Feiten en cijfersNieuws

Met z’n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

Net verscheen de Gemeentemonitor. Dat hoorde je misschien in het nieuws. 70% procent van de Vlamingen blijkt daarin tevreden over zijn gemeente of stad. De gemeentemonitor is een driejaarlijkse bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur, goed voor de mening van 135.000 Vlamingen. Minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten vindt de cijfers voor de gemeenten een goede basis “om het huidig beleid te evalueren én een toekomstig beleid uit te stippelen.” Wij doken even onder Merksplasse motorkap.

En we blijken heel tevreden, zo blijkt alvast als we voor een aantal criteria de cijfers voor Merksplas (in kleur) vergelijken met die van de rest van Vlaanderen:

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

Armoede

Toch blijken meer mensen in Merksplas problemen met geld te hebben dan in 2020 (de grijze balken):

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas
(klik op de afbeelding om ze te vergroten)

Cultuur

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas
Johan Terryn in de MARc/kT, februari 2023

Over de bib, sportvoorzieningen, speelplekken… zijn we een stuk tevredener dan de doorsnee Vlaming:

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

Mensen uit Merksplas gaan minder dan de doorsnee Vlaming in de eigen gemeente cultuur proeven. Bijna 60% komt er de deur niet voor uit, bijna 40% neemt deel aan minder dan 12 activiteiten op een jaar.

Merksplas is tevreden over de bib (94%), maar meer dan de helft van de inwoners komt er nooit over de vloer.

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas
Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas
Paapgooien bij De Kunstvrienden

Samenleven

Dat doen we blijkbaar graag in ons dorp. 85% van de mensen is tevreden over de contacten die ze in de buurt hebben. We zijn ook vaak lid van een vereniging (62%). En we horen bij de buurt (‘sterk sociaal weefsel’). We ervaren minder dan andere mensen in Vlaanderen buurthinder, en onveilig voelen we ons zo goed als nooit.

En we engageren ons meer dan anderen in onze regio: dat blijkt uit de cijfers van het vrijwilligerswerk of ons aandeel om actief iets trachten te verbeteren in onze buurt of ons dorp.

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

Andere afkomst? Euh…

Maar samenleven met mensen met een andere herkomst, daar lukken we nog altijd niet in. Dat bleek ook al uit een eerdere integratiescan, maar de cijfers zijn nog verscherpt.

We zijn met minder mensen in Merksplas die positief staat tegenover diversiteit (45% t.o.v. 54% in Vlaanderen), we vinden beduidend minder dat samenleven met anderen een positieve verrijking kan zijn, en we hebben minder graag buren naast ons die een andere herkomst hebben.

Nochtans vindt 50% het zinvol als er in Merksplas activiteiten zouden georganiseerd worden waarbij mensen met verschillende herkomst elkaar beter kunnen leren kennen.

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

Gezondheid en zorg

Rond gezondheid en zorg lijken er alleen maar tevreden stemmen te zijn over zorg-, ouder- en kinderopvanginitiatieven. Er zijn zelfs voor 77% voldoende huisartsen.

Klimaat, milieu en natuur

herd of white and black cows on grass field
Foto: Lukas Hartmann/pexels
Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

De selectie van subthema’s hierboven lijkt een wat raar samenraapsel. Een ‘energiezuinige woning’ is dat als drie van deze voorzieningen aanwezig zijn: isolatie dak, isolatie muren, dubbel glas en energiezuinige ketel. Een woning is dan weer energierecupererend als één van deze voorzieningen aanwezig is: groendak, zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, gebruik regenwater. Voor allebei zitten we boven het Vlaams gemiddelde.

De Merksplasse CO2-uitstoot per sector wordt overheerst door de landbouw. Het energieverbruik van de verschillende sectoren vertoont met die verdeling een gelijke tred (cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voor 2021).

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

Ons gemeentebestuur

Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas
Met z'n allen lijken we heel tevreden in Merksplas

Als je tot hier alle cijfers met ons overliep, kan je bijna niet anders dan beamen dat een groot aantal inwoners het gevoerde beleid van de voorbije jaren goede punten geeft. De tevredenheid over de gemeentelijke communicatie en zelfs over de consultatie van inwoners ligt ver boven de Vlaamse cijfers. Opmerkelijk is het laatste balkje: maar 1/3 van de ondervraagde dorpsgenoten wil meepraten over wat gebeurt in onze gemeente.

Jouw idee over de cijfers?

Die kan je altijd hieronder kwijt bij de Reacties. Kruip in je pen!

Het volledige rapport

Op de website van de Vlaamse overheid kan je Merksplas vergelijken met de resultaten van de rest van de provincie, de Kempen of met een andere gemeente in de buurt.
Het volledige rapport kan je hieronder lezen en/of downloaden:

Reageer

Back to top button