Feiten en cijfers

Rapport Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023

Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Vlaanderen vertaalde deze Europese ambitie in het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De pacten van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geven invulling aan deze ambitie in concrete doelstellingen. Naast een aantal algemene doelstellingen zetten ze ook in op 4 specifieke werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Het LEKP-rapport zet de klimaatacties van de gemeente in beeld. Dit gaat over 2023:

Reageer

Back to top button