Nieuws

College keurt vergunning voor pluimveebedrijf aan Oude Baan goed

In maart berichtten we over de ongerustheid die er bij de bewoners van de Oude Baan heerste voor de mogelijke komst van een pluimveebedrijf. De vzw Migrom had samen met de bewoners een 35-tal bezwaarschriften bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediend, vertelden Migrom-voorzitter Rini Leyten en Christel Elst toen. Begin deze maand gaf het college echter haar goedkeuring voor die vergunning, zo blijkt uit het summiere verslag op de website van de gemeente.

We polsten bij het College en bij Migrom om een reactie.

Klap in het gezicht

“We ervaren die beslissing als een klap in het gezicht van de bewoners”, zegt het team van Migrom. “Het college toont daarmee aan dat ze geen zicht heeft op de actuele tendenzen in de landbouw: de transitie die daarin plaatsvindt, de Europese bekommernissen, de stikstofproblematiek… Er is genoeg informatie voorhanden om net een tegenovergestelde beslissing te verwachten. Het is jammer dat het college niet wijzer optreedt. Met Migrom trachten we lokaal onze schaarse ruimte te vrijwaren van bijkomende druk, maar het college stapt daarin blijkbaar niet met ons mee.”

► Hoe reageren de bewoners?

“De bewoners zijn met ons teleurgesteld. Het is al de vijfde keer dat dit bedrijf een gelijkaardige vraag indient, en telkens moeten ze terug de moed bij elkaar rapen om in het verweer te gaan. Ze zijn bekommerd om hun gezondheid en hun buurt. In het verleden zijn ze al mee verschenen op de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die stelde hen toen in het gelijk. Het bedrijf komt altijd opnieuw op de proppen met een variant op het dossier. Het is voor het bedrijf kennelijk financieel interessant genoeg om het te blijven proberen. We vinden het wel raar dat het college het bedrijf daarin volgt, en niet de kant kiest van de Merksplasse bewoners.”

► Hebben jullie ergens een verklaring voor de collegebeslissing?

“Het lijkt erop dat het college nog altijd vindt ‘dat alles moet kunnen’. Daarbij kiezen ze de kant van een heel kleine beroepsgroep die hier alles mag. Ze hebben geen oog voor de toekomst van het dorp op het vlak van klimaat, gezondheid en omgeving.”

► Dienen jullie bezwaar in tegen deze beslissing?

“We kunnen moeilijk anders. Hier in de Noorderkempen kleuren de milieukaarten rood. Waarom maak je als gemeente het probleem dan nog groter? Het college kon evengoed een pauze inlassen voor zo’n vergunningen.”

College wacht af

Schepen van Landbouw en Milieu Raf Verheyen (Leefbaar Merksplas) bevestigt de beslissing van het college: “De vergunning is inderdaad afgeleverd, maar hier kan nog beroep tegen aangetekend worden. De beslissing is dus nog niet definitief. Dat gebeurt pas als er geen beroep tegen komt, of als alle beroepsprocedures doorlopen zijn. We gaan hier dan ook niet verder op in gaan.”

Reageer

Back to top button