject rond het project aan de Heidestraat blijft het ook muisstil? Hoe moet het nu verder?

14.3 Mobiliteitsstudie

Een tijdje geleden werd op de gemeenteraad beloofd dat er een mobiliteitsstudie zou worden opgemaakt. Goed plan, wat iedereen die in Merksplas fietst (of met de auto rijdt), merkt dat er wel wat kan verbeteren aan onze straten, pleinen en wijken. Wat is de stand van zaken van die mobiliteitsstudie en de aanwerving van een nieuwe mobiliteitsambtenaar?

14.4 Fietspaden in het centrum

Een tijd geleden werden er op twee locaties flapjes gezet in het centrum in de hoop dat auto’s niet meer op het fietspad zouden staan. Helaas werkt dit niet altijd. Auto’s, bestelwagens maar ook vrachtwagens gaan gewoon achter de flapjes staan voor laden en lossen. Gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Werd er door de politie gecontroleerd en eventueel geverbaliseerd op deze overtredingen? Hoe vaak? Welke acties plant het gemeentebestuur nog om het wildparkeren op die plaatsen aan te pakken zodat fietsers en voetgangers er altijd veilig kunnen passeren?

14.5 Verslagen adviesraden

Er is een nieuw platform waarop documenten geplaatst worden voor de gemeenteraadsleden. Helaas zien we bitter weinig verslagen van adviesraden. Vaak staat er amper 1 op of zelfs geen. Kan ook de briefwisseling hierop geplaatst worden?

Vragen van N-VA Merksplas

14.6 Uitbating Kapel

Op 28 maart zouden jullie de omslagen openen van de bieders i.v.m. de kapel van de Kolonie. We vinden hier niets van terug in het schepencollege. Wat is hiervan de stand van zaken? Waar is dit dossier dan wel besproken? Vinden we hier ergens een verslaggeving van?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Samenwerkingsovereenkomst optimalisatie werkgeversbijdrage

(zie agendapunt 4 van de gemeenteraad hierboven)

3 – 4. Goedkeuring agenda’s algemene vergaderingen en afvaardiging van een vertegenwoordiger

3. IOK
4. De Ark (intussen De Woonboog)

5. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button