Eindejaarsvragen 2021

Bob Govers

Ik ben al meer dan 40 jaar lid van K Merksplas SK, als speler (reserven), afgevaardigde en sinds een 15 jaar ook als bestuurder. Ik heb 35 jaar actief geweest als voetballer bij de Driesen. Verder zijn mijn echtgenote Monique en ikzelf ook altijd erg aanwezig geweest in het sociaal weefsel van Merksplas.

Wat was voor jou de belangrijkste gebeurtenis of trend in 2021 in Merksplas?

De verwijdering/vervreemding van elkaar door de covidpandemie. Organisaties en feestjes werden telkens weer afgelast waardoor de verbondenheid die daar wordt onderhouden stilletjes wegsijpelde. Het elkaar fysiek ontmoeten en bijbabbelen met elkaar draagt enorm bij tot ons fysiek en psychisch welzijn.

We zijn individualistischer geworden. We moeten veel moeite doen om de vriendschapsbanden te onderhouden. Gelukkig konden we het negatieve (de overtollige stock in de kantine door het wegvallen van de competitie) deels compenseren door die weg te schenken aan de Oversteek zodat er vele kinderen mee konden worden blij gemaakt.

Welke dorpsgenoot wil je in de bloemetjes zetten voor wat hij/zij dit jaar voor jou én/of ons dorp betekende?

Ik zou in het bijzonder onze terreinverzorger Frans Bastiaensen en zijn assistent John Visser in de bloemetjes willen zetten. Het onderhoud van onze terreinen is zwaar en repetitief werk in weer en wind dat zij onbezoldigd op zich nemen. Bovendien nadert Frans de 80, maar dat is hem nauwelijks aan te zien. Dikke driedubbele chapeau voor Frans, onze supervrijwilliger.

Maar ik wil ook iedereen in de bloemetjes zetten die zich inzet als vrijwilliger voor eender wat. Zij zijn de lijm van onze verenigingen en helaas worden ze schaarser en schaarser.

Wat heeft je op cultureel of sportief vlak het meest bekoord?

Dat de Aardbeiencross met publiek kon doorgaan. Mijn hart bloedt voor de organisatoren de voorgaande jaren. En ook dat we als vereniging toch nog relatief ongeschonden door de covidpandemie zijn gesukkeld ondanks het wegvallen van diverse activiteiten (met blijvende steun van het merendeel van onze sponsors, de gemeente en andere instanties).

Wat heb je het liefst gelezen in 2021?

Ik ben een verwoed thriller lezer en de boeken van Tess Gerritsen en Mo Hayder waren een ware ontdekking. Het ontdekken van de E-Bib heeft mijn leeswoede nog extra aangewakkerd tot minimaal 1 boek per week. En nooit meer de stress van boeken die te laat worden ingeleverd.

Aan welk liedje heb je veel gehad het voorbije jaar?

Ik ben een fan van Liefde voor Muziek vanwege de vaak verrassende arrangementen van bestaande nummers en zoals Mich en Raf me eerder verbaasden, was het nu de beurt aan Ronny Mosuse. Wat een rastalent dat jammer genoeg veel muziek op de achtergrond maakt maar eerder een plaats in de spotlights verdient.

Jouw grootste klein geluk in 2021?

Er zijn er zo veel: mijn familieleden die gezond zijn, de natuur die me telkens weer verwondert, een waarderend woord uit onverwachte hoek, er is heel veel wat mij gelukkig maakt.

Wat wens je ons dorp toe voor 2022?

Een ring rond Merksplas want het verkeer wordt wel heel benauwend in onze dorpskern.

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button