AchtergrondPolitiek

Liesbet Sommen: stukje Merksplas in Europa

RTV omschreef haar nog als nobele onbekende, maar Merksplas wist blijkbaar beter: cd&v ging hier bij ons – tegen alle Vlaamse trends in – van pakweg 10 naar 14%. En daar had de campagne van Liesbet waarschijnlijk wel wat mee te maken.

“Dat vermoed ik ook”, zegt Liesbet. “In Merksplas is de lokale cd&v-afdeling al heel wat jaren niet langer actief. Mijn grootvader en mijn vader (Ad Sommen) hebben in de partij nog een grote rol gespeeld. Maar ik heb tot mijn achttiende mijn leven in Merksplas doorgebracht. Ik ging naar de VBS op school, waar mijn moeder May Vorsselmans les gaf, en ik had hier ook mijn hobby’s met de Chiro en de turnkring. Mijn naam zal dus nog wel altijd een belletje doen rinkelen bij de leeftijdsgenoten waarmee ik opgroeide.” (lacht)

Droomscenario

“Mijn ouders hebben een hele ploeg vrijwilligers kunnen mobiliseren om voor mij reclame te maken. Die hebben mijn flyers gebust, mijn affiches geplakt. Die mensen zorgden voor een hele dynamiek. Met mijn kleine 48.000 voorkeurstemmen haalde ik een resultaat waar veel van mijn voorgangers van droomden.”

“Maar mijn goede resultaat zal ook wel te maken hebben met Europa. De christendemocratie is historisch gesproken een van de grondleggers van de Europese gedachte en ze gaven mee vorm aan Europa. Onze score ligt voor dat beleidsniveau traditioneel wat hoger dan voor Kamer of Vlaams Parlement.”

Landbouw en natuur

Liesbet: “Onze partij trok in deze verkiezingen ook de kaart van de landbouwproblematiek en de natuur. In de Noorderkempen is dat een cruciaal thema. Je hebt ze allebei nodig. Maar daarnaast hadden we ook aandacht voor de problematiek van de plattelandsgemeenten: voor de mobiliteit, het vervoer, de uitbouw van het toerisme, werk vlak bij de eigen woonst, de bereikbaarheid van de diensten … cd&v trok de kaart om daar oplossingen voor te bedenken.”

➽ En wat doet het jou, Liesbet, dat je nu naar Europa gaat?

“Ik vind het fantastisch! Het is een droom die uitkomt. Ik werkte jarenlang op de achtergrond binnen de partij. Ik was een dossiervreter: altijd bezig geweest rond inhoudelijk beleid, o.a. op de kabinetten van ministers Steven Vanackere, Pieter De Crem en Kris Peeters. Meestal draaide het om sociale zekerheid. Ik was ook een tijd bij CM werkzaam, met arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg als expertise. Maar nu zet ik een stap op het voorplan.”

Liesbet Sommen: van dossiervreter naar voorplan (foto: Sam Tang)

Europa bepaalt ons leven

“Europa staat traditioneel ver van ieders bed. Nochtans zorgt Europa voor meer dan 80% van de wetgeving die ons rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangt. Het is dus een belangrijk beleidsniveau, en het is ook belangrijk dat we daar met deze verkiezingen een voet binnen hebben. Neem nu het landbouwbeleid: vanuit Europa probeert men dat in een one size fits all-aanpak te gieten, maar onze drukke regio is in niets te vergelijken met de uitgebreide oppervlakten in Hongarije of Roemenië waarvoor die regels ook gelden. Voor cd&v is de natuurherstelwet een zeer belangrijk thema, maar er schort veel aan de toepasbaarheid ervan in onze regio. Daarom was er wat angst voor de uitrol. dus duidelijk best dat we daar ook vanuit onze eigen streek op dat vlak onze stem en onze bekommernissen kunnen laten horen.”

“Ik kijk sterk uit naar het begin van mijn werkzaamheden. Het wordt een grote uitdaging. In principe volg ik er het werk rond welzijn en sociale zaken, gezondheidszorg en leefmilieu. Allemaal terreinen met veel ambitie, en die mooi aansluiten bij mijn interesses.”

Zie ook
Liesbet op FacebookLiesbet op InstagramOpiniestukken van Liesbet voor Knack

Reageer

Back to top button