Nieuws

Nieuwsbrief EBEM maart 2022

Wij hadden u bijna heuglijk nieuws gebracht: dat de corona-epidemie bijna voorbij is, dat de economie weer aanzwengelt en dat de energieprijzen geleidelijk aan normaliseren.

Helaas dachten een aantal alfa-mannetjes op deze aardkloot daar anders over. Zij zijn blijkbaar bereid (met het oog op …wat eigenlijk???) de geopolitieke en economische relaties in een nooit geziene crisis te storten.

In eerste instantie zorgt deze malaise voor recordnoteringen van olie, aardgas en steenkool. Indirect stijgen dan ook de elektriciteitsprijs en de prijzen van goederen die bij hun productie een grote energiebehoefte hebben zoals sommige metalen, plastics, kunstmest, waterstof enz. En dit zal dan een weerslag hebben op tal van andere goederen en leiden tot verdere prijsstijgingen en inflatie.

Om de druk op de financiële draagkracht bij de gezinnen enigszins te verlichten heeft de federale regering besloten om een aantal maatregelen te nemen :

  • De invoering van een bijzondere accijns i.p.v. een aantal andere kosten op de factuur. De invoering ervan is gebeurd maar tot op heden nog niks gezien of gehoord van het befaamde cliquet-systeem dat de prijsdruk wat zou moeten verlichten…
  • Een premie van € 100 (u leest het goed!) per gezin. Deze zou vanaf eind april uitgekeerd worden maar wij wachten nog steeds op de richtlijnen en werkwijze…
  • Een Btw-verlaging naar 6%. Voorlopig enkel voor elektriciteit en enkel voor particulieren en dit vanaf 1 maart t.e.m. 30 juni.
  • De sociale tarieven voor bijna 1 miljoen huishoudens werden verlengd. En aan hen werd reeds 80 euro premie uitgekeerd. Prima dat dit sociale vangnet wordt uitgebreid en blijft voortbestaan maar wel erg zuur voor hen die net uit die sociale boot vallen. Er mocht ook best wat meer aandacht gegeven worden aan het solidariteitsprincipe bij deze maatregel : want het zijn de overige 80% van de gezinnen en de bedrijven (vooral de KMO’s ) die deze maatregel financieren naargelang hun verbruik.

Of dit alles tot een hoerastemming leidt is nog maar de vraag… Wij vinden dit maar een mager beestje en een gemiste kans. Zeker nu de prijzen bijzonder fel gestegen zijn de afgelopen week tot in het absurde zelfs: aardgas à 300 euro/MWh , dat is 12 keer meer dan de gemiddelde prijs van de afgelopen 5 jaar. Hierdoor zullen uw voorschotten (zelfs met de doorgevoerde verhoging in oktober) waarschijnlijk niet volstaan bij de jaarlijkse afrekening. U kan daar best rekening mee houden en misschien toch een centje opzij zetten?

En dan zijn er nog de volgende kanttekeningen :

  • Hoewel Ebem er volledig klaar voor was om alles al aan 6% uit te voeren vanaf 1 maart moeten wij de richtlijnen volgen van de regulatoren en het Koninklijk besluit : het voorschot elektriciteit van maart zal nog aan 21% BTW gefactureerd moeten worden maar in de jaarlijkse afrekening wordt vanaf 1 maart rekening gehouden met 6%. Volgt u nog?
  • In november 2021 werd er na jaren programmeren een nieuw uitwisselingsplatform tussen de netbeheerders en de leveranciers uitgerold. Ons werd een geoliede machine beloofd maar er zijn meer kinderziektes dan op de dag van vandaag gekend… Men had beter wat meer gevaccineerd (lees getest 😉). Hierdoor komt het dat u soms veel langer dan u van ons gewend bent moet wachten op een afrekening, dat er tal van switches fout lopen en dat er soms massa’s rechtzettingen zijn waardoor uw factuur nog moeilijker leesbaar wordt dan anders.
  • En “last but not least” wil men u en ons vanaf 1 juli een capaciteitstarief opdringen. Dit zou het net moeten ontlasten want er is een sterk ontradingseffect ingebouwd om energieverslindende toestellen zo weinig mogelijk simultaan te gebruiken. Zodoende vlakt u uw piekverbruik af en kan u besparen. De weinigen die daar echt beter van kunnen worden zullen ons inziens veel uren moeten spenderen om een “voorbeeldverbruiker” te worden en hun piek laag houden. Misschien dat ook hier wat extra studiewerk op zijn plaats is?

Moge Pasen toch vrolijk worden!

Reageer

Back to top button