N-VA MerksplasOpinie

Een toegankelijk Merksplas? Nog veel werk aan de winkel!

Als N-VA Merksplas vinden we het van cruciaal belang dat alle inwoners zich vrij en zonder zorgen doorheen onze gemeente kunnen verplaatsen. Toegankelijkheid is essentieel om het eigen leven kwaliteitsvol uit te bouwen en te beleven. Ongeveer één op zeven mensen onder de 65 jaar heeft een beperking en ongeveer één op vijf is ouder dan 65, zo ook in Merksplas.

Om na te gaan waar de toegankelijkheid beter kan organiseerden we op 30 april een toegankelijkheidswandeling. De resultaten waren op zijn minst gezegd teleurstellend.

We stelden vast dat er heel wat voetpaden schuin aflopen, wat bijzonder gevaarlijk is voor rolstoelgebruikers. Ook merken we dat er verschillende reclameborden op onze voetpaden staan, waardoor passeren met een rolstoel, kinderwagen of rollator onmogelijk is. Daarnaast zien we dat personen in een rolstoel de openbare gebouwen niet zelfstandig kunnen betreden. Er is dus nog veel werk aan de winkel om onze gemeente voor iedereen toegankelijk te maken.

Op zoek naar oplossingen

Natuurlijk benoemen we niet enkel de problemen, maar we zoeken actief naar oplossingen.

Een van de zaken die we voorstellen is om een samenwerking aan te gaan met Inter, een onafhankelijk expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design. Door met hen een convenant af te sluiten, zou het gemeentebestuur zich engageren om proactief te werken aan de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en diensten. De gemeente kan beroep doen op de expertise van Inter als ze iets wil aanleggen op publiek terrein, denk bijvoorbeeld aan een toegankelijke speeltuin of een parking.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om onze inwoners te sensibiliseren. Zo kan er een campagne gepubliceerd worden in de gemeentelijke Nieuwsbrief om onze inwoners bewust te maken van deze problematiek. Hierin kunnen tips opgenomen worden, bijvoorbeeld over het buitenzetten van vuilnisbakken.

Verder vinden we het belangrijk dat we ook onze winkeliers informeren over de gevaren van de reclameborden op de stoep. Tot slot denken we dat er een belangrijke rol voor de gemeente is weggelegd: ze dient het gemeentepersoneel duidelijk te informeren, zodat ook zij waakzaam kunnen blijven bij het uitvoeren van hun taken.

Door aan kleine zaken te werken kan Merksplas een toegankelijke gemeente worden waar iedereen, met of zonder beperking, zich op een aangename manier kan verplaatsen.

Op de gemeenteraad

We brengen hierover dan ook een agendapunt aan op de gemeenteraad van 19 september. We hopen dat de burgemeester en zijn bestuur hier oog en oor voor gaat hebben in de toekomst.

Reageer

Back to top button