Stuur je foto in!

Elke dag willen we op merksplas.NU een nieuwe foto publiceren van iets dat op de één of andere manier met Merksplas te maken heeft.

Daarvoor rekenen we op lezers die ons foto’s toesturen. Dat mag ook als je niet in Merksplas woont, zolang de foto zelf maar iets met Merksplas te maken heeft.

Als je een foto instuurt…

  • is dat geen garantie dat die ook bij ons zal verschijnen. Onze redactie beoordeelt elke foto op zijn kwaliteit. Over hun beslissing is geen discussie mogelijk.
  • ga je ermee akkoord dat je foto verschijnt op www.merksplas.nu, op de Facebookpagina en/of op de Instagrampagina van merksplas.NU
  • ga je er ook mee akkoord dat de redactie van merksplas.NU die kan gebruiken om artikels te illustreren. Daarbij wordt je naam als fotograaf vermeld.

De fotorubriek

borduurt verder op het werk van de vroegere website www.2330.be. Die kwam er toen Rudi Rombouts een gelijkaardig initiatief ontdekte. Samen met Peter Verbeek werkte hij de website verder uit. Tussen september 2013 en januari 2022 verscheen er zo goed als elke dag een nieuwe foto online.

Algemene voorwaarden

Alle foto’s in de fotorubriek zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de vzw merksplas.NU. Er mag onder geen enkele voorwaarde inhoud in welke vorm dan ook worden overgenomen worden zonder de expliciete toestemming van de auteur en/of de redactie van merksplas.NU. Misbruik hiervan kan vervolgd worden.

Wij publiceren de geselecteerde inzendingen op onze website. De auteur wordt hierbij altijd vermeld.

De redactie kiest vrij de te publiceren inhoud uit de inzendingen. De jury behoudt zich het recht om eender welke inhoud op eender welke basis te weigeren. Er wordt nooit gecorrespondeerd over eventuele beweegredenen om inzendingen al dan niet te publiceren.

Alle inhoud die wordt toegezonden aan merksplas.NU wordt beschouwd als eigendom van de persoon die ons deze inhoud toestuurt. De redactie is daarom ook nooit verantwoordelijk voor deze inhoud en onder geen enkele voorwaarde zullen wij enige vorm van vergoeding betalen voor aangeleverd materiaal.

Het is in geen geval toegelaten om eender welke inhoud te herpubliceren zonder toestemming van de auteur en/of  merksplas.NU. Als de auteur de toestemming geeft om inhoud te herpubliceren, mag je die niet rechtstreeks vanaf de webserver van www.merksplas.NU verder publiceren.

Voor alle ons toegezonden inhoud geldt dat de volledige aansprakelijkheid bij de auteur ligt en wij in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld om schadevergoedingen te betalen.

Back to top button