N-VA Merksplas

Waren er klachten over nachtlawaai van de Open Schuren?

Maandagavond 27 juni was het weer gemeenteraad. Groen had een vraag over de nachtelijke activiteiten in de Open Schuur van de Kolonie. Men zou daar namelijk geen nachtelijke activiteiten meer mogen organiseren en dit zou al vrij snel ingaan, namelijk vanaf eind september.

De burgemeester antwoordde dat dit sporadisch nog wel zal kunnen, maar dat er een nieuwe regel komt waarmee de muziek om klokslag middernacht af moet. De reden hiervoor? Klagende buren.

Ook schepen Quirynen bevestigde dit. Het zou volgens haar klachten regenen wanneer er een trouwfeest doorgaat. Ze vertelde ook nadrukkelijk dat ze ‘niet in naam van de buurvrouw’ sprak. Als er iets te doen was in de Kapel waren er geen klachten.

Dit vond onze N-VA fractie toch wat vreemd. Als gemeenteraadsleden kunnen we de inkomende post (enkel brieven, geen e-mails) inkijken, en we konden ons geen klachten voor de geest halen. Dit vroeg om een opvolging…

Niet formeel

De dag na de gemeenteraad vroeg onze fractieleider Tine van der Vloet de klachten op bij de algemeen directeur. Op die manier kunnen we een goed beeld vormen van de vele klachten, alsook van de beslissing van het bestuur, aangezien men op basis van die klachten heeft beslist. De algemeen directeur van onze gemeente antwoordde dat er geen formele klachten geformuleerd zijn. 

Een heel erg vreemde zaak… was het enkel van horen zeggen? Of kwamen de klachten per e-mail? Het is jammer dat we de e-mails (de brieven van vroeger) niet kunnen inkijken; de burgemeester is daar geen voorstander van. Openbaarheid van bestuur is erg ver te zoeken in onze gemeente.

Waarom?

De vraag die we onszelf nu stellen is waarom het bestuur dan heeft besloten om alles te laten stilvallen om klokslag middernacht? Is het misschien omdat er in de toekomst een hotel komt en deze toekomstige gasten om rust vragen? 

We vinden het bijzonder jammer dat de plaatselijke organisaties en verenigingen van onze gemeente niet langer de kans krijgen om festivalletjes, optredens, feesten, enzovoort te organiseren. De Kolonie is er toch ook voor onze inwoners?! We zijn van mening dat dit terug moet besproken worden. Er moet duidelijkheid komen vanwaar deze beslissing komt vermits er geen enkele formele klacht is binnen gekomen. Hopelijk gebeurt dit in een open dialoog. 

Commissie

We hadden op de gemeenteraad zelf ook al gevraagd om de Commissie Kolonie bij elkaar te roepen, want ook dat is al zeer lang geleden. De laatste e-mail dateert van meer dan een jaar geleden. Het zou fijn zijn als de mensen die zich voor deze commissie engageren wat meer inspraak zouden krijgen en hun visie over de Kolonie mogen uiten.

(Standpunt namens de N-VA-fractie Merksplas)

Reageer

Back to top button