K Merksplas SK

K Merksplas SK 2.0 krijgt vorm

Na een zoektocht van enkele jaren hebben een aantal clubleden zich aangemeld om een actieve rol te gaan spelen in het clubbestuur en zo de werking van K Merksplas SK 2.0 veilig te stellen.

Kurt Dielis en Kris Laurijssen namen het initiatief en knoopten gesprekken aan met de huidige bestuurders. De cellenstructuur van de club blijft behouden, maar een aantal mensen verdwijnen uit het organogram van de club.


Zo nemen we afscheid van o.a. Luc Segerink, Ron Vermetten en Bob Govers die de afgelopen 15 jaar leiding gaven aan de club. Tijdens verschillende meetings en gesprekken werden hun takenpakketten uitvoerig besproken en op een ordentelijke manier overgedragen. Zij schuiven hun bestuurderszetels achteruit en maken ruimte voor een jongere generatie. We danken Luc, Ron en Bob voor hun jarenlange inzet.

De nieuwe bestuurdersploeg krijgt stilaan vorm en bestaat nu uit:

Jef Van DunVoorzitter
Danny FaesSecretaris/Gerechtigd correspondent
Els BrosensJeugdsecretaris
Dirk WillemsFeestcomité
Kurt DielisSportieve cel
Kris LaurijssenCel sponsoring
Thomas MatthéPR en communicatie

De afgelopen maanden werd er veel tijd en energie gestoken in onze zoektocht naar gekwalificeerde en gedreven vrijwilligers.

Sportieve cel

De sportieve cel onderging een volledige make-over en de sportieve lijnen worden voortaan uitgezet door Kurt Dielis, Kris Laurijssen, Raf Govers, Davy Franssens, Ben Baeyens, Steven Wellens en Niels Dufraing.
We geven nog even mee dat de transfers voor het seizoen 2024 – 2025 gerealiseerd werden door
het uittredende bestuur.

Daarnaast …

We ontvingen eveneens positieve signalen vanuit de jeugdwerking. Het huidige team blijft voltallig aan boord en zet haar werking verder.

Intussen zijn ook alle trainersfuncties voor volgend seizoen ingevuld.

Momenteel wordt de financiële cel opnieuw samengesteld. Er boden zich voldoende kandidaten aan
om onze boekhouding, loonadministratie en financiën kort op te volgen. Deze werkgroep vergadert
1X per kwartaal en overweegt de aankoop van een nieuw boekhoudpakket.

Het feestcomité werd fors uitgebreid en met Monique Adriaensen, Els Brosens en Leen Snels voegen we girlpower toe aan deze werkgroep.

Een volgende aandachtspunt vormde de omkadering van het 1ste elftal en seniors.
Ook hier werden stappen gezet en verschillende functies ingevuld:

Yanti BollaertVerantwoordelijke inkom
Danny FaesOntvangst scheidsrechters 1ste elftal
Davy FranssensVerantwoordelijke kledij en materiaal
nog vacantPloegafgevaardigde 1ste elftal


De werkgroep Onderhoud gebouwen en terreinen mag rekenen op de technische bijstand van de klusploeg. Met Luc Lommelen, Gunter De Houwer en Tommy Claes hebben we echt wel handige harries in huis.
Frans Bastiaensen en John Visser onderhouden onze velden en doen dat uitstekend.
Toch kijken we ook hier uit naar nieuwe en jongere ‘Greepkeepers’ gezien de leeftijd van Frans en John.

Ook in ons Vaste kantineteam kunnen we nog extra handen gebruiken.
We zijn op zoek naar een zestal clubmensen die de uitbating van de kantine op zich willen nemen en
de vrijwilligers aansturen tijdens hun kantinedienst.

Huidige vacatures

  1. Ploegafgevaardigde 1ste elftal
  2. Greenkeepers onderhoud terreinen
  3. Medewerkers vaste kantineteam.

Wil jij graag nu instappen? Dan ben jij van harte welkom binnen ons nieuwe team. Deze bestuursleden geven je graag extra informatie:

  • Jef Van Dun 0477 41 98 16
  • Kurt Dielis 0496 69 55 38
  • Kris Laurijsssen 0491 34 34 16
  • Thomas Matthé 0494 40 15 28
  • Els Brosens 0472 37 76 06 jeugd@kmerksplassk.be

Reageer

Back to top button