Feiten en cijfersNieuws

De integratiescan van Merksplas

Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakte net de Lokale Integratiescan op: een rapport dat voor iedere gemeente aan de hand van tientallen indicatoren de lokale integratie in beeld brengt.

Bijna 1 op de 3 Vlamingen vindt dat er te veel mensen met een verschillende herkomst in hun gemeente wonen. 7 op de 10 Vlamingen zeggen vrijwel nooit een praatje met hen te slaan. 

Merksplas wijkt van die cijfers weinig af:

  • 29% van de inwoners vindt dat er te veel mensen met een verschillende achtergrond in de gemeente wonen
  • 24% wil bovendien liever geen buren met een andere herkomst.

Weinig contact onderling

Maar uit de scan blijkt dat we weinig onderling contact hebben:

  • 78% van de inwoners slaat (bijna) nooit een praatje met iemand van een andere herkomst
  • 49% heeft geen nauwe collega’s met verschillende roots
  • slechts 9% van Merksplasse mensen heeft minstens wekelijks contact met mensen van niet-Belgische herkomst (voor Vlaanderen: 14%)

Anderzijds vindt in Merksplas ook 35% van de inwoners dat mensen met verschillende achtergronden een verrijking zijn voor de gemeente.

51% zou het nuttig vinden als er vaker ontmoetingsactiviteiten worden georganiseerd voor mensen met een verschillende achtergrond.

Pijnlijk

De scan peilde ook naar het aandeel inwoners dat zich het afgelopen jaar gekwetst, beledigd of benadeeld heeft gevoeld omwille

  • van geslacht (4%, Vl. 6),
  • seksuele geaardheid (1%, Vl. 1),
  • herkomst (3%, Vl. 5) of
  • fysieke of mentale beperking (3%, Vl. 3).

10% “vreemdelingen”

In Merksplas woonden er op 1 januari ’21 10,1% (of 884 mensen) met een niet-Belgische nationaliteit. 9% kwamen uit de Europese gemeenschap, 1,3 % van daarbuiten. In het Vlaamse gewest is dat resp. 5,9 en 3,6%.

Naar nationaliteit uitgesplitst gaat het in Merksplas om 416 Nederlanders, 221 Roemenen, 73 Polen en 37 Portugezen.

Lees de integratiescan voluit:

Zie ook
De integratiescan op vrtNWS
Bron
De Lokale Integratiescan

Reageer

Back to top button