Nieuws

Visie 2330: “We geloven dat we Merksplas nog mooier kunnen maken”

Vorige week kondigde een persbericht het ontstaan aan van een nieuwe dorpspartij voor Merksplas, Visie 2330. Een opvallende figuur bij de oprichters was huidig N-VA-fractieleider Tine van der Vloet (rechts op de foto), naast neofieten Christel Vanhoof (midden) en Bram Van Oevelen (links).

Zeven maanden vóór de nakende verkiezingen praten we met het drietal. Veel staat voor hen nog op til. Ze voeren nog gesprekken met potentiële kandidaten. En ze kunnen alles ook nog niet vertellen …

Waarom startten jullie eigenlijk een nieuwe partij op?

Tine: “Omdat we geloven dat we Merksplas nog mooier kunnen maken, en omdat we ervan overtuigd zijn dat je geen bepaalde kleur moet hebben om problemen van bewoners naar de gemeenteraad kunnen brengen. Ik ben ervan verwonderd hoeveel mensen ons aanspreken.”

Christel: “We vinden vooral inspraak belangrijk. We willen dat mensen meer te zeggen gaan hebben.”

Bram: “Want het huidig beleid geeft zo weinig gehoor aan stemmen van bewoners. Dat ervaarde ik zelf ook bij de bespreking van de bouwplannen aan Molendries. Er was vorig jaar een vergadering waarop die werden toegelicht. Vanuit het publiek kwamen veel vragen en opmerkingen, maar daarop werd niet ingegaan.”

Christel: “We willen ook meer inzetten op groen. De gemeente moet meer sensibiliseren rond bijvoorbeeld bijvriendelijke planten, rond ontharding … Zo krijg je mensen mee. Zelf zou de gemeente ook op dat vlak een voorbeeldrol moeten spelen.”

Mensen en experts betrekken

Tine: “Onze burgers zouden meer betrokken moeten worden. De adviesraden mogen ook hun rol spelen, maar bewoners zouden ook invloed moeten kunnen hebben op het beleid. Het is zonde dat ze niet aangesproken worden. Hun vragen en ideeën kunnen het beleid beter maken.”

Christel: “Pak nu de appartementisering. Het is erg om te zien hoe mooie huizen uit ons dorpscentrum verdwijnen, dat het straatbeeld zo ingrijpend verandert, zonder dat bewoners in dat proces een stem hebben. Met onze partij willen we dat anders aanpakken. En liefst ook samen met experten.”

Tine: “En op basis van cijfers ook. We willen op zijn minst snel een mobiliteitsstudie. Die is ons al lang beloofd, maar die was blijkbaar te duur voor de gemeente. Ons dorpscentrum wordt altijd maar drukker, en we willen dat daar een oplossing voor gevonden wordt.”

Samenhang

Christel: “We willen mensen ook dichter bij elkaar brengen. Zo zouden we meer inzetten op wijkwerking en straatfeestjes.” “Of een nieuwjaarsfeest voor alle burgers,” vult Tine aan, “in plaats van de formele receptie voor het personeel. Dat is toch veel gezelliger? We willen die samenhang laten voelen. We zijn toch niet enkel een slaapdorp?”

Christel: “Zo zouden we ook de markt van de Kolonie naar het centrum willen overbrengen. Daar hoort ze thuis. Dat is toch veel aangenamer? Dan kunnen ook minder mobiele mensen naar de markt.”

Christel: “En we willen ook iemand met een hart voor dieren als schepen voor dierenwelzijn. Nu combineert de burgemeester dat met de rest van zijn functies. “

Bram: “Neem nu dat Facebookverhaal over die vergiftigde bal in de Kolonie. Waarom reageerde het gemeentebestuur daar niet op? Waarom weten we niet wat daarrond is gebeurd, of hoever dat onderzoek staat?”

Tine: “Bij het zwerfkattenbeleid willen we ook bewoners bij betrekken, want alleen kan de gemeente dat niet aan. In mijn buurt zitten er bijvoorbeeld veel. Een buurvrouw vroeg of de gemeente daar iets aan kon doen. ‘Kom maar een kooi halen’, was het antwoord. Een andere buurvrouw gaf die katten eten. De gemeente laat het gewoon op zijn beloop. Zo geraken die katten niet gesteriliseerd, wat eigenlijk de bedoeling zou moeten zijn. Wij zouden voor zo’n dingen vrijwilligers willen opleiden en inzetten.”

Witte konijnen?

Een dorpspartij zonder een politieke merknaam, heeft mensen nodig van alle gezindten. Met welke mensen komen jullie op de proppen?

Tine: “Met ons drieën zijn we al wel een klein jaar ons project aan het uitbroeden. Onze plannen hielden we onder ons. Sinds we naar buiten kwamen met onze partij, dienden zich wel nieuwe mensen aan. Er lopen nu meer gesprekken. We hebben al wat namen, maar daar komen we later pas mee naar buiten.”

Zitten daar ook mensen tussen van Groen?

Tine: “We hebben daar een tijdlang over nagedacht. We willen eigenlijk dat Groen blijft bestaan: ons dorp moet uit meer dan twee partijen kunnen kiezen. Hoe meer partijen er op komen, hoe meer keuze je als inwoner krijgt. Zo komt er ook een bredere oppositie.”

Visie 2330: "We geloven dat we Merksplas nog mooier kunnen maken"
v.l.n.r. Bram Van Oevelen, Tine van der Vloet en Christel Vanhoof.

N-VA-vehikel?

Wordt jullie partij dan verdergebouwd op het karkas van de huidige N-VA-ploeg? Jullie opstartberichten op Facebook werden erg geliked en gedeeld door de lokale N-VA supporters.

Bram: “Nee, je moet ons los zien van de N-VA. Wij zijn nog maar net begonnen, en we hebben Tine mee op de kar gekregen.”

Christel: “En misschien is het voor Merksplas moeilijker op N-VA stemmen dan op onze nieuwe partij.”

Tine: “Je moet die likes misschien ook wat in perspectief zien. Wie zit er in Merksplas op Facebook? Veel inwoners hanteren nog altijd de krant om op de hoogte te blijven. Misschien moeten de meeste mensen nog uitvissen wie en wat er achter onze nieuwe partij zit. Of misschien ligt politiek nog wat te gevoelig om je achter een bericht van een nieuwe partij te scharen.”

Bram: “Maar alleszins gaan we op een volgende vergadering het hebben over hoe we ons wat breder in de pers krijgen. Onze communicatie draait niet alleen rond Facebook. Onze website is ook in de maak.”

Versta ik het dan goed dat jullie los van de N-VA opereren? Is die partij dan geïmplodeerd?

Tine: “Het Merksplasse N-VA-bestuur blijft wel voortbestaan. De partijwerking blijft nog overeind, maar de meerderheid van het bestuur geloofde niet meer in de noodzaak om apart op te komen. En niet iedereen stapt over.”

Een gevestigde partij zorgt voor input, coaching en opleiding voor hun lokale afdelingen en sponsort ze misschien ook nog wat. Gaan jullie dat als dorpspartij niet missen?

Bram: “Moet je politiek in de vingers hebben om met een nieuwe partij op te komen? Dat hoeft niet, vind ik. Politiek voeren kan je nergens goed aanleren, tenzij in de praktijk. Iedereen bij ons heeft een eigen visie en een missie.”

Tine: “Ik vind het net leuk om onbevangen met heel enthousiaste mensen aan de slag te gaan. En het is niet omdat je in een partij zit, dat iedereen dezelfde stijl hanteert. En de VVSG brengt zo nodig nieuwe gemeenteraadsleden genoeg basis bij.”

Speerpunten

En wat worden de programmalijnen van jullie partij?

Tine: “We zijn een nieuwe ploeg. Sowieso borrelen er dan vele nieuwe ideeën op. De basis daarvan hebben we al op een rij gekregen. Nu ligt dat werk wat stil. Eerst willen we nog wat nieuwe mensen aantrekken. Maar laat het me even anders zeggen: Leefbaar Merksplas heeft nooit uitgepakt met een coherent verkiezingsprogramma. Wij zullen ons programma ook kort houden. Een stuk of acht speerpunten, gekoppeld aan een aantal concrete acties om die punten te kunnen realiseren.”

Christel: “Een aantal daarvan hebben we al uitgewerkt, bijvoorbeeld rond ‘meer groen in Merksplas’.

Hoe gaan jullie de volgende tijd promo voeren voor jullie partij?

Tine: “Oh, wees maar gerust: er komt nog heel veel aan …”

Bram: “We willen erg veel inzetten op multichannelaanpak. We gaan heel wat verschillende mediakanalen inzetten om onze boodschap te verspreiden. Dat kunnen we makkelijk zelf doen, en het hoeft ons niet per se veel te kosten. Voor ons drukwerk moeten we nog wat geld bij elkaar zoeken. Maar we zijn druk bezig om onze Facebookpagina op te zetten, onze Instagram, onze website, ons logo …”

Ademruimte maken voor nieuwe ideeën

En hoe zien jullie jullie politieke toekomst? Het zal moeilijk opboksen zijn tegen de pletwals van Leefbaar …

Tine: “We rekenen op meer dan twee zitjes, alleszins. We merken nu al dat we in winkels aangesproken worden door nieuwsgierige mensen. We leggen hen dan uit wat we willen doen, en die boodschap zal zich wel verspreiden.”

Bram: “We hebben ons de voorbije tijd vaak afgevraagd of we gingen springen of niet. Het is altijd een risico. Maar kijk bijv. naar het succes vorig jaar van BBB in Nederland …”

“We willen af van die verstikkende ons-kent-ons-mentaliteit.” Tine van der Vloet

Tine: “Je moet positief springen. Na 24 jaar Leefbaar-meerderheid, mag de mentaliteit hier wel veranderen. Ik heb het wat moeilijk met de verstikkende ons-kent-ons-mentaliteit die hier heerst. Daar willen we vanaf. Mensen moeten durven uitkomen voor hun mening, ook als die niet in de lijn ligt van die meerderheid.”

“Vind je het niet raar dat we op straat van mensen meer te weten komen over het reilen en zeilen in Merksplas dan uit de verslagen die we als oppositie te lezen krijgen? Burgers stellen zich steeds meer terechte vragen, en daar willen we iets mee gaan doen.”

Reageer

Back to top button