Cultuur

Bib Merksplas krijgt complete make-over

Vanaf 30 september gaat de Merksplasse bibliotheek voor drie maanden dicht. Tot dan kan je als bezoeker je slag slaan: je kan tot pakweg januari maar liefst 40 boeken, dvd’s, strips, … in huis halen.

Schepen van Cultuur Monique Quirynen (Leefbaar Merksplas): “Ja, we staan met de bib op de voorafgaande van heel wat ingrijpende werken. De huidige bib gaat al zo’n 15 jaar mee. In die tijd is de bib gegroeid, ontstond er ruimtetekort, en kwamen er nieuwe accenten. Het was dus tijd voor een complete make-over.”

ABC Huis

Bibliothecaresse May Geerts: “Het bibliotheekwezen is door de automatisering ingrijpend veranderd. In de meeste bibs konden lezers al hun uitleningen zelf inscannen en terugbezorgen, zonder dat er iemand van het personeel aan te pas kwam. We waren daar een uitzondering op. Na de vernieuwingswerken kan je dat voortaan als bezoeker ook bij ons. Omdat zo de uitleenbalie verdween, moesten we de flow in ons gebouw herbekijken. Als bibliothecaris en als team vonden we ons daarvoor niet onderlegd genoeg. In onze zoektocht kwamen we terecht bij het ABC-huis. De verbouwing van een bib behoorde niet tot hun core-business, maar het concept van het ‘creatieve kind’ is dat wel. Vooral door dat kindgerichte aspect wilden we met hen in zee.”

Monique: “We hadden met hen ook goede ervaringen bij de ombouw van De Spetter.”

Grondig en toekomstbestendig

May: “Dat was het startidee, maar we hadden onmiddellijk te maken met verschillende visies op de toekomst van de bib. Het heeft wat geduurd eer we een match vonden. De balie verdween al sowieso. De lange aanloopgang en de kinderhoek kregen daardoor ook een nieuwe functie.”

Monique: “Dat betekende ook dat de budgetten in een andere grootteorde verzeilden.”

May: “De bureauruimte van het personeel verdwijnt naar boven, zodat daar nog extra ruimte ontstaat. We hebben voor de nieuwe herinrichting zoveel mogelijk bestaand rekkenmateriaal behouden. Dat vullen we mooi aan met houten tussenelementen die ABC ontwierp. Zo ontstaan er een presentatiehoek, studieplekken, … Het wordt totaal anders.”

“Daardoor kunnen we de muren nog een schilderbeurt geven, en wordt de verlichting aangepast aan de nieuwe ruimtes. Met die nieuwe opstelling en de zelfscan komt er nog een klein toogje met een personeels-pc en een leestafel. We zetten ook in op het creëren van een ontmoetingsruimte.”

Monique: “De vraag naar extra vergaderlokalen leeft al langer in de gemeente. In de nieuwe ontmoetingsruimte kunnen bijvoorbeeld op termijn adviesraden of andere verenigingen vergaderen. Zo zorgen we er voor dat de bibruimte ook buiten de openingsuren gebruikt wordt.”

May: “Met de nieuwe bib introduceren we nieuwe bibsoftware. Die maakt het mogelijk dat je als gebruiker ook de collectie van andere bibs in de buurt onmiddellijk kan doorzoeken. En ook leggen we wat andere accenten. De vraag naar dvd’s zien we de voorbije jaren dalen. Waarschijnlijk komt dat door het succes van streamingdiensten als Netflix, Streamz, … Die collectie hebben we wat uitgedund. De non-fictieboeken gaan we anders opstellen.”

Doen wat we kunnen

Monique: “Op termijn zouden we graag een zithoek inrichten, met een grote leestafel, waar je rustig kan genieten van wat koffie of water. Een leesterras zou ook mooi staan. Wanneer de nieuwe bib volledig operationeel is, gaan we werken met twee soorten openingsuren: normale openingsuren waarbij er nog altijd personeel in de bib aanwezig is om het publiek verder te helpen en extra openingsuren waar klanten vrij in en uit kunnen lopen.”

May: “Dat hangt samen met onze personeelsbezetting: we vallen terug op 3 fulltime-equivalenten. We zullen moeten zien wat we daarmee kunnen doen. Sinds kort staat onze bib ook in voor de bibliotheekwerking van de gevangenis van Merksplas. Die moeten we van de grond terug opbouwen, en iemand van ons personeel zorgt daarvoor. We moeten sowieso in de toekomst meer beroep gaan doen op vrijwilligers.”

BibliNK23: samen met andere bibs

Sinds kort zijn we met Merksplas toegetreden tot dat nieuw samenwerkingsverband met de bibs van Oud-Turnhout, Beerse en Vorselaar. Welke troeven zal dat bieden?

May: “De bibliotheken dreigden elk terug te vallen op hun eigen eilandje. Daar zijn we met z’n vieren vanaf gestapt. Nu kunnen we met de collega’s ervaringen uitwisselen, samen denken en plannen maken.”

Monique: “Maar daar zal ook de bezoeker de vruchten van plukken. Je bent voortaan automatisch lid van die vier bibs, en mettertijd zal je makkelijker ook hun materialen kunnen terugvinden. Als het boek dat je zocht niet in Merksplas aanwezig is, kan je in de catalogus zien in welke bib in de buurt je het kan uitlenen.”

“Ik vind het wel spijtig dat we Hoogstraten en Turnhout niet konden overhalen om mee aan te sluiten. Die werken voorlopig verder op hun eiland. Het blijft alleszins ons streefdoel om meer bibs bij BibliNK23 te betrekken.”

Aantrekkelijk

In de meest recente Gemeentescan bleek dat 93% van de Merksplasse inwoners ‘heel tevreden’ over de bibliotheekvoorziening. Nochtans bleek uit het jaarverslag van de gemeente dat jullie vorig jaar zo’n 12% leden verloren (van 2.060 in 2019 naar 1.816 in 2020). Zien jullie daar een verklaring voor?

May: “Ik denk dat de voorbije tien jaar de samenleving ingrijpend veranderd is. De kracht van het internet kunnen we niet vervangen, maar we kunnen die wel proberen aan te vullen. Ik mis vooral de leeftijdsgroep van 13 tot 21 jaar: die waren vroeger zichtbaar aanwezig. Daarom hebben we ook ABC Huis ingeschakeld om net kinderen het plezier in de bib te laten ontdekken.”

Monique: “Maar ik vermoed dat ook corona heeft meegespeeld: mensen wilden erop uit naar buiten en ontdekten plots dat fietsen en wandelen hen nieuwe mogelijkheden bood. Met al het thuiswerk was het misschien minder leuk om je in een hoekje terug te trekken met een boek.”

Interview: Sofie Nagels & Dirk Raeymaekers

Hoe overleef je de sluiting van de bib?

Leen een massa materialen uit

Tot en met 30 september kan je tot 40 stuks uitlenen. Leerkrachten mogen 60 stuks verzamelen. Je moet ze uiterlijk terugbrengen ergens in de loop van januari. Eerder is dat niet mogelijk!

Inleverbus verdwijnt al dag eerder

Woensdag 29 september is het de laatste dag dat je je boeken kan inleveren via de inleverbus.

Koop afdankertjes

Op zaterdag 25 en zondag 26 september zijn het kruiwagendagen in de bib: je kan er ‘afgevoerde materialen’ voor een prikje kopen. Open telkens van 10 tot 13 uur. Er is koffie en lekkers, en randanimatie.

Ga gratis naar een bib in de buurt

Vanaf 10 oktober hoort de bib bij BibliNK23. Zo kan je naar de bibs van Beerse en Oud-Turnhout. Laat bij je eerste bezoek je kaart aan de balie activeren, en je kan er gratis materialen uitlenen.

In de bibs van Rijkevorsel, Ravels en Hoogstraten kan je je sowieso gratis lid maken.

In de loop van oktober voeren de meeste bibs een software-update door, en zijn ze daarom misschien enkele weken dicht. Check eerst hun website!

Lees e-boeken

Via Cloudlibrary kan je als lid van de bib gratis boeken downloaden.

Help de bib als vrijwilliger

De bib zoekt nog mensen die tussen 1 en 10 oktober mee de collectie kan verhuizen uit de bib. Helpen kan vooral overdag en mogelijk ook ’s avonds. Wil je meehelpen? Bel of mail May daarover vóór 23 september.


Zie ook
de website van de bibde bib op Facebook

Reageer

Back to top button