Groen Merksplas

Groen Merksplas wil schoolstraat in Bevrijdingsstraat

De partij zag in het verslag van de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer van 16 januari ‘23 een vraag opduiken vanuit Qworzó. Daarom wil Groen op de gemeenteraad van maandag voorstellen om een deel van de Bevrijdingsstraat als schoolstraat in te richten.

Groen citeert uit het verslag van de GAV:

“Op vraag van Qworzó : Bij het brengen en halen van kleuters via de ingang aan het gemeenschapscentrum rijden sommige ouders met de wagen tot aan het einde van de Bevrijdingsstraat om er dan te keren. Omdat het er op die momenten heel druk is, leidt dit tot gevaarlijke situaties. De school zelf kan hier niets doen omdat de bestuurders in se niets onwettelijk doen, maar we vroegen ons wel af of de gemeente hier iets kan betekenen.”

Groen: “In hetzelfde verslag wordt de bal teruggekaatst en wordt aan Qworzó gevraagd meer info te verzamelen en met voorstellen te komen.
Het Schoolvervoerplan vermeldt op pagina 46: “De Bevrijdingsstraat tussen de Markt en Albertstraat leent zich ertoe om een schoolstraat* te worden. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger en aangenamer op bepaalde belangrijke tijdstippen.”
In het verleden stelden we met Groen reeds een aantal maatregelen voor om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te verhogen: instellen van fietsstraten**, doorvoeren zone 30 in de hoofdstraten en in het bijzonder aan de Spetter, doortrekken van het principe fietsstraat in de Rodenbachstraat.”

“Voor het stukje Bevrijdingsstraat dat in het verslag van GAV wordt vermeld, stelden we met Groen eerder al voor om daar een schoolstraat van te maken. Op deze manier kan de veiligheid er verhogen.
Een schoolstraat heeft voor de omwonenden weinig beperkingen maar veel voordelen voor de veiligheid van de leerlingen: de straat is slechts beperkte tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en tijdens dit uurtje mogen bewoners wel nog de straat uitrijden. (zie ook schoolvervoersplan)
Men begint bovendien best met een testperiode van minimum 3 maanden. De ouders hebben tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Tijdens die testperiode wordt de straat afgesloten met nadarhekken. Op termijn kunnen de nadarhekken dan vervangen worden door Octopuspalen. Het is dus nu het moment om te starten met de voorbereidingen. Zo kan de testperiode in september van start gaan…”

*

Schoolstraat: Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dat aan het begin en einde van de schooldag, gedurende een half uur.

**

Fietsstraat: Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat.

Reageer

Back to top button