CultuurNieuws

Cultuur Merksplas zat niet stil

21 januari 2020… Ons vorige netwerkmoment cultuur dateert al van toen. Hoe anders zag de wereld er toen uit. Van corona was nog geen sprake. Dat virus legde de cultuurwereld meermaals helemaal lam. Cultuur Merksplas heeft in tussentijd niet stilgezeten.

De voorbije twee zomers hebben we jullie laten genieten van onze thermosfleskeszomer. En in de winter van 2020 sierden de warme Spetserswensen menig raam. Maar wat zijn we blij dat we jullie terug kunnen uitnodigen voor een nieuw netwerkmoment. Save the date: 20 mei 2022!

Nieuwjaarsreceptie

Het najaar 2021 startte hoopvol, ook voor cultuur. Na een geslaagde tweede editie van de thermosfleskeszomer werden in de samenleving ook de coronamaatregelen opnieuw wat losser. Theatervoorstellingen, concerten en lezingen waren weer mogelijk.

Ook wij kwamen in oktober opnieuw samen. We wilden snel terug een netwerkmoment organiseren. Dan zouden we eindelijk kunnen inpikken op de cultuurcafés die in 2019 en 2020 waren georganiseerd. We mikten op een nieuwjaarsreceptie eind januari/begin februari. Helaas stak opnieuw dat virus er een stokje voor…

Stand van zaken

Nu wordt het dus tijd om een stand van zaken op te maken. Uit de cultuurcafés kwamen vier pijlers naar boven waar Cultuur Merksplas zich op moest richten:

  1. communicatie en promotie
  2. organisatie netwerkmomenten
  3. ondersteuning nieuwe initiatieven
  4. kleinschalige cultuurprogrammatie

Waar staan we ondertussen met cultuur op vlak van deze vier pijlers? Waar is al op ingezet en wat kan nog verbeteren? Wij hebben wel onze ideeën, maar krijgen ook graag feedback van iedereen die geïnteresseerd is in en/of participeert aan culturele activiteiten.

Netwerkmoment: 20 mei 2022

Noteer deze datum daarom al maar in jullie agenda’s. De vernieuwde bib is dan the place to be. Iedereen is welkom vanaf 19u30. Voor wie het nieuwe jasje van de bibliotheek nog niet gezien heeft, is dit ook een uitgelezen kans. May Geerts gidst ons eerst door de vernieuwingen. Daarna staan we stil bij de vier pijlers. Afsluiten doen we met een informele babbel en bijhorend hapje en drankje.

Alle culturele werkgroepen en verenigingen ontvangen nog een digitale uitnodiging. Maar ook jij, als individu, bent meer dan welkom. Heb je interesse in of een hart voor cultuur? Wil je gewoon weten wat er op cultureel vlak leeft in Merksplas? Dan is dit netwerkmoment het ideale vertrekpunt.

Pop-up cultuurcafé

Reageer

Back to top button