Missie- en ontwikkelingshulpNieuws

Missie- en ontwikkelingshulp: nog altijd springlevend

Missie- en ontwikkelingshulp Merksplas en Zondereigen bestaat nu al honderd jaar, maar is nog altijd springlevend.

Op vraag van enkele paters werd in 1924 de Missiekrans opgestart. Die krans wou de Merksplasse missionarissen moreel en financieel te steunen. Dankzij de milde giften van de bevolking begon men kinderkleding te maken. Later vervaardigden ze ook kerkgewaden. Al in 1925 werd de eerste missietentoonstelling gehouden.

Geld voor ontwikkelingshulp

In 1970 veranderden we onze oorspronkelijke naam in ‘Missie- en ontwikkelingshulp’. Later voegden we daar nog ‘Merksplas en Zondereigen aan toe. Maar ook inhoudelijk veranderde er wat. Eerder bestond de werking vooral uit het vervaardigen van liturgische gewaden, de aanschaf van miskoffers, het vergoeden van reiskosten en het naaien en breien van kleding. Vanaf toen lag de nadruk meer op het financieel ondersteunen van de missionarissen.

Ook nu proberen we elk jaar opnieuw om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarmee kunnen onze missionarissen of ontwikkelingshelpers hulp bieden aan de armen in het Zuiden.

Willy en Madelyn

100 jaar werking betekent mateloze, belangloze inzet van bestuursleden maar ook de hulp van vele vrijwilligers. We kenden verschillende legendarische figuren binnen ons bestuur. We hebben onder ons zelfs een levende legende: de Willy zit ondertussen al 55 jaar in het bestuur waarvan verschillende jaren als voorzitter, gesteund door zijn vrouw Madelyn. Zoals ze zeggen: achter elke sterke man staat zijn ijzersterke vrouw.   

‘Imbeke’ wordt ons nieuw project

Imbeke

Nu, met ons honderdjarig bestaan, gaan we nog een nieuw project opnemen. Leo Versteynen en Magda Sysmans van de Heidestraat stelden ons Imani Belgium voor. Met deze groep mensen werken ze momenteel in Kenia aan een mooi project, dat Imbeke heet.

Ze bouwen en organiseren er een opleidingscentrum voor kwetsbare meisjes, jonge vrouwen, vaak tienermoeders die de trein van goed onderwijs gemist hebben. Die kunnen er scholing krijgen via praktijkopleidingen. Dat verhoogt hun zelfredzaamheid. Ze krijgen ook ondersteuning om later de juiste keuzes in het leven te maken.

Naast dit prachtige project ondersteunen we ook nog 3 bekende projecten:

  • Pater Frans Jansen, die als aalmoezenier in een gevangenis in Mexico-stad zorgt voor de eerste opvang van ex-gevangenen die meestal alles en iedereen verloren hebben.
  • Broeder Gust en enkele leden van de familie Lauwerysen die met Siddartha verschillende projecten ondersteunen in Ethiopië.
  • de Sopkombuis of soepkeuken in Blydeville, Zuid-Afrika, waar een groep vrouwen ervoor zorgen dat de alsmaar groter wordende groep arme kinderen in de zwarte woonwijken of townships toch eenmaal per week een goede maaltijd krijgt.

Dankwoorden

Op ons jaarlijkse ledenfeest, naar traditie de tweede zaterdag van januari, werden onze leden deze keer verwelkomd met een kleine receptie. 

In het openingswoord werden er veel woorden van dank uitgesproken

  • voor de gemeente Merksplas en onze beide parochies voor hun  financiële steun,
  • ook voor de Vrije Basisschool Yugro, want van hen krijgen we jaarlijks een groot deel van de opbrengst van hun jaarlijkse sponsortocht,
  • de plaatselijke zelfstandigen en vrije beroepen voor hun gulle sponsoring, maar vooral veel dank aan
  • de leden en alle mensen die ons telkens steunen tijdens ons Solidariteitsfeest met Pinksteren en ons Pannenkoekenfeest met Allerheiligen, voor    
  • het bestuur, want dankzij hun inzet kunnen we dit allemaal verwezenlijken, en aan
  • de vele helpers waarop we telkens weer kunnen rekenen met Pinksteren; zonder hen zou ons Solidariteitsfeest onmogelijk zijn. 

Solidariteitsfeest

Wij nodigen jullie nu al uit op ons Solidariteitsfeest met Pinksteren, dit jaar op 19 mei. We starten met het ontbijt en in de namiddag bakken we weer heerlijke pannenkoeken. Ter gelegenheid van ons honderdjarig bestaan zal er dan een tentoonstelling zijn. Allen welkom!

Reageer

Back to top button