Feiten en cijfers

Visietekst Sociaal wonen

Volgens de Vlaamse regelgeving moet elke gemeente een visie op sociaal wonen uitwerken en toepassen. Zo heeft de gemeente een houvast als ze nieuwe sociale woonprojecten moet bespreken in het kader van de lokale woontoets.

Daarnaast biedt die visie ook een kader voor de sociale woonactoren waarbinnen ze verder kunnen werken aan de uitbouw van het lokale sociaal woonpatrimonium.

Deze tekst werd door de gemeenteraad van 25 oktober 2021 goedgekeurd.

Reageer

Back to top button