GemeenteraadPolitiekVerslag

Gemeenteraad februari: het verslag

De gemeenteraad kon na maanden weer fysiek doorgaan in De MARc/kT. Publiek was dus terug welkom, maar dat liet het wat afweten: twee toehoorders en twee scholieren, dat was het zowat.

Een videoverslag kunnen we je dus niet langer bieden. Misschien kan je het verslag hieronder ook wel smaken.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) verontschuldigde zijn partijgenoten schepenen Leen Kerremans, Kris Govers en raadslid Koen Staes omwille van vakantie of ziekte. Voorstemmer werd Kris Luyckx (Leefbaar), nadat de burgemeester eerst twee afwezige schepenen lootte.

Jan De Bie (Groen) vroeg nog of de gemeente zoals gevraagd de oproep vanuit de Koning Boudewijnstichting om subsidiedossiers in te dienen naar de verenigingen had gestuurd. De burgemeester antwoordde dat hij dacht dat dat niet gebeurd was. De gemeente diende zelf wel een dossier in voor de aanleg van het speelplein aan de J. Mertensstraat. Rondsturen had, dacht hij, weinig zin gehad, omdat de tijd waarop je nog een dossier kan indienen vrij krap was. Misschien was het beter om zo’n subsidienieuws onmiddellijk te verspreiden onder de verenigingen, in plaats van te wachten op de gemeenteraad.

Luc Holthof (N-VA) vond zijn tussenkomst over de Hoevestraat niet terug. Hij vond het belangrijk dat zowel de geest als de inhoud van zijn tussenkomsten toch in het verslag weerspiegeld staan. Holthof zou de inhoud mailen. Dan kan het verslag aangepast worden.

2. Aanvullend reglement wegverkeer schoolstraat Kloosterstraat

foto: Facebookpagina VBS Merksplas

In het reglement van de schoolstraat stonden foutieve uren vermeld. Die zijn nu rechtgezet.

Jef Schoofs (Groen) wou toch nog opmerken dat de schoolstraat niet gerespecteerd wordt: de slagbomen worden genegeerd, auto’s slalommen over het voetpad om dan wat verder te gaan parkeren. Hij vraagt of er niet strenger opgetreden kan worden. Voorbijgangers die nu een opmerking maken tegen de overtreders, worden afgesnauwd.

Burgemeester Frank Wilrycx stelt dat het vooral ouders zijn die er rond dat tijdstip met de wagen komen. Die zijn nochtans zeer goed gebriefd. “De afspraak is dat de school de slagbomen open- en dichtdoet, en dat ze die afspraken communiceren. De politie zal binnenkort in burger toezicht houden. Het is ook belangrijk dat de school de ouders blijft motiveren en intussen ook controle uitoefent.”

3. Recht van opstal voor vzw Merksplasse Tennisclub voor aanleg padelvelden

De gemeenteraad keurde het recht van opstal goed voor de vzw Merksplasse Tennisclub om twee padelvelden aan te leggen.

De burgemeester duidt dat de twee padelvelden aan de achterzijde van de sporthal komen. “We hebben met de buren samengezeten, en afgesproken dat er na het zomerseizoen een evaluatie volgt. Als de velden voor overlast zorgen, kunnen we bijsturen. De tennisclub legt de velden aan op haar kosten en staat in voor de verhuur.”

Luc Holthof stelt dat het grootste probleem bij padelvelden blijkbaar het enorme lawaai is dat ze veroorzaken. “Hebben jullie een geluidsstudie overwogen?”

“Nee, maar op termijn kunnen we eventueel nog een snipperwand plaatsen in samenspraak met de buren. De kortste afstand tussen het veld en de aangrenzende tuinen is nu 45 meter, en dan ligt er natuurlijk nog een tuin tot aan de huizen,” antwoordt Wilrycx.

Holthof: “Als er eenmaal velden liggen, blijven ze liggen, is onze ervaring. En we weten ook niet goed wat de wetgeving zegt over de minimale afstand met andere percelen: wij denken dat 50 meter het minimum is.”

De burgemeester: “De buren mogen ons altijd contacteren als er overlast is de volgende maanden.”

4. Algemeen nood- en interventieplan

Voortaan is er een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan. Dat gaat over de multidisciplinaire samenwerking en de coördinatie in noodsituaties. Er staan ook de voorbereidingen in opgesomd om zo’n situaties het hoofd te bieden.

“De laatste en enige keer in 20 jaar dat we zo’n plan gebruikten,” zegt de burgemeester, “was met de zware brand in de gevangenis.”

Jan De Bie vond dat het plan nog wel een update kon gebruiken, zelfs als dateerde het van augustus ’21: zo stonden o.a. de Reva, het Parochiecentrum en garage Geenen nog als bedrijven er in opgesomd. Hij vroeg zich af of de 24u/7-permanentie kon gewaarborgd worden door de twee noodplancoördinatoren.

Frank Wilrycx: “Die twee noodambtenaren voor de acht gemeenten worden ook nog ondersteund door een back-up in elke gemeente. Ze werken ook mee aan specifieke noodplannen (bijv. voor het Centrum voor Illegalen of het energie-afschakelplan).

5. Rondvraag

De raadsleden krijgen de kans om het schepencollege vragen te stellen.

Vragen van Groen Merksplas

5.1. Collectieve regenwaterputten (Jan De Bie)

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt gemeenten die regenwater op openbaar domein opvangen en hergebruiken. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Het project moet nog niet volledig uitgewerkt zijn, maar deelname aan deze inschrijving/begeleidingsfase moet voor 7 maart. Het definitieve voorstel moet ingediend zijn tegen 23/05/2022. Wordt hier iets mee gedaan?

Frank Wilrycx: “7 maart is wel krap. Voor zo’n dossier hebben we een pasklaar project nodig en een goede motivering: dat hebben we niet onmiddellijk rond. We hebben nog wel enkele zaken lopen rond regenwateropvang, maar die worden al gesubsidieerd. Voor de Blue Deal hadden we een dossier voor de ringgracht ingediend, maar we grepen naast de subsidie. Tegenwoordig lopen subsidietoekenningen vaak via zo’n projectoproepen. Er zou daarbij best meer tijd voorzien worden. Voor ons zou het handig zijn als het aansluit op de projecten waarmee we bezig zijn en die in onze meerjarenplannen opgenomen staan.”

Jan De Bie hoorde de burgemeester ook nog iets zeggen over het hemelwaterplan. “Hoe zit het met de timing daarvan?”

Frank Wilrycx: “Daar wordt aan gewerkt, o.a. met Pidpa, maar ik kan er geen termijn op plakken.”

5.2. Fietsen stallen aan De Bosduif (Jan De Bie)

Aan de bushalte De Bosduif staan het ganse weekend heel veel fietsen. Ook ‘s avonds is dat het geval. Schijnbaar dus van werknemers van de serres op Koekhoven. Er is eigenlijk te weinig plaats waardoor ze op elkaar gepropt staan aan 4 beugeltjes. Kan men daar een deftige (overdekte) ruimte voorzien?

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “We kunnen die vraag stellen aan De Lijn of aan wegbeheerder AWV. Vorig jaar deden we een aanvraag om ook een middengeleider te voorzien ter hoogte van dat kruispunt, net zoals verderop aan het sportpark en het crematorium. Die komt er, maar het is nog niet duidelijk wanneer die aangelegd wordt.”

Jan De Bie: “Dan kan de fietsstalling misschien in één keer mee aangelegd worden.”

5.3. Deelwagen voor De Oversteek? (Jef Schoofs)

We zagen de oproep van De Oversteek om geld te doneren voor de aankoop van een wagen. Is het niet jammer dat een initiatief dat huishoudens wil ondersteunen, middelen moet gaan besteden aan een eigen wagen? Een blijvende kost. Ons voorstel om de gemeentelijke wagens in te zetten als deelwagen, zou een enorme kostenbesparing kunnen zijn. Kan er aub gekeken worden om dit via een aanbod van deelmobiliteit op te lossen?

Frank Wilrycx: “De oproep van De Oversteek was wat voorbarig, want intussen zit dat sponsordossier voor een wagen in de laatste rechte lijn. We willen je voorstel wel eens bekijken, maar het is niet evident: onze wagen is de hele tijd in gebruik, en De Oversteek heeft soms dringend vervoer nodig. Een deelwagen zou waarschijnlijk voor heel wat problemen zorgen in de praktijk.”

“Jammer,” vond Jef Schoofs.

In de verte: schepen Raf Verheyen (Leefbaar), burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar), algemeen directeur Dries Couckhuyt en schepen Monique Quirynen (Leefbaar)
5.4. Coöperatieve woonvormen (Jan De Bie)

Collectieve woonvormen zijn een belangrijk alternatief bij het streven naar en realiseren van kwalitatieve en betaalbare woningen. Momenteel loopt er een oproep van Vlaanderen rond coöperatieve woonprojecten. Steden en gemeenten kunnen pionieren en genieten van ondersteuning bij vernieuwende woonprojecten. Op 8 maart is er een infomoment waarna men projecten kan indienen tot 16 mei. Wordt dit infomoment gevolgd en bekijken jullie deze nieuwe vormen van wonen om eventueel een project in te dienen?

“Die infosessie kunnen we altijd volgen,” zegt Frank Wilrycx, “maar ik zie hier weinig locaties waar we zoiets kunnen realiseren.”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) verwijst naar enkele projecten die De Ark en De Noorderkempen hebben lopen, en de voorbereidingen duren daar toch twee à drie jaar. “Er is een intensieve begeleiding voor nodig, en de potentiële deelnemers wisselen constant.”

5.5. Kledingcontainers (Jef Schoofs)

Ook wij zagen de reportage in Factcheckers rond de kledingcontainers. Uit de reportage bleek dat de enigste zinvolle containers deze van Oxfam zijn of van echte derde-vierdewereldorganisaties. Ook in Merksplas staan er ook heel wat en veel verschillenden? Hoeveel staan er? Waar? Welke bedrijven of organisaties hebben er staan? Zijn er inkomsten voor de gemeente? Kan ook hier eens zeer kritisch naar gekeken worden en kunnen daar de nodige criteria aan gekoppeld worden?

De burgemeester somt de kledingcontainers op die er in Merksplas staan: één bij Aveve (Curitas), drie bij Defra, Delhaize en de Old Forrester (Vlaams Inzamelcentrum Textiel) en twee aan het Kerkplein (van Wereldmissiehulp). “Daarnaast zamelen de scholen ook nog textiel in. Dat is voor hen een welkome inkomstenbron door het wegvallen van o.a. de schoolfeesten. En De Oversteek zamelt ook nog kleding in. De gemeente heeft daar nergens inkomsten van. Indertijd heeft IOK een aanbesteding gedaan. Daardoor staan in die deelnemende gemeenten enkel Curitas-containers. Curitas is een onderdeel van een Nederlandse groep. Hun businessmodel zorgt wel voor heel wat sociale tewerkstelling, net als dat van andere professionele textielinzamelaars. Elke geplaatste container in Merksplas wordt vergund met een collegebeslissing.”

Vragen van N-VA Merksplas

5.6. Regenboogbank (Tine van der Vloet)

We lazen in het verslag van de Werkgroep Herdenken en Verzoenen het volgende:

De werkgroep is niet tegen het plaatsen van de LGBTQ-kleuren op het pleintje maar doet graag een tegenvoorstel Er staat op het vredespleintje ook een afschuwelijke elektriciteitskast, deze zou kunnen worden opgesmukt met de LGBTQ-kleuren op een kunstzinnige manier met eventuele toevoeging van een witte vredesduif. Er kan zeker een bank geplaatst worden, maar bij voorkeur in rustige, neutrale kleuren. Grote vrees vanuit de werkgroep is dat met het plaatsen van een opzichtige gekleurde regenboogbank het pleintje zijn serene uitstraling verliest en het een kakofonie wordt. Misschien zijn er ook op andere plekken in het dorp plaatsen waar een regenboogbank geplaatst kan worden? Bijvoorbeeld aan de sporthal of op het marktplein.

Wat is hier verder mee gebeurd? Is dit nog besproken?

Monique Quirynen: “Dat fragment uit het verslag dateert van de laatste vergadering. De dag na die vergadering had onze technische dienst de bank geplaatst. Daarmee was iedereen in snelheid gepakt. We hebben onmiddellijk een mail gestuurd naar de leden van de werkgroep om te zeggen dat dat buiten onze wil zo gebeurd was, maar daarop kregen we alleen maar positieve reacties. Het idee om elektriciteitskasten te bekleden, nemen we mee in onze plannen met de andere elektriciteitskasten.”

Tine van der Vloet (N-VA): “We lazen in de Meer over Merksplas een stukje over de regenboogbank. Het is de bedoeling om het ook bespreekbaar te maken bij de kinderen als ze op bezoekkomen naar het vredespleintje. Is dat dan ook zo besproken met de verschillende scholen?”

Monique Quirynen beaamt dat: “We vertrekken in de scholen altijd vanuit de 3 V’s (vrede, verdraagzaamheid en verzoening).

Tine van der Vloet: “We hadden ook graag gezien dat ook hier wat meer informatie werd gepubliceerd zoals was afgesproken in de gemeenteraad bij het aanbrengen van dit punt. Een gemiste kans of komt dat nog later in een Meer over Merksplas?”

Quirynen: “Die afspraak was ons niet duidelijk. We pakken dat voorstel mee.”

5.7. Vacature (Luc Holthof)

We lezen dat er een openstaande vacature is voor een cultuurwerker. Kan u even duiden hoe dit juist zit vermits we er toch al 2 hebben binnen de gemeente. Ook loopt er een vacature stafmedewerker/beleidsondersteuner. Wat is hier de stand van zaken, wat is hier het verdere verloop van.

Frank Wilrycx: “De huidige cultuurbeleidscoördinator blijft nog langdurig afwezig. Die wordt al een jaar vervangen door iemand met een contract van bepaalde duur. We willen die vervanger de kans geven om een contract voor onbepaalde duur te verkrijgen, maar daarvoor moeten we een procedure openschrijven. Voor de andere functie die u aanhaalt, hadden we aanvankelijk 4 sollicitanten, waarvan er intussen 2 afhaakten. Die hebben binnenkort nog een schriftelijk en een mondeling examen.”

Luc Holthof stelt zich de vraag of voor zo’n masterfunctie een kleine gemeente als Merksplas wel attractief genoeg is.

De burgemeester beaamt dat het niet makkelijk is, maar “het probleem geldt voor alle niveaus. Momenteel zijn er dubbel zoveel vacatures als vorig jaar. De uitdaging voor een stafmedewerker is hier groot genoeg, en de verloning is dezelfde als in een grotere gemeente.”

5.8. Gemachtigde opzichters (Tine van der Vloet)

Wat is de stand na de oproep naar gemachtigde opzichters? We vernemen ook dat de huidige gemachtigde opzichters vroeger bij aanvang van het schooljaar een overzicht ontvingen van de politie met data dat ze niet moesten komen. Dat document mist men. Kan daar iets aan gedaan worden?

Raf Verheyen: “Er dienden zich twee mensen aan. Die volgen in maart een opleiding bij de politie. Ze zullen ingeschakeld worden in de planning van de huidige oversteekplaatsen. De lijst waarover u het hebt, werd vroeger opgesteld door iemand die nu met pensioen is. We gaan nu zelf zo’n lijst opmaken.”

Tine van der Vloet: “Op een van de vorige gemeenteraden zei u dat het toezicht op de oversteekplaats aan de Leopoldstraat zou verplaatst worden naar de Leest. Is dat intussen gebeurd?”

Verheyen: “Dat was al, maar de toezichter is intussen op eigen initiatief terug de oversteek aan de Leopoldstraat gaan doen. We hebben dat aan de scholen voorgelegd, en die zagen daar geen probleem in.”

van der Vloet is toch bezorgd om de volgens haar gevaarlijke oversteek aan de Leest. “Kunnen jullie dan misschien een manier vinden om mensen uit de omgeving van de Leest te polsen om toezichter te worden?”

5.9. Stormschade (Luc Holthof)

Kan u een overzicht geven van de gelede schade na de storm? Hoeveel oproepen zijn er geweest? Zijn er zaken waar we iets kunnen uit leren? Heeft de gemeente zelf ook schade geleden aan eigendom of gebouwen van de gemeente.

Holthof bedankte de brandweer voor wat ze in die dagen presteerden. De burgemeester sloot zich daarbij aan. In Merksplas waren er 161 meldingen. Oorspronkelijk zou Turnhout de tussenkomsten coördineren, maar er werd al snel besloten om die meldingen af te schalen.

5.10. Straatbermen (Luc Holthof)

Met de vele regen zien we weer dat vele bermen stuk gereden zijn en tot modderpoelen zijn herschapen. Wat we ook zien is dat andere bewoners die hun stukje berm netjes willen houden, allerlei voorwerpen plaatsen. Er zijn er die ook om de zoveel meter een serieuze kassei plaatsen. Onlangs was ik getuige van een bijna ongeval waarbij de bestuurder van een wagen moest uitwijken voor een landbouwvoertuig en dus net niet op een kassei reed. Wat is het beleid van de gemeente in deze want de bermen zijn gemeente-eigendom.

“Bermen stellen inderdaad soms problemen,” antwoordt Wilrycx, “en dat niet alleen in Merksplas. Maar ik zie bijv. in de Vondelweg ook dat de wadi’s helemaal kapotgereden zijn. Bewoners mogen niets op de berm leggen: die moet vrij blijven. Maar het is menselijk om je voortuin proberen netjes te houden. Als dat voor gevaarlijke situaties zorgt, meld je dat best bij ons. Dan treden we wel zo nodig op.”

5.11. Koekhoven (Luc Holthof)

Wat is de stand van zaken i.v.m. de werken op Koekhoven?

Frank Wilrycx: “Binnenkort worden er nog pompen geplaatst en wordt de beplanting aangelegd. Normaal heeft de aannemer nog tijd tot 8 maart, maar die datum hield geen rekening met de weersomstandigheden.”

OCMW-raad

2. Princiepsbeslissing over de besteding van de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers

Het OCMW krijgt een 3.500 euro subsidie van de Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Die moeten dienen voor initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers. De OCMW-raad keurde de principebeslissing goed van de besteding van die som.

Die subsidie gaat o.a. naar de aankoop van kermistickets, de betoelaging van de aankoop van fietsen van het Molse Fietsenatelier, en wat er nog rest wordt omgezet in kleding- en schoenencheques. Een 60-tal kinderen kregen die in ’21.

3. Rondvraag

Vraag van N-VA

3.1. Voorwaarden voor bejaardenwoningen en assistentiewoningen (Tine van der Vloet)

Momenteel is er een kleine leegstand in de bejaardenwoningen/ flats in de Kernlindendijk. De voorwaarden om daarin te mogen wonen zijn de volgende:

    • De kandidaat-huurder of samenwonende partner moet 65 jaar zijn op datum van inschrijving.
    • En de kandidaat-huurder moet op datum van inschrijving ten minste 3 jaar van de voorbije 6 jaar gedomicilieerd inwoner van Merksplas zijn geweest of gedurende ten minste 15 jaar gedomicilieerd inwoner van Merksplas zijn geweest.

Voor de assistentiewoningen kan ook de link met bv een familielid die woont in Merksplas een voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een assistentiewoning.

Vanwaar komt deze ongelijkheid in de regels? Zou men ook niet kunnen stellen dat als er een leegstand is van bejaardenwoningen en de lijst met personen met de voorwaarden die men nu stelt is helemaal overlopen, maar er zijn geen geïnteresseerden, kan men dan ook niet voor deze woningen werken met een 2de lijst waar de link naar het familielid kan meegenomen worden?

Frank Wilrycx: “De regels voor Kernlindendijk zijn zo historisch gegroeid. Een tweede lijst was nooit nodig. Nu starten we nieuwe assistentiewoningen op, en die willen we goed en volledig invullen. In de toekomst kunnen beide reglementen misschien naar mekaar toegroeien.”

Tine van der Vloet: “In de Kernlindendijk staat de bovenste flat al een tijdje leeg. De traplift die daar is geïnstalleerd gaat ook niet tot de bovenste verdieping. Dat is niet erg toegankelijk voor deze doelgroep.
We zijn al lang vragende partij om dat verder te bekijken en bij navraag is men dat nog steeds aan het bekijken wat er mogelijk is. Kan u de stand van zaken hierover meegeven?”

Wilrycx: “Die traplift tot aan de bovenste verdieping is technisch blijkbaar niet haalbaar We bekijken of we die flats eventueel voor een andere doelgroep kunnen gebruiken. We denken bijv. om die aan te bieden als starterwoning aan jonge koppels, evt. in samenwerking met de bouwmaatschappij. Zonder lift zijn die twee flats niet langer wenselijk voor senioren.”

3.2. Assistentiewoningen (Tine van der Vloet)

Wat is de stand van zaken ivm de assistentieflats? Zijn ze allemaal al toegewezen? 
Hoe zit het met de aangeboden zorg? Is daar al meer over bekend?

Wilrycx: “Er zijn 11 kandidaten. Er zijn dus nog twee plekken vrij. We voorzien binnenkort nog een moment waarop ze de woningen kunnen bezichtigen en hun voorkeur kunnen indienen. Voor de zorg zijn de offertes ingediend. IOK is die nog juridisch aan het checken.”

Reageer

Back to top button