Nieuws

40 reeblocks in de bossen van de Kolonie

Boswachter Bart meldt op zijn Instagram-account dat arbeiders van het Agentschap Natuur en Bos in een deel van de bossen van de Kolonie 40 ‘reeblocks’ plaatsten. Dat zijn houten rasters die aangeplante boompjes moeten beschermen tegen de vraat- en veegschade van reewild. In iedere reeblock werden een 25-tal bomen of struiken geplant.


Boswachter Bart: “Een voordeel van die reeblocks ten opzichte van de standaard rasters met kippengaas is dat ze bestaan uit afbreekbaar materiaal. Na een tijd (als de beschermende functie niet meer nodig is) beginnen de reeblocks uit elkaar te vallen. Het gaat om onbehandeld hout, zodat die terug in de natuur opgenomen worden.”

“Met die kleine boomgroepjes brengen we verjonging in het bos. Zo verruimen we de soortendiversiteit van de aanwezige boom- en struiksoorten: we maken gebruik van verschillende soorten die daar nu zo goed als ontbreken. Een bos met meerdere boom- en struiksoorten is goed voor de biodiversiteit en zorgt er ook voor dat het weerbaarder is tegen calamiteiten zoals ziektes.”

Boswachter Bart: “Met die nieuwe kleine boomgroepjes brengen we verjonging in het bos.” Foto: Wim Verschraegen

“Daarnaast verbeteren we zo ook de strooisel- en bosbodemkwaliteit. Bij de soortkeuze hielden we rekening met de afbreekbaarheid van het blad. De meeste soorten die we gebruiken (zoals winterlinde, haagbeuk, gewone esdoorn en hazelaar) produceren goed tot redelijk goed afbreekbaar strooisel.
Momenteel wordt het bos nog gedomineerd door soorten met een slecht afbreekbaar strooisel zoals grove den, Amerikaanse eik en zomereik.
Dat zorgt voor dikke lagen niet verteerde bladeren. De in het blad opgeslagen nutriënten komen zo niet meer beschikbaar voor de bodem. Ook werkt die dikke bladlaag verzuring van de bodem in de hand.
De actueel aanwezige soorten die toch een vlot afbreekbaar strooisel produceren zijn spork, lijsterbes en in mindere mate ruwe berk.”

“Met die nieuwe aanplant produceren we ook goede kwaliteit hout. Omdat we kleine groepjes aanplanten, kunnen we ook meer aandacht besteden aan de nazorg van deze aanplant. Waar we werken met boomsoorten bestaat de kans dat we uiteindelijk, mits wat begeleidende snoei, topkwaliteit hout produceren. Doel is per aangeplante kloemp (de inhoud van zo’n reebock) 1 goede, volwassen boom over te houden. In het ideale geval is dit dan ook een boom met een goede houtkwaliteit. Intussen zullen de bomen in de kloemp zich al wel uitgezaaid hebben, zodat de soort zich echt in het bos vestigt.”

Reageer

Back to top button