Gezinsbond

Gezinsbond Merksplas dankt ouders

'Ouders, bedankt voor jullie inzet, elke dag opnieuw!'

Als we dan eens niet ‘in ons kot’ blijven, zien we ze hangen: de witte doeken die de zorgkundigen en anderen bemoedigen met wat ze voor ons allen betekenen.

En ja, een hele dikke knuffel van bewondering zou je ze stuk voor stuk willen geven. Ze verdienen het!
Wij, als Gezinsbond, willen ook onze wimpel buiten hangen en denken daarbij speciaal aan talloze ouders die nu, dag in dag uit, alles organiseren voor hun huishouden, hun kinderen, mee huiswerk maken √©n vaak ook nog van thuis uit werken….

Je moet het maar doen!

Alle speelpleinen of eender welk amusement voor gezinnen en kinderen zijn afgesloten. Je kan kinderen wel enkel dagen boeien met een wandeling, een spelletje, een knutselwerkje, koken, een playstation… Maar wat dan?
Volhouden, ouders. Dikke duim van de Gezinsbond!

Gezinsbond wil specifiek verlof voor ouders

Sinds twee weken doen ouders al het mogelijke om alle balletjes in de lucht te houden. Maar door de verlenging van de coronamaatregelen zal de situatie in veel gezinnen onhoudbaar worden.

De Gezinsbond pleit daarom voor een tijdelijk (ook deeltijds op te nemen) verlofstelsel voor ouders met kinderen onder de 12 jaar of kinderen met een bijzondere zorgbehoefte. Andere verlofsystemen (met of zonder vergoeding) zijn geen oplossing: ouders hebben hun verlofdagen nodig voor de schoolvakanties, voor de verlofperiode van de kinderopvang of voor de ziekte van hun kinderen.

Teken hier onze petitie

 

Reageer

Back to top button