K Merksplas SK

Energieprijzen gaan ook bij KMSK door het dak

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de prijzen van zowel gas als elektriciteit momenteel door het dak gaan.
Het ziet er ook naar uit dat dit fenomeen niet van korte duur zal zijn. Dat legt een grote financiële druk op bedrijven en gezinnen, maar net zo goed op de verenigingen.

Kosten X 4

Energie is tot voor kort een beheersbare kostenfactor geweest binnen de financiën van onze voetbalclub. Dit jaar kregen we echter een afrekening voor vorig jaar die vrijwel dubbel zo hoog was. We zien nu echter dat deze kosten volledig dreigen te ontsporen. Verwachtingen zijn reëel dat de kosten x3 of x4 kunnen gaan.
Dat zou dan weer een grote impact kunnen hebben op de toekomstige lidgelden.

Crisisberaad

Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Op maandag 5 september hadden we een overleg met de technische dienst van de gemeente en een paar experten op het gebied van energetische installaties die een sterke band hebben met onze club.

Zoeken naar oplossingen

In dat overleg hebben we de bepalende factoren en installaties die ons verbruik bepalen geïnventariseerd. Daarnaast hebben we gebrainstormd over oplossingen.
Die oplossingen bestaan:

  • enerzijds uit investeringen die de gemeente of de club kunnen doen om het verbruik te beperken (denk aan zuinigere toestellen, zonnepanelen, batterijen, warmteboiler, modernere verlichting)
  • en anderzijds uit maatregelen die we zelf kunnen opleggen en invoeren om het verbruik nu te beperken.

Zoals thuis

Voor deze zaken willen we beroep doen op de medewerking van alle clubleden, trainers en spelers.
We gaan er van uit dat jullie thuis, als goede huisvader, huismoeder, verantwoordelijke zoon of dochter, jullie best doen om het verbruik zo laag mogelijk te houden door de verwarming een graadje lager te zetten, korter te douchen, de lichten te doven in ruimtes die niet in gebruik zijn, enz.

Wat kunnen jullie nu al doen

Datzelfde gedrag zouden we graag zien wanneer jullie op de club zijn:

  • Doe de verlichting van de velden niet aan voor het nodig is (hou wel rekening met de opstarttijd van de verlichting van ongeveer 10 minuten) en doof de verlichting zo snel mogelijk wanneer de training is afgelopen.
    Elk uur verlichting kost de club ca. 30 euro per veld. Het is dus snel uitgerekend dat een half uur overbodig het licht aanhouden 30 euro kost. Als dat 4x per week gebeurt gedurende 5 maanden spreken we over om en bij 2.500 euro die we weggooien.
  • Douch niet langer dan nodig
  • Doof de lichten in ruimtes die niet gebruikt worden
  • Doof de lichten in de kleedkamers als de training of de wedstrijd start
  • Zet deuren niet onnodig open zodat de warmte niet ontsnapt

Nieuwe ideeën zijn welkom

Uiteraard juichen we ook ideeën toe die jullie nog bedenken/aanbrengen om het verbruik van gas en elektriciteit verder te beperken.

Allemaal winnaars

We rekenen heel erg op jullie medewerking zodat we kunnen vermijden om beperkende maatregelen op te leggen. Het komt iedereen uiteindelijk ten goede, de club, de leden, maar ook het milieu.

Reageer

Back to top button