N-VA MerksplasOpinie

Overlast in de dorpskern

Maandagavond stelden we met de N-VA-fractie enkele vragen op de gemeenteraad rond straatlawaai, drugs rond het Kerkplein en hardrijdende auto’s door de dorpskern.

Frank Wilrycx antwoordde dat men bij drugs enkel iets kan doen wanneer er bewijzen zijn. En hij verwees dat men dezelfde aanpak had dan in de andere gemeenten in onze zone. Wij vroegen dan achter een plan.

Zijn de plaatsen waar men drugs dealt al eens in kaart gebracht?  Want dat gebeurt in andere gemeenten! Zijn er dan op die plaatsen camera’s gehangen? Want dat gebeurt in andere gemeenten. Op beide vragen was het antwoord negatief. 

Als we aanhalen dat vooral de oudere bevolking ’s avond langs die plekken niet meer graag wandelt, dan was dat volgens onze burgemeester licht overdreven. Men kijkt hier weer weg van de problemen! Meer agenten op straat, dat zou al eens een begin zijn, maar ook daar zei de burgemeester dat dit al reeds zo was. 

Wij horen andere signalen van onze burgers en wij hopen dat men dit zou aanpakken, net zoals men dat doet in de hele politiezone. Wij vinden het dan ook zeer triestig dat dit niet gebeurt. We deden ook navraag bij de korpschef en daaruit bleek dat er het voorbije half jaar 2 meldingen zijn geweest in verband met drugshandel. Voor nachtlawaai gaat dat over 10 meldingen en 6 over onverantwoord rijgedrag. 

Het nachtlawaai werd zelden beboet, liet de korpschef ons weten. Meestal treedt de politie bemiddelend op of stelt men geen overlast vast. Bij onverantwoord rijgedrag stuurt men, afhankelijk van de melding, een ploeg aan die het voertuig soms in de diepte onderschept. De factor geluk speelt hier wel hard mee. Als men een nummerplaat heeft, geeft men die door aan de dienst verkeer. Zo komt die onder verhoogde aandacht.  

De oproep van de burgemeester was dat wanneer je iets ziet, dat je dat dan meldt bij de politie. Laten we dat dan ook maar allemaal doen. 

Reageer

Back to top button